C2h2 ra ch3cho | Phản ứng hóa học C2H2 + H2O → CH3CHO

C2H2 + H2O → CH3CHO là phương trình phản ứng lúc cho C2H2 tác dụng với nước sản phẩm thu được CH3CHO ở điều kiện nhiệt độ chất xúc tác thích hợp. Kỳ vọng tài liệu giúp ích cho những bạn học trò trong quá trình ôn luyện. Nào cùng Toppy hiểu hơn về c2h2 ra ch3cho và phản ứng hóa học C2H2 + H2O → CH3CHO nhé.

C2h2 ra ch3cho và phản ứng hóa học C2H2 + H2O → CH3CHO

Điều kiện để phản ứng C2H2 ra CH3CHO

Nhiệt độ: 80 độ C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4

Cách thực hiện phản ứng C2H2 ra CH3CHO

Cho axetilen tác dụng với nước.

Nội dung mở rộng của c2h2 ra ch3cho

Bài tập vận dụng liên quan c2h2 ra ch3cho

Câu 1. Axetilen sở hữu tính chất vật lý

A. là chất khí ko màu, ko mùi, ít tan trong nước, nặng hơn ko khí.

B. là chất khí ko màu, ko mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn ko khí.

C. là chất khí ko màu, ko mùi, tan trong nước, nhẹ hơn ko khí .

D. là chất khí ko màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn ko khí.

Câu 2. Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 3. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 4. Phản ứng nào trong những phản ứng sau ko tạo ra axetilen?

A. Ag2C2 + HCl →

B. CH4 

C. Al4C3 + H2O→

D. CaC2 + H2O→

Câu 5. Axetilen tham gia phản ứng cùng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 6. Cho một loại đất đèn chứa 80% CaC2 thuần chất vào một lượng nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng đất đèn đem sử dụng là:

A. 12,8 gam

B. 10,24 gam

C. 16 gam

D. 17,6 gam

Câu 7. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 8. Lúc dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống thử sở hữu quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, sở hữu chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, sở hữu chất lỏng ko tan chìm xuống đáy ống thử

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, sở hữu khí thoát ra

D. màu của dung dịch brom ko thay đổi

Câu 9. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Trị giá của m là:

A. 2,Hai gam

B. 5 gam

C. 3,8 gam

D. 2,8 gam

Câu 10. Trong điều kiên thích hợp, axetilen sở hữu thể tác dụng được với những chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO4

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Hóa học là một bộ môn đầy thú vị nhưng ko kém phần khó khăn và thử thách. Và bài học trên là một ví dụ tiêu biểu, cùng Toppy giải mã c2h2 ra ch3cho và phản ứng hóa học C2H2 + H2O → CH3CHO. Chúc những em học thật tốt nhé.

  • Axetilen là gì? Những ứng dụng trong thực tế – Toppy
  • c2h2 + br2 | Phản ứng hóa học C2H2 + Br2 → C2H2Br4
  • C2H2 ra C2H4 – Thăng bằng phương trình C2H2 + H2 → C2H4
  • Ch3Cho ra Ch3Cooh | Phản ứng CH3CHO + O2 → CH3COOH

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *