Bộ Đề thi lớp 12 năm 2021 – 2022 mới, hay nhất | Đề thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 12 có đáp án


Bộ Đề thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, ... lớp 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 12 niên học 2021 - 2022 tất cả những môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh vật học, Địa Lí chọn lựa, sở hữu đáp án bám sát hình thức giám định năng lực học trò mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Huấn luyện. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy giáo sở hữu thêm tài liệu giám định học trò, giúp học trò ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi những môn học lớp 12.

Bộ đề thi lớp 12 này được tổng hợp, chọn lựa từ đề thi của những trường THCS trên cả được và được hàng ngũ Thầy giáo soạn lời giải chi tiết giúp học trò tiện lợi rèn luyện, giám định năng lực của chính mình. Để xem chi tiết, mời quí độc giả lựa chọn một trong những bộ đề thi dưới đây:

Mục lục Đề thi Toán 12

 • Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì một năm 2021 - 2022 (15 đề)

 • Đề thi Toán 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)

 • Đề thi Toán 12 Giữa kì hai năm 2021 sở hữu đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)

 • (mới) Bộ Đề thi Toán lớp 12 năm 2021 - 2022 (60 đề)


Bộ Đề thi Ngữ văn lớp 12

 • Đề thi Giữa kì một Ngữ văn lớp 12 sở hữu đáp án năm 2021 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 tải nhiều nhất

 • Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 sở hữu ma trận (15 đề)

 • Đề thi Giữa học kì một Ngữ Văn lớp 12 Hà Nội năm 2021 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì một Ngữ Văn lớp 12 Đà Nẵng năm 2021 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì một Ngữ Văn lớp 12 Hồ Chí Minh năm 2021 (10 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì một Ngữ Văn lớp 12 theo Thông tư 22 sở hữu đáp án (10 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì một Ngữ Văn lớp 12 sở hữu đáp án (10 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Học kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì một Ngữ văn lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (20 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì một Ngữ Văn lớp 12 Hà Nội sở hữu đáp án (10 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì một Ngữ Văn lớp 12 Đà Nẵng sở hữu đáp án (10 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì một Ngữ Văn lớp 12 Hồ Chí Minh sở hữu đáp án (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Ngữ Văn lớp 12 Học kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì một Ngữ Văn lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (10 đề)
 • Top 4 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa học kì hai năm 2022 sở hữu đáp án (4 đề)


Mục lục Đề thi Tiếng Anh 12

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi Giữa học kì một Tiếng Anh lớp 12 Hà Nội năm 2021 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì một Tiếng Anh lớp 12 Đà Nẵng năm 2021 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì một Tiếng Anh lớp 12 Hồ Chí Minh năm 2021 (7 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì một Tiếng Anh lớp 12 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì một Tiếng Anh lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (12 đề)
 • Đề thi Học kì một Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi Học kì hai Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)

Mục lục Đề thi Vật Lí 12

 • Đề thi Giữa kì một Vật Lí lớp 12 sở hữu đáp án năm 2021 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 sở hữu ma trận (20 đề)
 • Đề thi Vật Lí 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Top 30 Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa học kì hai niên học 2021 - 2022 sở hữu đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì hai Vật lí lớp 12 sở hữu đáp án (8 đề)
 • Bộ 12 Đề thi Vật lí lớp 12 Giữa kì hai năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì hai Vật lí lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận (10 đề)
 • Đề thi Vật Lí 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi Hóa 12

 • [2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Hóa học lớp 12 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Hóa Học lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Hóa Học lớp 12 Giữa học kì một năm 2021 sở hữu ma trận (15 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì một Hóa học 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì hai trắc nghiệm năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì hai trắc nghiệm - tự luận năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì hai trắc nghiệm năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì hai trắc nghiệm - tự luận năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì hai trắc nghiệm năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì hai trắc nghiệm - tự luận năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (5 đề)

Mục lục Đề thi Lịch Sử lớp 12

 • Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì một Lịch Sử lớp 12 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì một Lịch Sử lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (10 đề)
 • Top 30 Đề thi Lịch sử lớp 12 Học kì một niên học 2021 - 2022 sở hữu đáp án
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì một Lịch sử lớp 12 sở hữu đáp án (6 đề)
 • Bộ 8 Đề thi Lịch sử lớp 12 Học kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì một Lịch sử lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (10 đề)
 • Đề thi Lịch Sử 12 Giữa kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Lịch Sử 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi Địa Lí 12

 • Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì một Địa lí lớp 12 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Địa lí lớp 12 Giữa kì một năm 2021 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì một Địa lí lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận (10 đề)
 • Đề thi Địa Lí 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Địa Lí 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi GDCD 12

 • Đề thi GDCD 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

 • [Năm 2021] Đề thi Giữa học kì một GDCD lớp 12 sở hữu đáp án (7 đề)
 • Bộ đề thi GDCD lớp 12 Giữa kì một năm 2021 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (7 đề)
 • (mới) [Năm 2021] Đề thi Học kì một GDCD lớp 12 sở hữu đáp án (7 đề)
 • (mới) Bộ đề thi GDCD lớp 12 Học kì một năm 2021 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (7 đề)
 • Top hai Đề thi GDCD lớp 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

 • Đề thi GDCD 12 Giữa kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì hai GDCD lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (3 đề)
 • Đề thi GDCD 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì hai GDCD lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (3 đề)

Mục lục Đề thi Kỹ thuật 12

 • Đề thi Kỹ thuật 12 Giữa kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Kỹ thuật 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Kỹ thuật 12 Giữa kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì hai Công Nghệ lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận (5 đề)
 • Đề thi Kỹ thuật 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì hai Công Nghệ lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận (5 đề)

Mục lục Đề thi Tin học 12

 • Đề thi Giữa kì một Tin học 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì một Tin học lớp 12 năm 2021 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học 12 Học kì một năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì hai Tin học 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì hai Tin học lớp 12 năm 2022 sở hữu ma trận sở hữu đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học 12 Học kì hai năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án (4 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *