C4H10 → C3H6 + CH4 | C4H10 ra C3H6 | C4H10 ra CH4

Phản ứng C4H10 hay C4H10 ra C3H6 hoặc C4H10 ra CH4 thuộc loại phản ứng tách đã được thăng bằng chuẩn xác và chi tiết nhất. Tuy nhiên là một số bài tập sở hữu liên quan về C4H10 sở hữu lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    C4H10 C3H6 + CH4

Điều kiện phản ứng

- Điều kiện nhiệt độ, áp suất và xúc tác thích hợp.

Cách thực hiện phản ứng

- Dưới tác dụng của nhiệt và chất xúc tác thích hợp những ankan bị bẻ gẫy những liên kết C – C tạo thành những phân tử nhỏ hơn.

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

- Sản phẩm thu được sau phản ứng làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

Bạn sở hữu biết

- Phản ứng trên gọi là phản ứng cracking (bẻ gãy mạch cacbon).

- Sản phẩm thu được sau phản ứng ngoài C3H6 và CH4 còn sở hữu thể sở hữu C2H6, C2H4, C4H8, H2.

- Nếu hiệu suất phản ứng cracking là 100% ko sở hữu quá trình thứ cấp thì tổng số mol sản phẩm tăng gấp đôi so với những chất tham gia nên khối lượng phân tử trung bình giảm đi một nửa.

- Số mol ankan sau phản ứng luôn bằng số mol ankan ban sơ dù quá trình cracking sở hữu nhiều giai đoạn.

- Dù phản ứng xảy ra theo hướng nào thì phản ứng ko làm thay đổi khối lượng hỗn hợp: mtrước phản ứng = msau phản ứng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Crackinh hoàn toàn 11,Hai lít (đktc) một ankan A thu được 22,4 lít (đktc) hỗn hợp khí B sở hữu tỉ khối đối với ko khí bằng 1. Tên gọi của A là:

 A. 2-metylbutan

 B. butan

 C. Neopentan

 D. Pentan

Hướng dẫn:

Vận dụng định luật BTKL: nA.MA = nB.MB → MA = 1.29/0,5 = 58

→ CTPT của A là: C4H10.

Đáp án B.

Ví dụ 2: Crackinh m gam C4H10 thu được hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 và H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn hợp X thu được 17,6 gam CO2 và 9 gam H2O. Vậy trị giá của m là

 A. 2,6

 B. 5,8

 C. 11,6

 D. 23,2

Hướng dẫn:

mC4H10 = mC + mH = 0,4.12 + 0,5.2 = 5,8 g

Đáp án B.

Ví dụ 3: Crackinh 35 mol butan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Giả sử chỉ sở hữu những phản ứng tạo ra những sản phẩm trên. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2. Trị giá của x là

 A. 140

 B. 70

 C. 80

 D. 40

Hướng dẫn:

Đốt cháy hỗn hợp A cũng như đốt cháy butan.

Ta sở hữu pt đốt cháy:

  C4H10 + 13/Hai O2 → 4CO2 + 5H2O

Theo pt: nCO2 = 4nC4H10 = 4.35 = 140 mol

Đáp án A.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *