Cho dung dịch baoh2 vào dung dịch (NH 42 so4)

Đáp án:

 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4
 • Điều kiện phản ứng phương trình [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4
 • Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra NH3
 • Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra BaSO4
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra NH3
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra BaSO4
 • Ba[OH]2 [Bari hidroxit]
 • NH3 [amoniac ]
 • BaSO4 [Bari sunfat ]
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4
 • Điều kiện phản ứng phương trình (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4
 • Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra NH3
 • Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra BaSO4
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra NH3
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra BaSO4
 • Ba(OH)2 (Bari hidroxit)
 • NH3 (amoniac )
 • BaSO4 (Bari sunfat )
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
 • Video liên quan

[{m_{muối}} = 14,6{text{ gam}}]

Giảng giải những bước giải:

Phản ứng xảy ra:

[B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 - }xrightarrow{{}}BaS{O_4}]

[N{H_4}^ +  + O{H^ - }xrightarrow{{}}N{H_3} + {H_2}O]

Ta với: 

[{n_{BaS{O_4}}} = frac{{11,65}}{{233}} = 0,05{text{ mol}}]

[{n_{N{H_3}}} = frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{text{ mol = }}{{text{n}}_{N{H_4}^ + }}]

Bảo toàn điện tích:

[{n_{N{H_4}^ + }} = 2{n_{S{O_4}^{2 - }}} + {n_{N{O_3}^ - }}]

[ to {n_{N{O_3}^ - }} = 0,2 - 0,05.2 = 0,1{text{ mol}}]

[ to {m_{muối}} = {m_{N{H_4}^ + }} + {m_{S{O_4}^{2 - }}} + {m_{N{O_3}^ - }}]

[ = 0,2.18 + 0,05.96 + 0,1.62 = 14,6{text{ gam}}]

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hiện những thắc mắc trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4

[NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, [NH4]2SO4 [amoni sulfat] phản ứng với Ba[OH]2 [Bari hidroxit] để tạo ra H2O [nước], NH3 [amoniac], BaSO4 [Bari sunfat] dười điều kiện phản ứng là ko với

Điều kiện phản ứng phương trình [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4

ko với

cho [NH4]2SO4 tác dụng Ba[OH]2.

Những bạn với thể mô tả đơn thuần là [NH4]2SO4 [amoni sulfat] tác dụng Ba[OH]2 [Bari hidroxit] và tạo ra chất H2O [nước], NH3 [amoniac], BaSO4 [Bari sunfat] dưới điều kiện nhiệt độ thường ngày

Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra [NH4]2SO4 + Ba[OH]2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfat [BaSO4] và khí mùi khai amoniac [NH3].

Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ [NH4]2SO4 [amoni sulfat] ra H2O [nước]

Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ [NH4]2SO4 [amoni sulfat] ra NH3 [amoniac]

Phương Trình Điều Chế Từ [NH4]2SO4 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ [NH4]2SO4 [amoni sulfat] ra BaSO4 [Bari sunfat]

Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra H2O

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba[OH]2 [Bari hidroxit] ra H2O [nước]

Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra NH3

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba[OH]2 [Bari hidroxit] ra NH3 [amoniac]

Phương Trình Điều Chế Từ Ba[OH]Hai Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba[OH]2 [Bari hidroxit] ra BaSO4 [Bari sunfat]

Amoni sunfat là một muối sunfat vô sinh thu được bằng phản ứng của axit sunfuric với amoniac. Là chất rắn màu trắng c& ...

Ba[OH]2 [Bari hidroxit]

Về mặt công nghiệp, bari hydroxit được sử dụng làm tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hydroxit ngậm đơn nước [Monohydrat] được sử dụng để khử nư� ...

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi tới sự sống trên Trái Đất, là hạ tầng củ ...

NH3 [amoniac ]

Amoniac , còn được gọi là NH3 , là một chất khí ko màu, với mùi đặc trưng bao gồm c& ...

BaSO4 [Bari sunfat ]

Bari Sunfat được ứng dụng vào công nghiệp khai khoáng: BaSO4 với công dụng vượt bậc trong việc làm tăng mật độ dung dịch, tăng áp suất trong giếng cũng như gi� ...

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Mang bảy ống thử đựng riêng biệt trong năm ống thử : [NH4]2SO4, FeCl2, Cr[NO3]3, K2CO3, Al[NO3]3, K2Cr2O7 và [COONa]2. Cho Ba[OH]Hai tới dư vào bảy ống thử trên. Sau lúc những phản ứng kết thúc số ống thử thu được kết tủa là :

A. 4 B. 5 C. 6

D. 7

Mang bảy ống thử đựng riêng biệt trong năm ống thử [NH4]2SO4, FeCl2, Cr[NO3]3, K2CO3, Al[NO3]3, K2Cr2O7 và [COONa]2. Cho Ba[OH]Hai tới dư vào bảy ổng nghiệm trên. Sau lúc những phản ứng kết thúc số ống thử thu được kết tủa là:

A. 4 B. 5 C. 6

D. 7

Mang những dung dịch riêng biệt ko dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, [NH4]2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận diện những dung dịch trên là:

A. NaOH B. Ba[OH]Hai C. NaHSO4

D. BaCl2

Cho những cặp dung dịch phản ứng với nhau: [1] Na2CO3 + H2SO4. [2] K2CO3 + FeCl3. [3] Na2CO3 + CaCl2. [4] NaHCO3 + Ba[OH]2 [5] [NH4]2SO4 + Ba[OH]2. [6] Na2S + FeCl2. Số cặp chất phản ứng với tạo kết tủa là:

A. 5 B. 3 C. 2

D. 4

Cho dãy những chất: NH4Cl, [NH4]2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba[OH]Hai tạo thành kết tủa là:

A. 5 B. 4 C. 1

D. 3

Cho dãy những chất: NH4Cl, [NH4]2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba[OH]Hai tạo thành kết tủa là

A. 5 B. 4 C. 1

D. 3

Mang 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là [NH4]2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận diện 4 chất lỏng trên, chỉ cần sử dụng dung dịch

A. BaCl2. B. NaOH. C. Ba[OH]2.

D. AgNO3

Advertisement

Cập Nhật 2022-05-28 03:07:11am

Thực hiện những thí nghiệm sau: [a] Cho dung dịch Ba[OH]Hai tới dư vào dung dịch NH4HSO4. [b] Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca[HCO3]2. [c] Cho dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch FeCO3. [d] Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H2SO4 vào lượng dư dung dịch Na2CO3. [e] Đun nóng HCl đặc tác dụng với tinh thể KMnO4. [f] Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Sau lúc những phản ứng kết thúc. Số thí nghiệm thu được chất khí là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án C

[NH4]2SO4+ Ba[OH]2→ BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Video liên quan

Cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Hiện tượng xảy ra là?

A.

B.

C.

với mùi khai bay lên và với kết tủa trắng.          

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hiện những thắc mắc trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, (NH4)2SO4 (amoni sulfat) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra H2O (nước), NH3 (amoniac), BaSO4 (Bari sunfat) dười điều kiện phản ứng là ko với

Điều kiện phản ứng phương trình (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4

ko với

cho (NH4)2SO4 tác dụng Ba(OH)2.

Những bạn với thể mô tả đơn thuần là (NH4)2SO4 (amoni sulfat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), NH3 (amoniac), BaSO4 (Bari sunfat) dưới điều kiện nhiệt độ thường ngày

Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfat (BaSO4) và khí mùi khai amoniac (NH3).

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ (NH4)2SO4 (amoni sulfat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ (NH4)2SO4 (amoni sulfat) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)2SO4 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ (NH4)2SO4 (amoni sulfat) ra BaSO4 (Bari sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra H2O

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra NH3

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)Hai Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra BaSO4 (Bari sunfat)

Amoni sunfat là một muối sunfat vô sinh thu được bằng phản ứng của axit sunfuric với amoniac. Là chất rắn màu trắng c& ...

Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Về mặt công nghiệp, bari hydroxit được sử dụng làm tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hydroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nư� ...

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi tới sự sống trên Trái Đất, là hạ tầng củ ...

NH3 (amoniac )

Amoniac , còn được gọi là NH3 , là một chất khí ko màu, với mùi đặc trưng bao gồm c& ...

BaSO4 (Bari sunfat )

Bari Sunfat được ứng dụng vào công nghiệp khai khoáng: BaSO4 với công dụng vượt bậc trong việc làm tăng mật độ dung dịch, tăng áp suất trong giếng cũng như gi� ...

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Mang bảy ống thử đựng riêng biệt trong năm ống thử : (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 và (COONa)2. Cho Ba(OH)Hai tới dư vào bảy ống thử trên. Sau lúc những phản ứng kết thúc số ống thử thu được kết tủa là :

A. 4 B. 5 C. 6

D. 7

Mang bảy ống thử đựng riêng biệt trong năm ống thử (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 và (COONa)2. Cho Ba(OH)Hai tới dư vào bảy ổng nghiệm trên. Sau lúc những phản ứng kết thúc số ống thử thu được kết tủa là:

A. 4 B. 5 C. 6

D. 7

Mang những dung dịch riêng biệt ko dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận diện những dung dịch trên là:

A. NaOH B. Ba(OH)Hai C. NaHSO4

D. BaCl2

Cho những cặp dung dịch phản ứng với nhau: (1) Na2CO3 + H2SO4. (2) K2CO3 + FeCl3. (3) Na2CO3 + CaCl2. (4) NaHCO3 + Ba(OH)2 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2. (6) Na2S + FeCl2. Số cặp chất phản ứng với tạo kết tủa là:

A. 5 B. 3 C. 2

D. 4

Cho dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)Hai tạo thành kết tủa là:

A. 5 B. 4 C. 1

D. 3

Cho dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)Hai tạo thành kết tủa là

A. 5 B. 4 C. 1

D. 3

Mang 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận diện 4 chất lỏng trên, chỉ cần sử dụng dung dịch

A. BaCl2. B. NaOH. C. Ba(OH)2.

D. AgNO3

Advertisement

Cập Nhật 2022-07-04 08:53:07am

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *