Bảng tính tan – Mẹo học thuộc nhanh bảng tính tan

Độ tan là một đại lượng đặc trưng cho khả năng tan của một chất tại một điều kiện nhất định. Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Trong bài viết dưới đây chiase24.com sẽ giới thiệu tới những bạn toàn bộ tri thức về bảng tính tan như: chất tan, chất ko tan, độ tan của một chất trong nước, ý nghĩa, bảng tính tan hóa học, cách ghi nhớ bảng tính tan. Thông qua tài liệu này giúp những bạn sở hữu thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi tri thức học thuộc bảng tính tan từ đó biết cách giải những bài tập Hóa học. Vậy sau đây là bảng tính tan và mẹo học thuộc mời những bạn học trò lớp 8, lớp 9 cùng theo dõi bài viết dưới đây.

I. Chất tan và chất ko tan

Ở trong nước có chất tan và chất ko tan, có chất tan ít, có chất tan nhiều.

Tính tan của một số axit, bazo, muối

– Bảng tính tan của Axit: Hầu hết axit tan được trong nước, trừ axit silixic.

– Bảng tính tan của Bazo: phần lớn các bazo ko tan trong nước, trừ một số như: KOH, NaOH,..

– Bảng tính tan của Muối:

 • Những muối natri, kali đều tan.
 • Những muối nitrat đều tan.
 • Phần lớn các muối clorua, sunfat tan được. Nhưng phần lớn các muối cacbonat ko tan.

II. Độ tan của một chất trong nước

1, Định nghĩa độ tan

Độ tan (kí hiệu là S) của một trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

2, Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

– Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, trong nhiều trường hợp, lúc nhiệt độ tăng thì độ tan cũng tăng theo. Số ít trường hợp, nhiệt độ tăng độ tan lại giảm.

– Độ tan của chất lúć trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất lúć trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất

III. Đặc tính tan trong nước của Axit, Bazơ và muối

Những hợp chất khác nhau sở hữu đặc tính tan khác nhau, tổng hợp chung sở hữu thể rút ra như sau:

 • Axit: Hầu hết những axit đều tan trong nước, trừ Axit Silicic [SiOx(OH)4-2x]n như H2SiO3, H4SiO4,…
 • Bazơ: Những bazơ hầu hết ko thể tan trong nước trừ một số hợp chất như : KOH, NaOH…
 • Muối: Muối kali, natri đều tan; muối nitrat đều tan; hầu hết muối clorua, sunfat đều tan được nhưng hầu như những muối cacbonat đều ko tan.

Mẹo nhỏ: 

Mang bài thơ ngắn về tính tan như thế này:

Loại muối tan tất cả
là muối ni-tơ-rat
Và muối axetat
Bất kể kim loại nào.

Những muối hầu hết tan
Là clorua, sunfat
Trừ bạc, chì clorua
Bari, chì sunfat.

Những muối ko hòa tan
Cacbonat, photphat
Sunfua và sunfit
Trừ kiềm, amoni.

IV. Ý nghĩa bảng tính tan

Bảng tính tan cho ta biết, tính tan những chất trong nước: chất nào tan được trong nước, chất nào ko tan trong nước, chất nào ít tan trong nước, chất nào dễ phân hủy, bay tương đối …Từ đó ta sở hữu thể làm những bài nhận mặt và những bài toán sở hữu tri thức liên quan.

Tỉ dụ: Nhận mặt dung dịch muối sắt (III) bằng dung dịch NaOH tạo thành kết tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

V. Bảng tính tan hóa học

Nắm được bảng tính tan là nội dung quan yếu trong giải những bài toán hóa học. Ở nhiệt độ phòng, áp suất 1atm, ta sở hữu bảng tính tan hóa học như sau:

Trong đó:

 • t – tan;
 • k – ko tan;
 • b– bay tương đối;
 • i – tan ít;
 • “-” là hợp chất ko tồn tại trong nước.

VI. Bảng tính tan của muối và hidroxit

VII. Cách ghi nhớ bảng tính tan

Hợp chất Tính chất Trừ

Axit (xem ở cột ion H+ và anion gốc axit tương ứng).

Đều tan.

H2SiO3

Bazo (xem ở hàng ion OH và những cation tương ứng).

Ko tan.

LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, NH4OH.

Muối liti Li+

Muối natri Na+

Muối kali K+

Muối amoni NH4+

Đều tan.

Muối bạc Ag+

Ko tan (thường gặp AgCl).

AgNO3, CH3COOAg.

Muối nitrat NO3

Muối axetat CH3COO

Đều tan.

Muối clorua Cl

Muối bromua Br

Muối iotua I

Đều tan.

AgCl: kết tủa trắng

AgBr: kết tủa vàng nhạt

AgI: kết tủa vàng

PbCl2, PbBr2, PbI2.

Muối sunfat SO42-

Đều tan

BaSO4, CaSO4, PbSO4: trắng

Ag2SO4: ít tan

Muối sunfit SO32-

Muối cacbonnat CO32-

Ko tan

Trừ muối với kim loại kiềm và NH4+

Muối sunfua S2-

Ko tan

Trừ muối với kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4+

Muối photphat PO43-

Ko tan

Trừ muối với Na+, K+ và NH4+

VIII. Muối nào tan trong nước và muối nào ko tan?

– Muối sở hữu gốc axit vẫn còn nguyên tử Hidro là muối axit. Những muối này hầu như tan tốt trong nước tiêu biểu như (-HCO3, – HSO3, – HS).

– Muối của nhóm nitrat, muối Axetat tan tốt trong nước

– Muối Photphat (-PO4)3- của những kim loại kiềm thì tan, còn lại thì ko tan.

– Muối gốc Cacbonat (- CO32-) hầu như ko tan, ngoại trừ muối của những kim loại kiềm. Những kim loại Hg, Al, Cu, Fe

IX. Màu sắc của một số Hidroxit ko tan

 • Cu(OH)2: kết tủa xanh lam
 • Fe(OH)2: kết tủa lục nhạt
 • Fe(OH)3: kết tủa nâu đỏ
 • Mg(OH)2: kết tủa trắng ko tan trong kiềm dư.
 • Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2: kết tủa trắng tan trong kiềm dư.

X. Mẹo học thuộc nhanh bảng tính tan

a. Học thuộc những quy tắc rút gọn về tính tan

Như đã san sớt ở trên về khả năng tan của muối, axit, bazo trong nước. Những bạn sở hữu thể dựa vào những điểm này để ghi nhớ tính chất tan của những hoạt chất này trong nước. Cụ thể như sau:

*Đối với muối

 • Muối sở hữu gốc halogen như -Cl, -Br, -F… đa phần đều sở hữu khả năng tan trong nước.
 • Muối gốc Silicat (SiO3), Sunfit (SO3), Cacbonat (CO3) hay Sunfua (S) đều sẽ ko tan hoặc khó tan trong nước. Tuy nhiên, lưu ý rằng lúc những gốc này kết hợp với kim loại sở hữu tính kiềm sẽ tạo ra những hợp chất muối tan được trong nước.
 • Nhìn chung, những kim loại kiềm như K, Na, Li… sau lúc kết hợp thành muối đều sở hữu thể tan trong nước. Những bạn sở hữu thể thấy điều này lúc nhìn những hàng sở hữu chưa kim loại tính kiềm, nó đều được ký hiệu bằng chữ T, tức là những chất dễ tan.
 • Muối gốc Sunfat (SO4) hầu như đều tan trong nước và trừ muối sunfat của kim loại bari ko tan.

Lưu ý: Mang một số muối ko tồn tại hoặc nó sở hữu thể bị phân huỷ ngay trong nước, được ký hiệu bằng dấu “-“ trong bảng tính tan. Những trường hợp này, ko sở hữu nhiều nên những bạn nhớ lưu vào để học nha.

*Đối với axit và bazo

 • Đa phần những axit đều tan tiện lợi trong nước. Chỉ riêng H2CO3 thì tiện lợi bị phân huỷ trong nước và những axit sở hữu gốc silicic như H2SiO3, H4SiO4… thì ko tan.
 • Còn với những bazo thì hầu như ko tan trong nước. Riêng với bazo của kim loại kiềm như Li, K, N đều tan trong nước và những bazo của kim loại nhóm Hai sẽ ít tan trong nước.

b. Học thuộc bảng tính tan qua thơ

Bazơ, những chú ko tan:
Đồng, nhôm, crôm, kẽm, mangan, sắt, chì
Ít tan là của canxi
Magie cũng chẳng điện li tiện lợi.

Muối kim loại kiềm đều tan
Cũng như nitrat và “nàng” hữu cơ
Muốn nhớ thì phải làm thơ!
Ta làm thí nghiệm hiện nay thử coi,

Kim koại I (IA), ta biết rồi,
Những kim loại khác ta “moi” ra tìm
Photphat vào nước đứng lặng (trừ kim loại IA)
Sunfat một số “lặng lìm trơ trơ”:
Bari, chì với S-r
Ít tan gồm bạc, “chàng khờ” canxi,

Còn muối clorua thì
Bạc đành kết tủa, anh chì cố tan (giống Br- và I-)

Muối khác thì nhớ tiện lợi:
Gốc SO3 chẳng tan chút nào! (trừ kim loại IA)
Thế gốc S thì sao? (giống muối CO32-)
Nhôm ko tồn tại, chú nào cũng tan
Trừ đồng, thiếc, bạc, mangan, thuỷ ngân, kẽm, sắt ko tan cùng chì

Tới đây thì đã đủ thi,
Thôi thì chúc bạn trường gì cũng vô!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *