Viết Các Phương Trình Phản Ứng Xảy Ra Trong Sơ Đồ Sau:Ch4→C2H2→C2H4→C2H5Oh→ Ch3Cho→Ch3Cooh

C2H2 ra CH3CHO như thế nào? Sở hữu những cách nào để điều chế ra CH3CHO? Những phương trình liên quan tới CH3CHO là gì? Tất cả đều sẽ được tư vấn qua bài viết dưới đây của lize.vn!

Điều chế từ C2H2 ra CH3CHO như thế nào?

CH3CHO là một andehit với tên là andehit axetic. Là một chất lỏng dễ bay tương đối, sôi ở 210ºC, với thể hòa tan vô hạn trong nước. CH3CHO là chất độc hại với thể tạo hỗn hợp nổ với ko khí. Đây là vật liệu quan yếu để sản xuất ra nhiều hóa chất. với nhiều cách để điều chế ra andehit axetic. Sở hữu thể điều chế từ axetilen và etilen hoặc đề hydro hóa etanol, cũng với thể sử dụng cách oxy hóa alkan.

Đang xem: Viết những phương trình phản ứng xảy ra trong sơ đồ sau:ch4→c2h2→c2h4→c2h5oh→ ch3cho→ch3cooh

Điều chế từ C2H2 ra CH3CHO như thế nào?

Để điều chế ra CH3CHO từ metan CH4 ta cần thực hiện những bước sau:

Trước nhất là từ metan ta điều chế ra C2H2, sau đó từ C2H2 ra CH3CHO.

2CH4 → C2H2 + 3H2 ( Phản ứng này với thể sử dụng craking nhiệt hoặc điện)C2H6 → C2H2 + 3H2 ( Bạn cũng với thể sử dụng cách nhiệt phân C2H6 để cho ra C2H2)

Sau lúc thu được C2H2 ta tiến hành hydat hóa axetilen nàyđể thu được andehit:

C2H2 + H2O → CH3CHO ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ từ 70 – 950ºC, xúc tác HgO 0,5 – 1%; H2SO4 10 – 20%)

Chỉ cần một phản ứng để điều chế ra CH3CHO

Ngoài cách làm trên bạn cũng với thể sử dụng C2H4 ra CH3CHO theo phản ứng sau:

2C2H4+ O2 → 2CH3CHO ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ 450ºC; xúc tác PdCl2/CuCl2/HCl)

Chỉ cần một phản ứng để điều chế ra CH3CHO

Đây cũng là Hai cách thường được sử dụng nhất để điều chế ra CH3CHO. Tuy nhiên ngoài Hai cách này ra, trong quá trình làm bài tập ta còn gặp những phản ứng sau:

CH3COOC2H3 + H2O → CH3COOH + C2H3OH ( chất này kém bền nên sẽ tạo thành CH3CHO)CH3CH2OH +CuO → CH3CHO +Cu +H2OCH3CH(Br)2 + 2NaOH → 2NaBr + CH3CH(OH)2 (chất này kém bền nên sẽ tạo thành CH3CHO +H2O)C2H4(OH)2 (nhiệt độ 170ºC, xúc tác H2SO4 đặc)→ H2O +CH2=CH-OH(chất này kém bền nên tạo CH3CHO)

Những phản ứng khác của CH3CHO

Là một andehit nên CH3CHO với đầy đủ những tính chất như: phản ứng cùng H2, phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn, phản ứng tráng gương, tác dụng với Br, tác dụng với Cu(OH)2 + NaOH.

Cụ thể, với phản ứng cùng H2, CH3CHO ra C2H5OH :

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ, xúc tác Ni)

Phản ứng CH3CHO ra CH3COOH với thể xảy ra theo những cách như sau:

2CH3CHO + O2→ 2CH3CHOOH ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ, xúc tác ion Mn2+)2CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH +Hai H2O + CuO

Những phản ứng khác của CH3CHO

Lúc cho CH3CHO tác dụng với dung dịch Br ta cũng thu được CH3CHOOH làm cho mất màu dung dịch Br:

CH3CHO + Br + H2O → CH3CHOOH + 2HBr

Với phản ứng tráng gương, CH3CHO ra CH3COONH4 theo phương trình sau:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Trên đây là những tri thức hóa học về CH3CHO và những phản ứng của nó. lize.vn hi vọng độc giả sẽ nắm chắc tri thức này để làm tốt những bài tập liên quan.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *