Các dạng bài tập Toán lớp 12 chọn lọc, có lời giải | 10000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 12 có lời giải

Những dạng bài tập Toán lớp 12 chọn lựa, sở hữu lời giải

Tài liệu tổng hợp trên 200 dạng bài tập Toán lớp 12 Giải tích và Hình học được những Thầy giáo nhiều năm kinh nghiệm soạn với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và trên 10000 bài tập trắc nghiệm chọn lựa từ cơ bản tới tăng sở hữu lời giải sẽ giúp học trò ôn luyện, biết cách làm những dạng Toán lớp 12 từ đó đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 12.

Những dạng bài tập Giải tích lớp 12

Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

 • Những dạng bài tập về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Những dạng bài tập về cực trị của hàm số
 • Những dạng bài tập về trị giá to nhất, trị giá nhỏ nhất của hàm số
 • Những dạng bài tập về tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Những dạng bài tập nhận dạng đồ thị hàm số
 • Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị hàm số
 • Những dạng bài tập về sự tương giao của đồ thị hàm số
 • Những dạng bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Chủ đề: Tính đơn điệu của hàm số

 • 100 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số sở hữu lời giải (tăng)
 • 120 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số sở hữu lời giải (cơ bản)
 • 4 dạng bài Tính đơn điệu của hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số
 • Trắc nghiệm Xét tính đơn điệu của hàm số
 • Dạng 2: Tìm thông số m để hàm số đơn điệu
 • Trắc nghiệm Tìm thông số m để hàm số đơn điệu
 • Dạng 3: Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số
 • Trắc nghiệm Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số
 • Dạng 4: Tìm thông số m để hàm số đơn điệu trên đoạn sở hữu độ dài l
 • Trắc nghiệm Tìm thông số m để hàm số đơn điệu trên đoạn sở hữu độ dài l
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm đa thức cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm số lượng giác cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm phân thức cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm logarit cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm số mũ cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm thông số m để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số cực hay, sở hữu lời giải

Chủ đề: Cực trị của hàm số

 • 4 dạng bài Tìm cực trị của hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số
 • Trắc nghiệm Tìm cực trị của hàm số
 • Dạng 2: Tìm thông số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm
 • Trắc nghiệm Tìm thông số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm
 • Dạng 3: Biện luận theo m số cực trị của hàm số
 • Trắc nghiệm Biện luận theo m số cực trị của hàm số
 • Dạng 4: Bài toán liên quan tới cực trị của hàm số
 • Trắc nghiệm về cực trị hàm số
 • Cách tìm cực trị của hàm trùng phương cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách tìm cực trị của hàm bậc ba cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách tìm cực trị của hàm chứa dấu trị giá tuyệt đối cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách tìm cực trị của hàm chứa căn thức cực hay, sở hữu lời giải
 • Cách tìm cực trị của hàm hợp cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm cực trị của hàm số dựa vào đồ thị cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm trùng phương sở hữu 3 điểm cực trị cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm trùng phương sở hữu Một điểm cực trị cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm bậc ba sở hữu Hai điểm cực trị cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm bậc ba ko sở hữu cực trị cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm số sở hữu 3 điểm cực trị tạo thành tam giác đều cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm số sở hữu 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cực hay, sở hữu lời giải
 • Tìm m để hàm số sở hữu 3 điểm cực trị tạo thành tam giác sở hữu diện tích cực hay, sở hữu lời giải
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Hai điểm cực trị cực hay, sở hữu lời giải
 • 100 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (cơ bản - Phần 1)
 • 100 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (cơ bản - Phần 2)
 • 100 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (cơ bản - Phần 3)
 • 120 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (tăng - Phần 1)
 • 120 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (tăng - Phần 2)
 • 120 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (tăng - Phần 3)
 • 120 Bài tập Cực trị của hàm số chọn lựa, sở hữu lời giải (tăng - Phần 4)

Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

 • 100 Bài tập Trị giá to nhất, nhỏ nhất của hàm số sở hữu lời giải (cơ bản)
 • 100 Bài tập Trị giá to nhất, nhỏ nhất của hàm số sở hữu lời giải (mức độ Vận dụng)
 • Hai dạng bài Tìm trị giá to nhất, nhỏ nhất của hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Tìm trị giá to nhất, trị giá nhỏ nhất của hàm số
 • Trắc nghiệm Tìm GTLN GTNN của hàm số
 • Dạng 2: Tìm m để hàm số sở hữu Trị giá to nhất, Trị giá nhỏ nhất thoả mãn điều kiện
 • Trắc nghiệm Tìm m để hàm số sở hữu Trị giá to nhất, Trị giá nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

Chủ đề: Tiệm cận của đồ thị hàm số

 • 100 Bài tập Tiệm cận của đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng)
 • 100 Bài tập Tiệm cận của đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản)
 • 5 dạng bài Tìm tiệm cận của hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Xác định tiệm cận
 • Trắc nghiệm tìm tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Dạng 2: Tìm thông số m để hàm số sở hữu tiệm cận
 • Trắc nghiệm tìm thông số m để hàm số sở hữu tiệm cận
 • Dạng 3: Những bài toán liên quan tới tiệm cận của hàm số
 • Trắc nghiệm về tiệm cận của hàm số
 • Cho bảng biến thiên tìm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang cực hay, sở hữu lời giải

Chủ đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

 • Hai dạng bài Tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 • Trắc nghiệm viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 • Dạng 2: Những bài toán về tiếp tuyến của hàm số
 • Trắc nghiệm về tiếp tuyến của hàm số

Chủ đề: Tương giao của đồ thị hàm số

 • 100 Bài tập Sự tương giao của đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản)
 • 120 Bài tập Sự tương giao của đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng)
 • 5 dạng bài Sự tương giao của đồ thị hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số
 • Trắc nghiệm Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số
 • Dạng 2: Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị
 • Trắc nghiệm Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị
 • Dạng 3: Tìm m để giao điểm của hai đồ thị thoả mãn điều kiện
 • Trắc nghiệm Tìm m để giao điểm của hai đồ thị thoả mãn điều kiện

Chủ đề: Điểm thuộc đồ thị

 • Dạng bài Điểm thuộc đồ thị hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Điểm đặc trưng thuộc đồ thị hàm số
 • Trắc nghiệm Điểm đặc trưng thuộc đồ thị hàm số

Chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số

 • 4 dạng bài Nhận dạng đồ thị hàm số trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 3
 • Dạng 2: Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương
 • Dạng 3: Cách nhận dạng đồ thị hàm số phân thức

Bài tập trắc nghiệm

 • 40 Bài tập Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 1)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 2)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 3)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 4)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 5)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 6)
 • 275 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (cơ bản - phần 7)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng - phần 1)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng - phần 2)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng - phần 3)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng - phần 4)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sở hữu lời giải (tăng - phần 5)

Chuyên đề: Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit

 • Những dạng bài tập về công thức lũy thừa – logarit
 • Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
 • Phương trình mũ
 • Phương trình lôgarit
 • Bất phương trình mũ
 • Bất phương trình lôgarit
 • Bài toán về lãi suất nhà băng

Chủ đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

 • Lý thuyết hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lũy thừa chi tiết
 • 4 Dạng bài tập Lũy thừa trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 6 dạng bài tập Logarit trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 4 dạng bài tập Hàm số mũ, hàm số logarit trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Hai dạng bài tập Hàm số lũy thừa trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Tìm điều kiện xác định của lũy thừa hay nhất
 • Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay
 • Dạng bài tập về so sánh những lũy thừa cực hay
 • Dạng bài tập Tính trị giá của biểu thức lũy thừa cực hay
 • Dạng 1: Lũy thừa
 • Trắc nghiệm lũy thừa
 • Dạng 2: Lôgarit
 • Trắc nghiệm Lôgarit
 • Tìm điều kiện để biểu thức logarit xác định hay nhất
 • Dạng bài tập Tính trị giá của biểu thức logarit cực hay
 • Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay
 • Dạng bài tập trình diễn logarit này theo logarit khác cực hay
 • Cách biến đổi đẳng thức đã cho thành đẳng thức logarit cực hay
 • Cách so sánh biểu thức chứa logarit cực hay
 • Dạng 3: Tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Dạng 4: Những dạng bài tập về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Trắc nghiệm về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Dạng 5: Giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Trắc nghiệm giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Tìm trị giá to nhất, nhỏ nhất của hàm số mũ, logarit, lũy thừa
 • Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa

Chủ đề: Phương trình mũ

 • 6 dạng bài tập Phương trình mũ trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp lôgarit hóa
 • Trắc nghiệm Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp lôgarit hóa
 • Dạng 2: Phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình mũ
 • Trắc nghiệm phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình mũ
 • Dạng 3: Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình mũ
 • Trắc nghiệm Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình mũ
 • Giải phương trình mũ chứa thông số

Chủ đề: Bất phương trình mũ

 • Dạng bài tập Bất phương trình mũ trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Phương pháp giải bất phương trình mũ
 • Trắc nghiệm bất phương trình mũ

Chủ đề: Phương trình logarit

 • 5 dạng bài tập Phương trình logarit trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
 • Dạng 2: Giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa
 • Dạng 3: Giải phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
 • Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình logarit
 • Trắc nghiệm sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình logarit
 • Dạng 5: Phương trình logarit chứa thông số
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit chứa thông số
 • Giải phương trình logarit bằng cách đưa về phương trình tích

Chủ đề: Bất phương trình logarit

 • 5 dạng bài tập Bất phương trình logarit trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Bất phương trình logarit cơ bảns
 • Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit cơ bản
 • Dạng 2: Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
 • Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
 • Dạng 3: Giải bất phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
 • Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
 • Dạng 4: Giải bất phương trình logarit bằng cách mũ hóa và tính đơn điệu
 • Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách mũ hóa và tính đơn điệu
 • Bất phương trình logarit sở hữu chứa thông số m

Bài tập đồ thị hàm số mũ và logarit

Những dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay

 • 7 Bài toán lãi suất, bài toán thực tế trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Những dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay
 • Dạng bài toán lãi đơn sở hữu lời giải
 • Dạng bài toán lãi kép sở hữu lời giải
 • Dạng bài toán Tiền gửi nhà băng sở hữu lời giải
 • Dạng bài toán Gửi nhà băng và rút tiền gửi hàng tháng sở hữu lời giải
 • Dạng bài toán Vay vốn trả góp sở hữu lời giải
 • Dạng bài toán Lãi kép liên tục sở hữu lời giải
 • Những dạng bài toán lãi suất hay sở hữu lời giải

Bài tập trắc nghiệm

 • Bài toán thực tế về hàm số mũ, logarit, lũy thừa
 • Bài tập hàm số mũ và logarit tăng
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (cơ bản - phần 1)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (cơ bản - phần 2)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (cơ bản - phần 3)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (cơ bản - phần 4)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (cơ bản - phần 5)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (tăng - phần 1)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (tăng - phần 2)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (tăng - phần 3)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (tăng - phần 4)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Hàm số mũ, lũy thừa, Lôgarit sở hữu lời giải (tăng - phần 5)

Chuyên đề: Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng

Chủ đề: Nguyên hàm

 • Tính chất của nguyên hàm và cách giải bài tập
 • Những phương pháp tìm nguyên hàm và cách giải
 • Nguyên hàm của hàm phân thức hữu tỉ và cách giải
 • Nguyên hàm của hàm số lượng giác và cách giải
 • Tính chất của tích phân và cách giải bài tập
 • Những phương pháp tính tích phân và cách giải
 • Tích phân của hàm lượng giác và phân thức và cách giải
 • Ứng dụng tích phân trong tính diện tích hình phẳng và cách giải
 • Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay và cách giải
 • Ứng dụng tích phân trong những bài toán thực tế và cách giải
 • Bảng công thức nguyên hàm đầy đủ
 • Phương pháp tính nguyên hàm của những hàm số cơ bản cực hay
 • Phương pháp tính nguyên hàm đổi biến số cực hay
 • Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay
 • Dạng 1: Tìm nguyên hàm của hàm số
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số
 • Dạng 2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
 • Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
 • Dạng 4: Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
 • Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Nguyên hàm của hàm đa thức, hàm phân thức
 • Nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit
 • Nguyên hàm của hàm số lượng giác
 • Tìm nguyên hàm của hàm đa thức bằng phương pháp đổi biến số
 • Tìm nguyên hàm của hàm phân thức bằng phương pháp đổi biến số
 • Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit bằng phương pháp đổi biến số
 • Tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác bằng phương pháp đổi biến số
 • Tìm nguyên hàm của hàm chứa căn thức bằng phương pháp đổi biến số
 • Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần
 • Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit bằng phương pháp nguyên hàm từng phần

Chủ đề: Tích phân

 • Công thức tích phân
 • Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay
 • Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số cực hay
 • Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay
 • Phương pháp tính tích phân hàm chứa dấu trị giá tuyệt đối cực hay
 • Phương pháp tính tích phân hàm số chẵn, hàm số lẻ cực hay
 • 3 ứng dụng của tích phân: tính diện tích, thể tích, quãng đường, véc tơ vận tốc tức thời cực hay
 • Dạng 6: Tính tích phân bằng khái niệm và tính chất
 • Trắc nghiệm tính tích phân bằng khái niệm và tính chất
 • Dạng 7: Tính tích phân từng phần
 • Trắc nghiệm tính tích phân từng phần
 • Dạng 8: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1
 • Trắc nghiệm tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1
 • Dạng 9: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
 • Trắc nghiệm tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
 • Dạng 10: Tính tích phân hàm chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • Dạng 11: Tính tích phân hàm số hữu tỉ
 • Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ
 • Dạng 12: Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng
 • Trắc nghiệm ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng
 • Dạng 13: Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay
 • Trắc nghiệm ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay
 • Bài tập về tính chất của tích phân
 • Bài tập tính tích phân cơ bản
 • Tính tích phân hàm đa thức, phân thức bằng phương pháp đổi biến số
 • Tính tích phân hàm lượng giác bằng phương pháp đổi biến số
 • Tính tích phân hàm số mũ, logarit bằng phương pháp đổi biến số
 • Tính tích phân hàm chứa căn thức bằng phương pháp đổi biến số
 • Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
 • Bài tập tính tích phân tăng
 • Tính tích phân hàm lượng giác bằng phương pháp tích phân từng phần
 • Tính tích phân hàm số mũ, logarit bằng phương pháp tích phân từng phần
 • Tính tích phân của hàm số chẵn, hàm số lẻ
 • Hàm số dưới vết tích phân là thương của hàm chẵn và hàm mũ
 • Tích phân của hàm trị tuyệt đối
 • Bài tập tích phân tăng
 • Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng
 • Ứng dụng tích phân: Tính thể tích vật thể và khối tròn xoay

Bài tập trắc nghiệm

 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (cơ bản - phần 1)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (cơ bản - phần 2)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (cơ bản - phần 3)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (cơ bản - phần 4)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (tăng - phần 1)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (tăng - phần 2)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (tăng - phần 3)
 • 150 bài tập trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng sở hữu lời giải (tăng - phần 4)

Chuyên đề: Số phức

Dạng đại số của số phức

 • 6 dạng bài tập số phức cơ bản trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Cùng trừ số phức
 • Dạng 2: Nhân chia số phức
 • Dạng 3: Tìm số phức liên hợp
 • Dạng 4: Tìm môđun của số phức
 • 26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lựa, sở hữu đáp án

Tìm số phức thỏa mãn điều kiện

 • Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước

Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

 • 6 dạng bài tập Căn bậc hai, Phương trình bậc hai số phức trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Tìm căn bậc hai của số phức
 • Dạng 2: Giải phương trình bậc Hai số phức
 • Trắc nghiệm giải phương trình bậc Hai số phức

Dạng lượng giác của số phức

 • 4 dạng bài tập Dạng lượng giác của số phức trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Viết số phức dưới dạng lượng giác

Tập hợp điểm trình diễn số phức

 • 5 dạng bài tập Tập hợp điểm trình diễn số phức trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Điểm trình diễn số phức
 • Dạng 2: Tập hợp điểm trình diễn số phức là đường thẳng
 • Dạng 3: Tập hợp điểm trình diễn số phức là đường tròn
 • Dạng 4: Tập hợp điểm trình diễn số phức là một miền
 • Dạng 5: Tập hợp điểm trình diễn số phức là đường eclip

Tìm max min số phức

 • Phương pháp giải Tìm trị giá to nhất, nhỏ nhất của số phức cực hay
 • Dạng 1: Tìm trị giá to nhất, nhỏ nhất của môđun số phức
 • Dạng 2: Tìm trị giá nhỏ nhất, to nhất của số phức (Dạng 1)
 • Dạng 3: Tìm trị giá nhỏ nhất, to nhất của số phức (Dạng 2)
 • Dạng 4: Tìm trị giá nhỏ nhất, to nhất của số phức (tổng hợp)

Bài tập số phức tổng hợp

 • Những dạng bài tập hay về số phức
 • 18 Bài tập số phức hay và khó

Bài tập trắc nghiệm

 • 135 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (cơ bản - phần 1)
 • 135 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (cơ bản - phần 2)
 • 135 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (cơ bản - phần 3)
 • 135 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (cơ bản - phần 4)
 • 100 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (tăng - phần 1)
 • 100 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (tăng - phần 2)
 • 100 bài tập trắc nghiệm Số phức sở hữu lời giải (tăng - phần 3)

Những dạng bài tập Hình học lớp 12

Chuyên đề: Khối đa diện

 • Cách nhận dạng khối đa diện
 • Cách làm khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Cách tính thể tích khối đa diện
 • Cách tính thể tích khối chóp
 • Cách tính thể tích khối lăng trụ
 • Cách tính tỉ số thể tích khối đa diện

Chủ đề: Khái niệm khối đa diện

 • Lý thuyết & Bài tập Khái niệm về khối đa diện
 • Lý thuyết & Bài tập Phép dời hình và hai đa diện bằng nhau
 • Lý thuyết & Bài tập Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Cách nhận dạng những khối đa diện cực hay
 • Dạng bài Tính chất đối xứng của khối đa diện cực hay
 • Dạng bài Tính chất của khối đa diện cực hay
 • Cách phân chia, lắp ghép những khối đa diện cực hay
 • Cách giải bài tập về Phép biến hình cực hay
 • Dạng bài tập về định lí Ơ-le và khối đa diện đều cực hay

Chủ đề: Thể tích khối đa diện

 • Lý thuyết Công thức tính diện tích tam giác và tứ giác
 • Lý thuyết Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng
 • Lý thuyết Công thức tính thể tích đa diện

Chủ đề: Thể tích hình chóp

 • Tổng hợp Công thức tính thể tích khối chóp những trường hợp cực hay
 • Dạng 1: Tính thể tích khối chóp sở hữu cạnh bên vuông góc với đáy
 • Dạng 2: Tính thể tích khối chóp sở hữu hình chiếu vuông góc của đỉnh lên mặt đáy
 • Dạng 3: Tính thể tích khối chóp sở hữu mặt bên vuông góc với đáy
 • Dạng 4: Tính tỉ số thể tích hai khối chóp
 • Phương pháp tính thể tích hình chóp sở hữu cạnh bên vuông góc với đáy
 • Phương pháp tính thể tích hình chóp sở hữu mặt bên vuông góc với đáy
 • Phương pháp tính thể tích khối đa diện đều cực hay
 • Phương pháp tính tỉ số thể tích của hai khối chóp cực hay
 • Phương pháp tính thể tích những khối đa diện cực hay

Chủ đề: Thể tích hình lăng trụ

 • Lý thuyết Thể tích khối lăng trụ
 • Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ đứng, lăng trụ đều
 • Dạng 2: Tính thể tích khối lăng trụ xiên
 • Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết chiều cao và độ dài cạnh đáy
 • Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 • Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết góc giữa hai mặt phẳng
 • Phương pháp tính thể tích khối lăng trụ đều cực hay
 • Phương pháp tính thể tích khối lăng trụ xiên cực hay

Chuyên đề: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chủ đề: Mặt cầu

 • Lý thuyết Mặt cầu ngoại tiếp, mặt cầu nội tiếp
 • Mặt cầu, hình cầu, khối cầu và cách giải bài tập
 • Mặt trụ, hình trụ, khối trụ và cách giải bài tập
 • Mặt nón, hình nón, khối nón và cách giải bài tập
 • Dạng 1: Bài tập cơ bản về mặt cầu
 • Dạng 2: Tìm tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp
 • Phương pháp xác định mặt cầu cực hay
 • Phương pháp tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu cực hay
 • Phương pháp xác định mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp cực hay
 • Phương pháp xác định mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp lăng trụ cực hay

Chủ đề: Hình trụ

 • Lý thuyết Mặt trụ, hình trụ
 • Dạng 1: Tính chiều cao, bán kính, diện tích, thể tích hình trụ
 • Dạng 2: Tiết diện của hình trụ
 • Cách tính diện tích hình trụ, thể tích khối trụ cực hay
 • Dạng bài tập về hình trụ, mặt trụ cực hay, sở hữu lời giải
 • Dạng bài tập hình trụ nội tiếp, ngoại tiếp hình cầu, nón, lập phương cực hay

Chủ đề: Hình nón, khối nón

 • Lý thuyết Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Lý thuyết Hình nón, khối nón
 • Dạng 1: Tìm bán kính, đường sinh, diện tích, thể tích của hình nón
 • Dạng 2: Tiết diện của hình nón
 • Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón cực hay
 • Cách giải dạng bài tập tiết diện của hình nón cực hay
 • Dạng bài tập về hình nón tròn xoay cực hay, sở hữu lời giải

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong ko gian

Chủ đề: Hệ tọa độ trong ko gian

 • 4 dạng bài tập về Hệ tọa độ trong ko gian trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Tọa độ điểm, tọa độ vectơ và cách giải
 • Tích vô hướng và tích sở hữu hướng của hai vectơ và cách giải
 • Những bài toán về phương trình mặt phẳng và cách giải
 • Phương trình đường thẳng và cách giải bài tập
 • Phương trình mặt cầu và cách giải
 • Những bài toán về Vị trí tương đối trong ko gian và cách giải
 • Những bài toán về Góc trong ko gian và cách giải
 • Những bài toán về Khoảng cách trong ko gian và cách giải
 • Bài toán Cực trị trong hình học ko gian và cách giải
 • Dạng 1: Tìm tọa độ của vecto, của điểm
 • Dạng 2: Tích vô hướng của hai vecto trong ko gian
 • Dạng 3: Chứng minh hai vecto cùng phương, ko cùng phương
 • Dạng 4: Tích sở hữu hướng của hai vecto trong ko gian

Chủ đề: Phương trình mặt cầu

 • 4 dạng bài tập Viết phương trình mặt cầu trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Dạng 1: Tìm tâm và bán kính mặt cầu
 • Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu
 • Dạng 2.1: Viết phương trình mặt cầu sở hữu tâm I
 • Dạng 2.1.1: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và bán kính R
 • Dạng bài 2.1.2: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và mặt cầu xúc tiếp với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0
 • Dạng bài 2.1.3: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và xúc tiếp với đường thẳng
 • Dạng bài 2.1.4: Viết phương trình mặt cầu biết I (a; b; c) và mặt cầu cắt mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 theo một đường tròn sở hữu bán kính r
 • Dạng bài 2.1.5: Viết phương trình mặt cầu biết I (a; b; c) và mặt cầu cắt đường thẳng Δ theo một dây cung sở hữu độ dài l cho trước
 • Dạng 2.2: Viết phương trình mặt cầu sở hữu tâm I thuộc đường đẳng d
 • Dạng 2.2.1: Viết phương trình mặt cầu sở hữu tâm thuộc đường thẳng d và đi qua Hai điểm A, B
 • Dạng 2.2.2: Mặt cầu sở hữu tâm thuộc d, cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn sở hữu bán kính r và tâm I cách mặt phẳng (P) một khoảng h
 • Dạng 2.2.3: Mặt cầu sở hữu tâm thuộc d, cắt đường thẳng Δ theo một dây cung sở hữu độ dài l và tâm I cách đường thẳng Δ một khoảng là h
 • Dạng 2.2.4: Mặt cầu sở hữu tâm thuộc d, xúc tiếp với mặt phẳng (P) và thỏa mãn một điều kiện cho trước
 • Dạng 2.3: Viết phương trình mặt cầu xúc tiếp với mặt phẳng P
 • Dạng 2.4: Viết phương trình mặt cầu tiếp ngoại tiếp tứ diện
 • Dạng 2.5: Viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm
 • 60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lựa, sở hữu đáp án (phần 1)
 • 60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lựa, sở hữu đáp án (phần 2)
 • 60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lựa, sở hữu đáp án (phần 3)

Chủ đề: Phương trình mặt phẳng

 • 21 dạng bài tập Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 21 dạng bài tập Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học sở hữu lời giải (Phần 2)
 • Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và sở hữu vecto pháp tuyến
 • Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và song song với mặt phẳng
 • Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm
 • Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và vuông góc với đường thẳng
 • Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng
 • Dạng 6: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và song song với đường thẳng
 • Dạng 7: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và điểm
 • Dạng 8: Viết phương trình mặt phẳng chứa Hai đường thẳng cắt nhau
 • Dạng 9: Viết phương trình mặt phẳng chứa Hai đường thẳng song song
 • Dạng 10: Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và song song với hai đường thẳng chéo nhau
 • Dạng 11: Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và vuông góc với Hai mặt phẳng
 • Dạng 12: Viết phương trình mặt phẳng P song song và cách mặt phẳng Q một khoảng k
 • Dạng 13: Viết phương trình mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q và cách điểm M một khoảng k
 • Dạng 14: Viết phương trình mặt phẳng xúc tiếp hoặc cắt mặt cầu
 • Dạng 15: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và tạo với mặt phẳng một góc
 • 50 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt phẳng chọn lựa, sở hữu đáp án (phần 1)
 • 50 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt phẳng chọn lựa, sở hữu đáp án (phần 2)

Chủ đề: Phương trình đường thẳng trong ko gian

 • Những công thức về đường thẳng, phương trình đường thẳng trong ko gian
 • 19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học sở hữu lời giải (phần 2)
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm và sở hữu vecto chỉ phương u
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Hai điểm
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm và vuông góc với mặt phẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm và song song với đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm, song song với mặt phẳng và vuông góc với đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng, đi qua Một điểm và vuông góc với đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm, cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm và vuông góc với Hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm và cắt hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua Một điểm, cắt và vuông góc với đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng và cắt hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt Hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
 • Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng
 • Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong ko gian
 • Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
 • Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu
 • Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng, mặt phẳng
 • Khoảng cách từ Một điểm tới Một đường thẳng; Khoảng cách giữa Hai đường thẳng chéo nhau
 • Viết phương trình đường thẳng liên quan tới khoảng cách
 • Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 • Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa điều kiện cho trước, bài toán về cực trị,...
 • 60 thắc mắc trắc nghiệm đường thẳng trong ko gian sở hữu lời giải (phần 1)
 • 60 thắc mắc trắc nghiệm đường thẳng trong ko gian sở hữu lời giải (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm

 • 200 bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong ko gian sở hữu lời giải (cơ bản - phần 1)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong ko gian sở hữu lời giải (cơ bản - phần 2)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong ko gian sở hữu lời giải (cơ bản - phần 3)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong ko gian sở hữu lời giải (cơ bản - phần 4)
 • 200 bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong ko gian sở hữu lời giải (cơ bản - phần 5)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Toán 12 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 12
 • Giải bài tập Toán 12 tăng (250 bài)
 • Giải sách bài tập Toán 12
 • 700 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 sở hữu đáp án
 • 500 Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 sở hữu đáp án
 • Tài liệu Toán Ôn thi THPT Quốc gia

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *