Bài Tập Về Mạch Điện Lớp 11 (Cơ Bản) – Phần Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch

I. Bài tập về mạch điện lớp 11 (Cơ bản)

1. Một nguồn điện sở hữu điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?

2. Một nguồn điện sở hữu điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là bao nhiêu?

3. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở sở hữu thể thay đổi từ 0 tới vô cực. Lúc trị giá của biến trở rất to thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là bao nhiêu?

4. Một nguồn điện sở hữu suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải sở hữu trị giá là bao nhiêu ?

5. Tiêu dùng một nguồn điện để thắp sáng tuần tự hai bóng đèn sở hữu điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), lúc đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là bao nhiêu?

6. Một nguồn điện sở hữu suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải sở hữu trị giá là bao nhiêu?

7. Một nguồn điện sở hữu suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt trị giá to nhất thì điện trở R phải sở hữu trị giá là bao nhiêu?

8. Biết rằng lúc điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là bao nhiêu?

9. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện sở hữu suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc tiếp nối với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài to nhất thì điện trở R phải sở hữu trị giá là bao nhiêu

II. Hướng dẫn giải giải bài tập vật lý 11 cơ bản

1. Hướng dẫn: Cường độ dòng điện trong mạch là

2. Cường độ dòng điện trong mạch sẽ là 

Suất điện động của nguồn điện sẽ là E = IR + Ir = U + Ir = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 (V).

3. Hướng dẫn:

Lúc trị giá của biến trở rất to thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 (V).

Ứng dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được điện trở trong của nguồn điện là r = 0,25 (Ω).

4. Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = R.I, cường độ dòng điện trong mạch là

P = 4 (W) ta tính được là R = 1 (Ω).

5. Hướng dẫn: Ứng dụng công thức  ( xem câu 4), lúc R = R1 ta sở hữu 

, theo bài ra P1 = P2 ta tính được r = 4 (Ω).

6. Hướng dẫn: Ứng dụng công thức (Xem câu 4) với E = 6 (V), r = 2 (Ω)

và P = 4 (W) ta tính được R = 4 (Ω).

7. Hướng dẫn: Ứng dụng công thức (Xem câu 4) ta được 

8. Hướng dẫn:

Lúc R = R1 = 3 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là U1, lúc R = R2 = 10,5 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là U2. Theo bài ra ta sở hữu U2 = 2U1 suy ra I1 = 1,75.I2.

Ứng dụng công thức E = I(R + r), lúc R = R1 = 3 (Ω) ta sở hữu E = I1(R1 + r), lúc R = R2 = 10,5 (Ω) ta sở hữu E = I2(R2 + r) suy ra I1(R1 + r) = I2(R2 + r).

Giải hệ phương trình:

  I1=1,75.I2 I1(3+r)=I2.(10,5+r)

ta được r = 7 (Ω).

9. Hướng dẫn:

Điện trở mạch ngoài là RTM = R1 + R

Xem hướng dẫn câu 7 Lúc công suất tiêu thụ mạch ngoài to nhất thì RTM = r = 2,5 (Ω).

Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước những trong phần định luật ôm. 

Nếu như những bạn chưa biết thì những dạng bài tập vận dụng định luật ôm là một trong những nội dung khá là quan yếu để những bạn hiểu rõ hơn phần lý thuyết trong những bài học trước và cũng là nền tảng giúp những bạn tiện lợi tiếp thu tốt những nội dung tăng về dòng điện sau này.

Hãy học thật siêng năng lý thuyết và thực hiện thật nhuần nhuyễn những nhé. 

Hứa gặp những bạn vào những bài tập tiếp theo của Kiến Guru.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *