Phản ứng hóa học C2H5OH ra C2H4

Phản ứng hóa học C2H5OH ra C2H4: C2H5OH → C2H4 + H2O được Kiến Thức Live soạn là Một phương trình phản ứng từ C2H5OH ra C2H4 ở nhiệt độ thích hợp. Kỳ vọng tài liệu này sẽ tạo điều kiện cho những bạn học trò biết viết phản ứng và thăng bằng phản ứng Một cách xác thực nhất. Xin mời những bạn học trò tham khảo bài viết bên dưới đây nhé.

Phản ứng điều chế C2H4 từ C2H5OH (C2H5OH ra C2H4)

Phản ứng điều chế C2H4 từ C2H5OH

Điều kiện phản ứng C2H5OH ra C2H4: Nhiệt độ: 170°C Xúc tác: H2SO4

Một vài bài tập với liên quan

Câu 1: Đun nóng axit axetic CH3COOH cùng với rượu etylic C2H5OH với axit sunfuric làm xúc tác thì người ta sẽ thu được một chất lỏng ko màu, mùi thơm, ko tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó chính là

A. đimetyl ete

B. etyl axetat

C. rượu etylic

D. metan

Câu 2. Ancol etylic phản ứng được cùng với natri vì?

A. Trong phân tử với nguyên tử oxi O

B. Trong phân tử với nguyên tử hidro H và nguyên tử oxi O

C. Trong phân tử với nguyên tử cacbon C, hidro H và oxi O

D. Trong phân tử với chứa nhóm -OH

Đáp án D: Trong phân tử với chứa nhóm -OH

Câu 3. Ancol etylic với khả năng tan tốt trong nước là do:

A. Ancol etylic tạo được liên kết hidro H cùng với nước

B. Ancol etylic uống được

C. Ancol etylic là chất lỏng

D. Ancol etylic chứa cacbon C và hidro H

Đáp án A: Ancol etylic tạo được liên kết hidro H cùng với nước

Câu 4. Ancol etylic C2H5OH được điều chế từ nguồn nào ở sau đây?

A. Tinh bột

B. Glucozo

C. Etilen

D. Cả ba đáp án trên

Đáp án D

Câu 5. Ancol etylic với lẫn một ít nước, với thể sử dụng chất nào sau đây để làm khan ancol?

A. CaO

B. H2SO4 đặc

C. CuSO4 khan

D. Cả ba đáp án trên

Đáp án B

Câu 6. Thả Một mẩu nhỏ natri Na vào ống thử đựng rượu etylic C2H5OH thuần chất. Hiện tượng quan sát được là:

A. Mẩu natri Na chìm xuống đáy; xung quanh mẩu natri Na với sủi bọt khí.

B. Mẩu natri Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu natri Na với sủi bọt khí.

C. Mẩu natri Na lửng lơ ở trong ống thử; xung quanh mẩu natri Na với sủi bọt khí.

D. Mẩu natri Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu natri Na với ngọn lửa màu vàng

Đáp án C

Câu 7. Thí nghiệm nào sau những thí nghiệm dưới đây chứng tỏ phân tử rượu etylic C2H5OH với Một nhóm -OH

A. Đốt cháy rượu etylic C2H5OH thu được CO2 và H2O

B. Cho rượu etylic C2H5OH tác dụng với natri

C. Cho rượu etylic C2H5OH tác dụng với đồng (II) oxit nung nóng

D. Thực hiện phản ứng tách nước điều chế etilen C2H4.

Đáp án B

Câu 8. C2H5OH ra C2H4: Lúc đun nóng rượu etylic C2H5OH với axit H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170 – 180oC xảy ra phản ứng tách nước tạo thành khí etilen C2H4.

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O

Đun 9,Hai g rượu etylic C2H5OH với axit H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170-180oC thì thể tích khí etilen C2H4 thu được tối đa (đktc) là:

A. 3,36 l

B. 4,48 l

C. 2,24 l

D. 5,6 l

Đáp án B

Câu 9. Ancol etylic C2H5OH được điều chế từ tinh bột bằng PP lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra lúc lên men m gram tinh bột vào nước vôi trong, thu được 335 g kết tủa và dung dịch dd A. Biết khối lượng A giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban sơ là 137 g. Trị giá của m là:

A. 324

B. 405

C. 297

D. 486

Đáp án B

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

m dd giảm = m CaCO3 – m CO2

Câu 10. Sở hữu 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào dưới đây để với thể nhận mặt 3 dung dịch dd trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. dung dịch Na2CO3.

D. Cu, nước.

Đáp án

Sử dụng dung dịch Na2CO3 để nhận mặt.

Cho dung dịch dd Na2CO3 vào 3 dung dịch, lọ đựng dung dịch axit axetic sủi bọt khí, lọ tạo dung dịch dd phân lớp là etyl axetat, lọ ko hiện tượng là rượu etylic C2H5OH.

Kết luận

Kiến Thức Live đã gửi tới bạn Phản ứng từ C2H5OH ra C2H4, phương trình hóa học C2H5OH → C2H4 + H2O, những bạn sẽ rất hay gặp trong những dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Kỳ vọng cùng với nội dung bài viết này sẽ cung ứng những thông tin cần thiết cho những bạn học trò.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *