Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch HNO3

Tính chất hóa học của HNO3 đặc

 • Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội
 • Tính chất hóa học của Axit nitric
  • 1. Axit nitric thể hiện tính axit
  • 2. Tính oxi hóa của HNO3
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • Tính chất hóa học của HNO3 đặc
 • Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội
 • Tính chất hóa học của Axit nitric
 • 1. Axit nitric thể hiện tính axit
 • 2. Tính oxi hóa của HNO3
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • Đáp án CKim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội: Fe
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả giải đắp thắc mắc thắc mắc liên quan tới nội dung tính oxi hóa của HNO3. Cũng như đưa ra những nội dung thắc mắc bài tập vận dụng liên quan. Mời những bạn tham khảo.

 • Ứng dụng nào ko phải của HNO3
 • Nhóm những kim loại đều ko phản ứng được với HNO3
 • HNO3 loãng ko thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với chất nào dưới đây
 • Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2

Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Cu

C. Al

D. Mg

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Sở hữu một số kim loại bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội là Fe, Al, Cr

HNO3 ko tác dụng được với Một số kim loại như Au, Pt

Đáp án C

Tính chất hóa học của Axit nitric

1. Axit nitric thể hiện tính axit

Axit nitric với tính chất của một axit thường nhật nên nó làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat tạo thành những muối nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hóa của HNO3

2.1. Axit nitric tác dụng với kim loại

Tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội do lớp oxit kim loại được tạo ra bảo vệ chúng ko bị oxy hóa tiếp.

2.2. Tác dụng với phi kim

(Những nhân tố á kim, ngoại trừ silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

2.3. Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

2.4. Tác dụng với hợp chất

Ag3PO4 tan trong HNO3, HgS ko tác dụng với HNO3.

2.5. Tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ

Axit nitric với khả năng phá hủy nhiều hợp chất hữu cơ, nên sẽ rất nguy hiểm nếu để axit này xúc tiếp với thân thể người.

Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1.Nhóm kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Zn, Mg, Pb

B. Cu, Fe, Ag

C. Al, Fe, Au

D. Mg, Al, Pt

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Kim loại nào sau đây ko phản ứng với HNO3 đặc nguội?

A. Al

B. Cu

C. Zn

D. Ag

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3.Những kim loại ko phản ứng với HNO3 đặc nguội là

A. Al, Fe, Cu.

B. Al, Fe, Cr.

C. Al, Fe, Na.

D. Al, Fe, Sn.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al

B. Zn, Pb

C. Mn, Ni

D. Cu, Ag

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5.Nhận định nào sau đây là sai?

A. HNO3 phản ứng với tất cả bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt.

C. HNO3 đặc nguội phản ứng được hết với tất cả những kim loại.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy với thể bốc cháy.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 6.Trong những phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C. FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. Fe3O4 + 8HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O

Xem đáp án

Đáp án C

FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Fe2+ → Fe+3

N+5 → N+2

Mẹo nhận dạng nhanh phản ứng oxi hóa của HNO3 là với khí sản phẩm (NO2 , NO , N2 , N2O , NH4NO3)

Câu 7.Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3

A. Fe2O3, Cu, Pb, P

B. H2S, C, BaSO4, ZnO

C. Au, Mg, FeS2, CO2

D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2

Xem đáp án

Đáp án A

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội. Để với thể tăng kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để với thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

19/06/2021 454

Đáp án CKim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội: Fe

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim loại nào sau đây tác dụng được với muối CuCl2 và AlCl3?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,438

Dãy gồm những kim loại đều tác dụng được với axít HCl:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,043

Kim loại nào sau dây được sử dụng để phân biệt 3 dung dịch: NaCl; CuCl2; Na2SO4?

Xem đáp án » 19/06/2021 798

Một người thợ đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta sử dụng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 598

Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là:

Xem đáp án » 19/06/2021 495

Cho 0,8gam CuO và Cu tác dụng với  20ml dd H2SO4 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng

Xem đáp án » 19/06/2021 476

Cho 27,6 gam hỗn hợp Hai kim loại Mg và Ag tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban sơ tuần tự là:

Xem đáp án » 19/06/2021 391

Cho dãy những kim loại sau, dãy được sắp xếp theo chiều tăng tính khử của kim loại là:

Xem đáp án » 19/06/2021 384

Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Xem đáp án » 19/06/2021 247

Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp tuần tự là

Xem đáp án » 19/06/2021 241

Kim loại Cu với thể phản ứng được với:

Xem đáp án » 19/06/2021 237

Phản ứng nào dưới đây ko xảy ra?

Xem đáp án » 19/06/2021 232

Sở hữu 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên?

Xem đáp án » 19/06/2021 229

Kim loại X với đặc điểm: 

- Tác dụng với dung dịch HCl, phóng thích H2

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe.

Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, chọn câu đúng nhất về vị trí của X:

Xem đáp án » 19/06/2021 228

Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với dd CuSO4:

Xem đáp án » 19/06/2021 228

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *