Cách tìm giao điểm của đồ thị hàm số cực hay – Toán lớp 12


Cách tìm giao điểm của đồ thị hàm số cực hay

Với Cách tìm giao điểm của đồ thị hàm số cực hay Toán lớp 12 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm với lời giải chi tiết sẽ giúp học trò ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tìm giao điểm của đồ thị hàm số từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Bài toán tổng quát

Trong mặt phẳng (Oxy) hãy xét sự tương giao của đồ thị hàm số

Cho hàm số y = f(x) với đồ thị là (C1) và hàm số y=g(x) với đồ thị là (C2). Lúc đó nếu M(x; y) là giao điểm của (C1) và (C2) thì tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:

Phương trình


f(x) = g(x)

được gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2)

Nghiệm xo của phương trình


chính là hoành độ điểm chung của (C1) và (C2)

Lúc đó tung độ điểm chung là yo = f(xo) hoặc yo=g(xo)

Nếu


vô nghiệm thì (C1) và (C2) ko với điểm chung

Nếu


với n nghiệm thì (C1) và (C2) với n điểm chung

2. Phương pháp chung

Để giải một bài toán về tính chất giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2) ta với thể tiến hành theo những bước sau:

Lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2) (tức phương trình


)

Biến đổi phương trình này về dạng đơn thuần hơn( thường thì sau lúc biến đổi ta sẽ thu được phương trình bậc hai, bậc ba hoặc phương trình trùng phương…)

Dựa vào điều kiện của bài toán ban sơ, ta đưa về điều kiện cho phương trình vừa biến đổi.

3. Bài toán tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số

Bài toán: Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số

    Bước 1: Lập phương trình hoành độ giao điểm: f(x) = g(x) (1)

    Bước 2: Giải phương trình (1) tìm x ⇒ y

    Bước 3: Kết luận số giao điểm của (C1) và (C2) chính là số nghiệm của (1)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (C): y = x3 - 3x2 + 2x + Một và đường thẳng y = 1

   Hướng dẫn:

Phương trình hoành độ giao điểm x3 - 3x2 + 2x + 1 = 1

⇔ x3 -3x2 + 2x = 0 ⇔

Với x = 0 ⇒ y = 1

Với x = 1 ⇒ y = 1

Với x = 2 ⇒ y = 1

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (0; 1); (1; 1) và (2; 1)

Ví dụ 2: Tìm tọa độ giao điểm giữa đồ thị y= (2x + 1)/(2x - 1) và đường thẳng d: y = x + 2

   Hướng dẫn

Phương trình hoành đô giao điểm (2x + 1)/(2x - 1) = x + 2 (1)

Điều kiện x ≠ 1/2

Lúc đó (1) ⇔ 2x + 1 = (2x - 1)(x + 2) ⇔ 2x2 + x - 3 = 0 ⇔

Với x = 1 ⇒ y = 3

Với x = -3/2 ⇒ y = 1/2

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (1; 3) và (-3/2; 1/2)

Ví dụ 3: Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (C): y = x4 + 2x2 - 3 và trục hoành

   Hướng dẫn

Phương trình hoành độ giao điểm x4 + 2x2 - 3 = 0 ⇔

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(-1; 0), B(1; 0)

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y = x2 -4 và (C2): y = -x2 - 2x

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm x2 - 4 = -x2 - 2x ⇔ 2x2 + 2x - 4 ⇔

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(1; -3), B(-2 ;0)

Câu 3: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y = (2x - 1)/(x + 1) và (C2): y = -3x - 1

Lời giải:

ĐKXĐ x ≠ -1

Phương trình hoành độ giao điểm (2x - 1)/(x + 1) = -3x - 1 ⇒ 3x2 + 6x = 0 ⇔

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(0; -1), B(-2; 5)

Câu 4: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y =√x và (C2):y=x-2

Lời giải:

ĐKXĐ x ≥ 0

Phương trình hoành độ giao điểm √x = x - 2 ⇔ x2 - 5x + 4 ⇔

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(1; -1), B(4; 2)

Câu 5: Gọi M, N là hai giao điểm của đường thẳng d: y = x + Một và (C):y = (2x+4)/(x-1). Tìm tọa độ trung điểm I của MN

Lời giải:

ĐKXĐ x ≠ 1

Phương trình hoành độ giao điểm (2x + 4)/(x - 1) = x + 1 ⇔ x2 - 2x - 5

Theo Viet với x1 + x2 = 2 ⇒ (x1 + x2)/2 = 1⇒ xI = 1⇒ yI = 2

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là I(1; 2)

Câu 6: Biết tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (H):y = (x + 2)/(x + 1) và (C):y = 2x4 - x2 cắt nhau tại I. Tìm tọa độ giao điểm I.

Lời giải:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (H): y = 1

Phương trình hoành độ giao điểm 2x4 - x2 -1 = 0 ⇔

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (1; 1),(-1; 1)

Câu 7: Tìm tọa độ giao điểm giữa đồ thị hàm số (C);y = (x2 - 2x - 3)/(x - 1) và đường thẳng d: y = x + 1

Lời giải:

ĐKXĐ x ≠ 1

Phương trình hoành độ giao điểm (x2 - 2x - 3)/(x - 1) = x + 1⇔ 2x + 2 = 0⇔ x = -1

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (-1; 0)

Câu 8: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y = x4 - 4x2 - Hai với đồ thị (C) và đồ thị (P): y = 1 - x2

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm x4 - 3x2 - 3 = 0

   Số giao điểm cần tìm là 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *