Cho các dung dịch sau Ba OH 2 naco3 MgCl2 Ca HCO3 2 số phản ứng xảy ra giữa 2 chất một là

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

NaHCO3 ra NaOH

 • NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O
 • BaOH2 NaHCO3: NaHCO3 tác dụng Ba(OH)2
 • 1. Phương trình phản ứng NaHCO3 ra BaCO3
 • 2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • 2. Điều kiện xảy ra phản ứng NaHCO3 ra BaCO3
 • 3. NaHCO3 tác dụng Ba(OH)Hai với hiện tượng gì
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Một 4.661

Tải về Bài viết đã được lưu

BaOH2 NaHCO3: NaHCO3 tác dụng Ba(OH)2

 • 1. Phương trình phản ứng NaHCO3 ra BaCO3
  • 2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • 2. Điều kiện xảy ra phản ứng NaHCO3 ra BaCO3
 • 3. NaHCO3 tác dụng Ba(OH)Hai với hiện tượng gì
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O được VnDoc soạn gửi tới độc giả phương trình phản ứng NaHCO3 tác dụng Ba(OH)2, sau phản ứng thu được kết tủa trắng. Kỳ vọng với tài liệu giúp độc giả viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NaHCO3 ra BaCO3

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

2. Điều kiện xảy ra phản ứng NaHCO3 ra BaCO3

Nhiệt độ thường

3. NaHCO3 tác dụng Ba(OH)Hai với hiện tượng gì

Lúc cho NaHCO3 vào Bari hidroxit sinh ra kết tủa trắng canxi cacbonat

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)Hai tác dụng NaHCO3 với hiện tượng gì

A. ko hiện tượng gì

B. kết tủa trắng

C. kết tủa trắng xanh

D. với khí ko màu thoát ra

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Cặp chất nào sau đây ko thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. NaHCO3, Ba(OH)2

B. KCl, Na2SO4

C. CaCl2, NaNO3

D. ZnSO4, H2SO4

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3.Cho những chất sau đây: MCl, NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, NaHCO3. Số chất với thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4.Phát biểu nào sau đây là sai lúc nói về Hai muối NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả Hai muối đều dễ bị nhiệt phân.

B. Cả Hai muối đều tác dụng với axit mạnh phóng thích khí CO2.

C. Cả Hai muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu.

D. Cả Hai muối đều với thể tác dụng với dung dịch Ca(OH)Hai tạo kết tủa

Xem đáp án

Đáp án A

...................................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn phương trình hóa học NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn với thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời những bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12,Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để với thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Những thắc mắc liên quan

1.Dãy gồm những muối đều tan trong nước là :

A.CaCO3,BaCO3,Mg(HCO3)2,K2CO3 B. BaCO3,NaHCO3,Mg(HCO3)2,NaCO3

C.CaCO3,BaCO3,NaHCO3,MgCO3 D. Na2CO3, Ca(HCO3)2,Ba(HCO3)2,K2CO3

2.Những cặp chất nào sau đây với thể cùng tồn tại trong dung dịch ( ko phản ứng với nhau)

A.HNO3,KHCO3 B.Ba(OH)2,Ca(HCO3)Hai C. Na2Co3,CaCl2 D. K2CO3,Na2SO4

Trong những cặp chất sau đây:

a) C và H2O

b) (NH4)2CO3 và KOH

c) NaOH và CO2

d) CO2 và Ca(OH)2

e) K2CO3 và BaCl2

f) Na2CO3 và Ca(OH)2

g) HCl và CaCO3

h) HNO3 và NaHCO3

i) CO và CuO
Số cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm với chất khí là

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 9.

: Hãy cho biết trong những cặp chất sau đây, cặp nào với thể tác dụng với nhau? (Giảng giải và viết những PTHH).

A. H2SO4 và KHCO3

B. CaCl2 và Na2CO3

C. K2CO3 và NaCl

D. Ba(OH)Hai và K2CO3

E. MgCO3 và HCl

Đáp án C

2NaHCO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2→ CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

MgCl2 + Ba(OH)2→→ BaCl2 + Mg(OH)2↓

Na2SO4 + Ba(OH)2→ BaSO4↓ + 2NaOH

Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2→2Al(OH)3↓ + 3BaSO4↓

2Al(OH)3 + Ba(OH)2→ Ba(AlO2)2 + 4H2O

2FeCl3 + 3Ba(OH)2→2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2

ZnCl2 + Ba(OH)2→ Zn(OH)2↓ + BaCl2; Zn(OH)2 + Ba(OH)2→ BaZnO2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + NH3 + 2H2O

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án C

2NaHCO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2→ CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

MgCl2 + Ba(OH)2→→ BaCl2 + Mg(OH)2↓

Na2SO4 + Ba(OH)2→ BaSO4↓ + 2NaOH

Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2→2Al(OH)3↓ + 3BaSO4↓

2Al(OH)3 + Ba(OH)2→ Ba(AlO2)2 + 4H2O

2FeCl3 + 3Ba(OH)2→2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2

ZnCl2 + Ba(OH)2→ Zn(OH)2↓ + BaCl2; Zn(OH)2 + Ba(OH)2→ BaZnO2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + NH3 + 2H2O

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *