Lý thuyết C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 và bài tập có đáp án

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 là phương trình phản ứng lúc cho Rượu etylic tác dụng với natri sản phẩm tạo ra C2H5ONa. Kỳ vọng tài liệu giúp những bạn học trò hoàn thành tốt những dạng bài tập liên quan tới phản ứng C2H5OH tác dụng với Na cũng như những dạng bài tập tính toán tương tự.

Tham khảo thêm:

  • Mg + HCl → MgCl2 + H2
  •  Zn + HCl → ZnCl2 + H2
  • FeS2 + HNO3→ Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Phản ứng C2H5OH tác dụng với Na:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

Điều kiện phản ứng C2H5OH ra C2H5ONa: Ko sở hữu

Tính chất hóa học của rượu etylic

Etylic C2H5OH phản ứng với oxi

+) Rượu etylic dễ cháy, lúc cháy ko sở hữu khói và ngọn lửa sở hữu màu xanh da trời,toả nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Etanol C2H5OH tác dụng với Na, NaNH3

+) Etanol chỉ tác dụng với Na hay NaNH2

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2↑

C2H5OH + NaNH2 → C2H5ONa + NH3

Etanol C2H5OH phản ứng với axit axetic

+) Tổng quát phản ứng este hóa

ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

+) Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

+) Phản ứng sở hữu tính thuận nghịch nên chú ý tới dịch chuyển thăng bằng.

C2H5OH + CH3COOH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

Bài tập phản ứng C2H5OH + Na

Câu 1. CTPT của ancol dạng C4H10O sở hữu bao nhiêu CTCT khác nhau?

Giải:

Ancol no, đơn chức, mạch hở.

Công thức thỏa mãn:

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-OH

(2) (CH3)2CH-CH2-OH

(3) CH3-CH2-CH(OH)-CH3

(4) (CH3)3C-OH

Câu 2. Để đốt cháy hoàn toàn 0,Một mol ancol sở hữu công thức CnH2n+1OH thì cần 10,08 lít khí oxi (đktc). CTPT của ancol là:

Giải:

nCnH2n+1OH = 0,Một mol

nO2 = 0,45 mol

CnH2n+1OH + 3n/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O

1                     3n/2

0,1                  0,45

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no, đơn chức, mạch hở, sau phản ứng thu được 26,4 gam CO2 và 16,Hai gam nước. Công thức của rượu no, đơn chức là

Giải:

nCO2 = 26,4: 44 = 0,6 (mol)

n­H2O = 16,2 : 18 = 0,9 (mol)

Đặt công thức của rượu no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH

CnH2n+1OH → nCO2 + (n+1)H2O

Ta sở hữu: nCnH2n+1OH = nH2O – nCO2 = 0,9 – 0,6 = 0,3 (mol)

Câu 4. Cho chuỗi phản ứng sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Chất A, B, C tuần tự là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Giải:

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2↑ + H2

Câu 5. Cho một mẫu natri vào ống thử đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là

A. sở hữu bọt khí màu nâu thoát ra

B. mẫu natri tan dần ko sở hữu bọt khí thoát ra

C. mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và ko tan

D. sở hữu bọt khí ko màu thoát ra và natri tan dần

Giải:

Cho một mẫu natri vào ống thử đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là

Phương trình hóa học: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑.

sở hữu bọt khí ko màu thoát ra và natri tan dần

Sau lúc đọc xong bài viết của chúng tôi bạn sở hữu thể biết được C2H5OH + Na để vận dụng vào làm những bài tập từ cơ bản tới tăng nhanh chóng nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *