Ôn tập Hóa học 11 Chương 5 Hiđrocacbon No

Đề cương ôn tập Hóa học 11 Chương 5

A. Tóm tắt lý thuyết

 ANKANXICLOANKAN
CT chungCnH2n+2  ((n ge 1))CnH2n ((nge3))
Cấu tạoLiên kết đơn, mạch hở.Liên kết đơn, mạch vòng.
Đồng phânTừ C4H10 trở đi với đồng phân mạch cacbon Từ C4H8 trở đi với đồng phân mạch cacbon   
Danh pháp    Số chỉ vị trí - tên nhánh + tên ankan tương ứng với mạch chính    Số chỉ vị trí - tên nhánh + xiclo + tên ankan tương ứng với mạch chính
Tính chất vật lí

 tos, tonc tăng theo khối lượng phân tử    

- tos, tonc tăng theo khối lượng phân tử                                   

- ko màu, ko tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ    

Tính chất hóa học

ko màu, ko tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ 

- Phản ứng thế.                       

- Phản ứng tách.               

- Phản ứng oxi hóa.          

- Phản ứng cùng mở vòng 

Điều chế

- Phản ứng thế.          

- Phản ứng tách.         

- Phản ứng oxi hóa.  

- Tách từ dầu mỏ.  

- Tách từ dầu mỏ.     

- Điều chế từ ankan    

Ứng dụng

- Làm nhiên liệu.  

- Làm vật liệu.

- Làm dung môi.  

- Làm nhiên liệu.  

- Làm vật liệu.

- Làm dung môi.

B. Bài tập minh họa

Bài 1:

Ống thử Một chứa dd KMnO4, ống thử Hai chứa dd Br2, ống thử 3 chứa dd KOH. Sục khí xiclopropan vào ba ống thử trên thì hiện tượng gì xảy ra.                                                        

Hướng dẫn:

- Ống 1: màu của dd KMnO4 vẫn giữ nguyên, do xiclopropan ko phản ứng với KMnO4.            

- Ống 2: màu của dd Br2 nhạt dần, do Br2 đã phản ứng với xiclopropan.         

- Ống 3: hỗn hợp phân thành Hai lớp, do xiclopropan ko tan trong dd KOH               

Bài 2:

Một ankan X tác dụng vừa đủ với Cl2 (as) theo tỉ lệ 1:1, chỉ thu được một sản phẩm thế duy nhất với khối lượng là 10,65 gam. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần vừa đủ 100 ml dd NaOH 1M. Xác định công thức cấu tạo của X.        

Hướng dẫn:   

Phương trình phản ứng:

CnH2n+2 + Cl2   CnH2n+1Cl  + HCl (điều kiện: ánh sáng)

0,1mol     0,1mol

NaOH + HCl  →  NaCl + H2O

nNaOH = 0,1.1 = 0,1mol      

nHCl = 0,1mol

Công thức phân tử của X là C5H12.

X chỉ tạo một sản phẩm thế monoclorua nên X là:

Bài 3:

Đốt cháy hòa toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng dd H2SO4 đặc dư, sau đó qua  bình (2) đựng dd NaOH dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) tăng 9 gam, khối lượng bình(2) tăng 17,6 gam. Xác định công thức phân tử của A       

Hướng dẫn:    

Khối lượng bình Một tăng chính là khối lượng của nước.

({m_{{H_2}O}} = 9gam Rightarrow {n_{H{}_2O}} = frac{9}{{18}} = 0,5mol)

Khối lượng bình Hai tăng chính là khối lượng của CO2

({m_{C{O_2}}} = 17,6gam Rightarrow {n_{C{O_2}}} = frac{{17,6}}{{44}} = 0,4mol)

Do  ({n_{C{O_2}}} < {n_{{H_2}O}}) nên A là ankan.                             

Ptpư: ({C_n}{H_{2n + 2}} + frac{{3n + 1}}{2}{O_2} to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O)                                              Ta với:   (frac{{{n_{{H_2}O}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = frac{{n + 1}}{n} = frac{{0,5}}{{0,4}} Rightarrow n = 4)  Vậy A là: C4H10

Bài 4:

Đốt cháy hòa toàn 2,34 gam hỗn hợp Hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư, thu được 16 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai ankan trên.

Hướng dẫn:

(frac{{0,16}}{{overline n }})

Ca(OH)2 + CO2         CaCO3 + H2O

(begin{array}{l}
{n_{CaC{O_3}}} = frac{{16}}{{100}} = 0,16mol Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,16mol
 Rightarrow frac{{0,16}}{{overline n }}.(14overline n  + 2) = 2,34 Rightarrow overline n  = 3,2
end{array})

Do Hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau nên hai ankan trên là: C3H8 và C4H10

Trắc nghiệm Hóa học 11 Chương 5

 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 25 Ankan
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 26 Xicloankan
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 27 Tập dượt

Đề rà soát Hóa học 11 Chương 5

Trắc nghiệm online Hóa học 11 Chương 5  (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online với những thắc mắc để rà soát năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng thắc mắc.

 • Đề rà soát Một tiết Hóa học 11 Chuyên đề Hidrocacbon no
 • Đề rà soát Một tiết Chương Hidrocacbon no Hóa học 11

Đề rà soát Hóa học 11 Chương 5 (Tải File)

Phần này những em với thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ thắc mắc và đáp án làm bài.

 • 70 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no Hóa 11 với đáp án
 • 60 Câu trắc nghiệm về Hiđrocacbon (với đáp án)
 • Tổng hợp lý thuyết và bài tập về hidrocabon no
 • Một số bài tập cơ bản chương Hiđrocacbon no
 • 70 Câu trắc nghiệm với đáp án chương hidrocacbon no
 • Đề cương ôn tập Ankan - Hóa học hữu cơ 11
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ 11 với đáp án
 • Những dạng bài tập cơ bản về ankan

Lý thuyết từng bài chương 5 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Hóa học 11 Chương 5

 • Lý thuyết Hóa 11 Bài 25 Ankan
 • Lý thuyết Hóa 11 Bài 26 Xicloankan
 • Lý thuyết Hóa 11 Bài 27 Tập dượt

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Chương 5

 • Giải bài tập Hóa 11 Bài 25 Ankan
 • Giải bài tập Hóa 11 Bài 26 Xicloankan
 • Giải bài tập Hóa 11 Bài 27 Tập dượt

Trên đây là nội dung đề cương ôn tập Hóa 11 Chương 5. Kỳ vọng với tài liệu này, những em sẽ giúp những em ôn tập và hệ thống lại tri thức thật tốt. Để thi online và tải file đề thi về máy những em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net và ấn chọn chức năng "Thi Online" hoặc "Tải về". Ngoài ra, những em còn với thể san sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và với thời cơ nhận thêm nhiều phần quà với trị giá từ HỌC247 !  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *