Các dạng bài tập Sóng điện từ có lời giải
Những dạng bài tập Sóng điện từ mang lời giải

Phần Sóng điện từ, Thông tin liên lạc Vật Lí lớp 12 với những dạng bài tập tuyển lựa mang trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 100 bài tập trắc nghiệm mang lời giải. Vào để theo dõi những dạng bài Sóng điện từ, Thông tin liên lạc hay nhất tương ứng.

 • Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học mang giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

 • Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

 • Dạng 3: Tụ xoay mang điện dung thay đổi

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 1)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 2)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 3)

Cách tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

- Mỗi trị giá của L hoặc C, cho ta một trị giá tần số, chu kỳ tương ứng.

- Tần số góc, tần số và chu kỳ dao động riêng của mạch LC:

- Véc tơ vận tốc tức thời lan truyền trong ko gian: v = c = 3.108 (m/s)

- Bước sóng của sóng điện từ:

- Bước sóng điện từ: trong chân ko λ = c / f ; trong môi trường: λ = v / f = c / n.f

Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số song điện từ phát ra hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.

Mạch chọn sóng vô tuyến của máy thu mang:

- Từ công thức tính bước sóng ta thấy, bước sóng biến thiên theo L và C. L hay C càng to thì bước sóng càng to.

- Mạch dao động mang L biến đổi từ Lmin tới Lmax và C biến đổi từ Cmin tới Cmax thì bước sóng của sóng điện từ phát (hoặc thu):

λmin tương ứng với Lmin và Cmin

λmax tương ứng với Lmax và Cmax

Nếu mạch chọn sóng mang cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được thay đổi trong giới hạn từ λmin tới

Lưu ý:

- Lúc ghép Hai tụ tiếp nối hoặc Hai cuộn cảm song song:

- Lúc ghép Hai tụ song song hoặc Hai cuộn cảm tiếp nối:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trong mạch chọn sóng, lúc mắc tụ điện mang điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng, λ1 = 90m. Lúc mắc tụ mang điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước song λ2 = 120m. Lúc mắc C1 tiếp nối C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. 100 m

B. 150 m

C. 210 m

D. 72 m

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức bước sóng lúc ghép Hai tụ điện tiếp nối:

Đáp án D

Ví dụ 2: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm mang L = 1mH và tụ mang C = 10pF. Biết tốc độ sóng điện từ 3.108 m/s. Máy thu trên mang thể thu được sóng điện từ mang bước sóng bao nhiêu?

A. 188,4 m

B. 235,Hai m

C. 1635,8m

D. 761,5m

Hướng dẫn:

Đáp án A.

Cách tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

a) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì C sẽ biến thiên:

b) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì L sẽ biến thiên:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến mang độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cv thay đổi được. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108 m/s và lấy π2 = 10. Biết mạch mang thể bắt được sóng điện từ mang bước sóng 60m tới 144m. Cv mang trị giá nào sau đây?

A. 100pF ≤ Cv ≤ 500pF

B. 200pF ≤ Cv ≤ 1260pF

C. 450pF ≤ Cv ≤ 2880pF

D. 500pF ≤ Cv ≤ 2918pF

Hướng dẫn:

Vận dụng công thức, ta mang:

Đáp án D.

Cách giải bài tập Tụ xoay mang điện dung thay đổi trong mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Thường trong mạch mang tụ xoay:

- Nếu mang n lá thì mang n – Một tụ điện phẳng mắc song song.

- Điện dung của tụ phẳng

- Điện dung của tụ điện sau lúc quay những lá Một góc α :

• Từ trị giá cực đại:

• Từ trị giá cực tiểu:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một tụ điện xoay mang điện dung cực đại Cmax = 490pF , lúc những lá nằm đối diện hoàn toàn và sau lúc quay những lá đi 180ο điện dung giảm tới cực tiểu Cmin = 10pF. Tìm điện dung của tụ điện xoay lúc quay những lá đi một góc 30ο kể từ vựng trí cực đại:

A.490 pF.

B. 10pF.

C. 80pF.

D. 410pF.

Hướng dẫn:

Lúc quay những lá đi điện dung của tụ điện xoay giảm từ Cmax = 490pF tới Cmin = 10pF tức là đã giảm đi một lượng:

Cmax - Cmin = 480pF

Điện dung của tụ xoay sau lúc những lá quay đi một góc α = 30ο là:

 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
 • Chủ đề: Mạch dao động

 • Chủ đề: Điện từ trường

 • Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Các dạng bài tập Dao động và sóng điện từ có lời giải từ website vietjack.com cho từ khoá những dạng bài tập sóng điện từ mang lời giải.Những dạng bài tập Dao động và sóng điện từ mang lời giải

Bài giảng: Bài 20: Mạch dao động - Cô Phan Thanh Nga (Thầy giáo VietJack)

Phần Dao động và sóng điện từ Vật Lí lớp 12 sẽ tổng hợp Lý thuyết, những dạng bài tập tuyển lựa mang trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 300 bài tập trắc nghiệm mang lời giải. Vào để theo dõi những dạng bài Dao động và sóng điện từ hay nhất tương ứng.

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ

 • Lý thuyết Mạch dao động Xem chi tiết
 • Lý thuyết Điện từ trường Xem chi tiết
 • Lý thuyết Sóng điện từ Xem chi tiết
 • Lý thuyết Nguyên tắc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến Xem chi tiết
 • Lý thuyết Dao động điện từ là gì, ngắn gọn, chi tiết, đầy đủ Xem chi tiết
 • Lý thuyết Điện từ trường là gì, ngắn gọn, chi tiết, đầy đủ Xem chi tiết
 • Lý thuyết Sóng điện từ là gì, ngắn gọn, chi tiết, đầy đủ Xem chi tiết
 • Lý thuyết Truyền thông bằng sóng điện từ là gì, ngắn gọn, chi tiết, đầy đủ Xem chi tiết

Chủ đề: Mạch dao động

 • Dạng 1 : Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học mang giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động

 • Dạng 2: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động

 • Dạng 3: Mạch dao động LC tắt dần

 • Phương pháp tìm chu kỳ, tần số trong mạch dao động LC cực hay Xem chi tiết
 • Viết biểu thức điện áp, cường độ dòng điện, điện tích trong mạch dao động LC Xem chi tiết
 • Tìm năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động LC Xem chi tiết
 • Bài toán về nạp năng lượng ban sơ cho mạch dao động LC Xem chi tiết
 • Dạng bài toán tụ điện bị đánh thủng, nối tắt trong mạch dao động LC Xem chi tiết
 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động mang lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động mang lời giải (phần 2)

Chủ đề: Điện từ trường

 • Phương pháp giải bài tập Điện từ trường

 • Bài toán về sự lan truyền của điện từ trường trong những môi trường Xem chi tiết
 • Phương pháp giải bài tập về mạch chọn sóng cực hay mang lời giải Xem chi tiết
 • 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường mang lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường mang lời giải (phần 2)

Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

 • Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học mang giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

 • Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

 • Dạng 3: Tụ xoay mang điện dung thay đổi

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 1)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 2)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ

 • 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ mang lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

 • 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ mang lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)

 • 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ mang lời giải chi tiết (tăng - phần 1)

 • 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ mang lời giải chi tiết (tăng - phần 2)

Công thức, cách tính chu kỳ, tần số trong mạch dao động LC

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Những công thức cơ bản

- Tần số góc riêng:

- Chu kỳ dao động riêng:

- Tần số dao động riêng:

Ghép thêm tụ điện

Mạch dao động LC1 mang chu kỳ T1, tần số . Mạch dao động LC2 mang chu kỳ T2, tần số f2

Trường hợp 1: C1 mắc tiếp nối với C2. Lúc đó:

Trường hợp 2: C1 mắc song song với C2. Lúc đó:

Ghép thêm cuộn cảm

Mạch dao động L1C mang chu kỳ T1, tần số f1 . Mạch dao động L2C mang chu kỳ T2, tần số f2

Trường hợp 1: L1 tiếp nối L2:

Trường hợp 2: L1 song song với L2:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm mang độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện mang điện dung là C = 0,1μF. Tần số riêng của mạch mang trị giá nào sau đây?

A. 1,6.104 Hz

B. 3,2.104 Hz

C. 1,6.104 Hz

D. 3,2.104 Hz

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức tính tần số ta mang:

Đáp án A.

Ví dụ 2: Trong mạch dao động, lúc mắc tụ điện mang điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 60kHz. Lúc mắc tụ mang điện dụng C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f2 = 80kHz. Lúc mắc C1 song song với C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là

A. 100 kHz

B. 140 kHz

C. 50 kHz

D. 48 kHz

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức tính tần số lúc Hai điện dung song song nhau ta mang:

Đáp án D.

Ví dụ 3: Trong mạch dao động, lúc mắc cuộn dây mang mang độ tự cảm L1, với tụ điện mang điện dung C thì tần số dao động của mạch là f1 = 120kHz. Lúc mắc cuộn dây mang độ tự cảm L2 với tụ điện mang điện dung C thì tần số dao động của mạch là f2 = 160kHz. Lúc mắc L1 tiếp nối L2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là:

A. 100 kHz

B. 200 kHz

C. 96 kHz

D. 150 kHz

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức tính tần số của mạch lúc Hai cuộn cảm mắc tiếp nối ta mang:

Đáp án C.

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC

A. Phương pháp giải

I. Phương pháp chung.

Xét một mạch dao động điện từ LC đang hoạt động ổn định. Trong mạch dao động LC mang năng lượng điện từ bao gồm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

1. Năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện và mang biểu thức là

* Ta mang:

* Gọi ω’, T’, f’, φ’ tuần tự là tần số góc, chu kì, pha ban sơ của năng lượng điện trường ta mang: ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ.

2. Năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn cảm và mang biểu thức là

* Ta mang:

3. Năng lượng điện từ trong mạch LC bằng tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường: W = WC + WL

4. Công thức suy luận liên quan:

* Để tính những trị giá tức thời (u, i) ta dựa vào phương trình bảo toàn năng lượng:

* Để tính những trị giá tức thời (i, q) ta dựa vào hệ thức liên hệ:

* Lúc WC = nWL ta mang:

* Lúc WL = nWC ta mang:

5. Dạng đồ thị của năng lượng điện trường và từ trường

* Trong mạch dao động điện lý tưởng luôn mang sự biến đổi năng lượng qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức năng lượng điện từ luôn bảo toàn và tỉ lệ với U02, I02, Q02

* Từ công thức ta thấy năng lượng điện từ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch và cách kích thích ban sơ.

* Trong mạch dao động điện lý tưởng WC và WL biến thiên tuần hoàn nhưng ngược pha nhau với chu kì bằng nửa chu kì dao động của mạch và tần số bằng Hai lần tần số dao động của mạch.

* Trong mạch dao động điện lý tưởng WC và WL biến thiên tuần hoàn quanh trị giá trung bình và luôn có giá trị dương (biến thiên từ trị giá 0 tới WCmax = WLmax).

* Thời kì liên tục để WC = WL trong Một chu kì là t0 = T/4 (T là chu kì dao động của mạch LC)

* Thời khắc trước nhất để WC = WL lúc mạch dao động mang q = qmax = Q0 , u = umax = U0 hoặc i = imax = I0 là t0 = T/8

* Thời kì liên tục để năng lượng điện trường (hoặc năng lượng từ trường) đạt cực đại là T/2.

6. Mạch LC dao động tắt dần:

* Công suất hao tổn do cuộn dây mang điện trở R là: Phao tổn = I2.R (với ) và để duy trì dao động của mạch thì công suất bổ sung phải bằng công suất hao tổn.

* Năng lượng cần bổ sung trong Một chu kì là ∆ET = Phao tổn.T = I2.R.T

* Năng lượng cần bổ sung trong thời kì t là Et = Phao tổn.t = I2.R.t.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 (CĐ – 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện mang điện dung C và cuộn cảm thuần mang độ tự cảm L, đang mang dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Lúc hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0/Hai thì cường độ dòng điện trong mạch mang độ to bằng

Hướng dẫn

Chọn D.

Ta mang:

Thay u = U0/2

Ví dụ 2: Mạch dao động LC gồm tụ C = 6μF và cuộn cảm thuần. Biết trị giá cực đại của điện áp giữa hai đầu tụ điện là U0 = 14V. Tại thời khắc điện áp giữa hai bản của tụ là u = 8V, năng lượng từ trường trong mạch bằng

A. WL = 588μJ.

B. WL = 396μJ.

C. WL = 39,6μJ.

D. WL = 58,8μJ.

Hướng dẫn

Chọn C.

Bảo toàn năng lượng ta được:

Thay số ta được năng lượng từ trường của mạch là:

Ví dụ 3: Trong mạch dao động LC lý tưởng đang mang dao động điện từ tự do. Thời kì ngắn nhất giữa Hai lần liên tục năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời kì giữa 3 lần liên tục dòng điện trên mạch mang trị giá to nhất là:

A. 3.10-4 s

B. 9.10-4 s

C. 6.10-4 s

D. 2.10-4 s.

Hướng dẫn

Chọn C.

Lúc WL = 3WC ta mang: .

Sử dụng vòng tròn lượng giác trình diễn q, ta nhận thấy khoảng thời kì ngắn nhất giữa hai lần WL = 3WC ứng với góc quét ∆φ = π/3 → ∆tmin = T/6

→ Chu kỳ mạch dao động là: T = 6.10-4s.

Thời kì giữa 3 lần liên tục dòng điện trên mạch mang trị giá to nhất là một chu kỳ T.

Ví dụ 4: Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5μF và cuộn dây L = 5mH, điện trở thuần của cuộn dây là R = 0,1Ω. Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V ta phải sản xuất cho mạch một công suất là

A. 0,125μW.

B. 0,125mW.

C. 0,125W.

D. 125W.

Hướng dẫn

Chọn B.

Lúc hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

= 0,035355A.

Công suất tiêu thụ trong mạch là P = RI2 = 1,25.10-4W = 0,125mW.

Muốn duy trì dao động trong mạch thì cứ sau mỗi chu kì dao động ta phải sản xuất một phần năng lượng bằng phần năng lượng đã bị mất tức là ta phải sản xuất một công suất đúng bằng 0,125mW.

Ví dụ 5: Một nguồn điện mang suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω, được mắc vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây mang điện trở thuần 3Ω mắc song song với một tụ điện. Biết điện dung của tụ là 5μF và độ tự cảm là 5μH. Lúc dòng điện chạy qua mạch đã ổn định, người ta ngắt nguồn điện khỏi mạch. Lúc đó nhiệt lượng to nhất toả ra trên cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. 6.10-4 J.

B. 7.10-4 J.

C. 9 μJ.

D. 7μJ.

Hướng dẫn

= 0,035355A.

Chọn C.

Lúc dòng điện qua mạch ổn định (qua cuộn dây):

= 0,035355A.

Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây cũng chính là hiệu điện thế Hai đầu tụ: UAB = U0 = I.R = 1,8 V

Năng lượng dao động của mạch lúc ngắt nguồn:

= 0,035355A.

Nhiệt lượng to nhất tỏa ra trên cuộn dây bằng năng lượng dao động lúc đầu của mạch.

Lúc đó nhiệt lượng to nhất toả ra trên cuộn dây bằng năng lượng của mạch lúc đó: Qmax = W = 9μJ

Phương pháp giải bài tập về mạch chọn sóng

A. Phương pháp giải

1. Bước sóng điện từ mạch thu được

+ Bước sóng điện từ: trong chân ko: ; trong môi trường:

+ Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát ra hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.

Mạch chọn sóng vô tuyến của máy thu mang:

+ Từ công thức tính bước sóng ta thấy, bước sóng biến thiên theo L và C. L hay C càng to thì bước sóng càng to.

+ Mạch dao động mang L biến đổi từ Lmin tới Lmax và C biến đổi từ Cmin tới Cmax¬ thì bước sóng của sóng điện từ phát (hoặc thu):

- λmin tương ứng với Lmin và Cmin

- λmax tương ứng với Lmax và Cmax

Nếu mạch chọn sóng mang cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được thay đổi trong giới hạn từ tới .

Lưu ý:

* Lúc ghép Hai tụ tiếp nối hoặc Hai cuộn cảm song song:

* Lúc ghép Hai tụ song song hoặc Hai cuộn cảm tiếp nối:

* Điện dung của tụ điện phẳng: (ε là hằng số điện môi, d là khoảng cách giữa hai bản tụ và S là diện tích của mỗi bản tụ).

+ Lúc chất điện môi trong tụ là ko khí thì ε = Một nên và bước sóng thu được là:.

+ Nếu nhúng những bản tụ ngập vào trong điện môi mang hằng số điện môi ε và những yếu tố khác ko đổi thì điện dung . Suy ra bước sóng:

+ Nếu nhúng những bản tụ ngập sâu x% trong điện môi lỏng mang hằng số điện môi ε và những yếu tố khác ko đổi thì bộ tụ coi như gồm hai tụ C1, C2 ghép song song:

Bước sóng mạch thu được lúc đó là:

+ Nếu ghép sát vào một bản tụ một tấm điện môi mang hằng số điện môi ε và bề dày d’ = x%.d và những yếu tố khác ko đổi thì bộ tụ coi như gồm hai tụ C1, C2 ghép tiếp nối.

Bước sóng mạch thu được lúc đó là:

* Nếu tụ xoay mang cấu tạo gồm N tấm kim loại đặt song song cách đều nhau những khoảng d thì ta được bộ tụ gồm (N – 1) tụ giống nhau ghép song song, mỗi tụ mang điện dung

Do vậy, bộ tụ mang điện dung tương đương là: Cb = (N – 1).C0.

* Nếu tụ xoay mang cấu tạo gồm N tấm kim loại đặt song song cách đều nhau những khoảng d và hai tấm ngoài cùng được nối với mạch thì ta được bộ tụ gồm (N – 1) tụ giống nhau ghép tiếp nối, mỗi tụ mang điện dung

Do vậy, bộ tụ mang điện dung tương đương là:

Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện và cuộn cảm. Lúc thu được sóng điện từ mang bước sóng λ, người ta nhận thấy khoảng thời kì giữa hai lần liên tục điện áp trên tụ mang trị giá bằng trị giá điện áp hiệu dụng là 5 ns. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Bước sóng λ là:

A. 5 m.

B. 6 m.

C. 3 m.

D. 1,5 m.

Hướng dẫn

Chọn B..

Hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có giá trị bằng giá trị điện áp hiệu dụng chính là hai lần liên tiếp WL = WC nên:

Ví dụ 2: Một đài bán dẫn mang thể thu được cả dải sóng AM và dải sóng FM bằng cách thay đổi cuộn cảm L của mạch thu sóng nhưng vẫn tiêu dùng chung một tụ xoay. Lúc thu sóng AM, đài thu được dải sóng từ 100 m tới 600 m. Lúc thu sóng FM, đài thu được bước sóng ngắn nhất là 2,5 m. Bước sóng dài nhất trong dải sóng FM mà đài thu được là

A. 5 m.

B. 7,5 m.

C. 15 m.

D. 12 m.

Hướng dẫn

Chọn C..

Bước sóng AM:

Bước sóng FM:

Ví dụ 3 (THPTQG 2017): Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần mang độ tự cảm 5 μH và tụ điện mang điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để mang cùng hưởng). Trong ko khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, để thu được sóng điện từ mang bước sóng từ 40 m tới 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện mang trị giá

A. từ 9 pF tới 5,63nF.

B. từ 90 pF tới 5,63 nF.

C. từ 9 pF tới 56,3 nF.

D. từ 90 pF tới 56,3 nF.

Hướng dẫn

Chọn D..

Ta mang:

Ví dụ 4: Trong mạch chọn sóng, lúc mắc tụ điện mang điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng, λ1 = 90m. Lúc mắc tụ mang điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ2 = 120m. Lúc mắc C1 tiếp nối C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. 100 m

B. 150 m

C. 210 m

D. 72 m

Hướng dẫn

Chọn D..

Ứng dụng công thức bước sóng lúc ghép Hai tụ điện tiếp nối:

Ví dụ 5: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L. Lúc L = L1; C = C1 thì mạch thu được bước sóng λ. Lúc L = 3L1; C = C2 thì mạch thu được bước sóng là 2λ. Lúc điều chỉnh cho L = 2L1; C = C1 + 2C2 thì mạch thu được bước sóng là

Hướng dẫn

Chọn A..

Lúc L = L1; C = C1 thì

Lúc L = 3L1; C = C2 thì

Lúc điều chỉnh cho L = 2L1; C = C1 + 2C2 = 11C1/3 thì mạch thu được bước sóng là:

 • Dao động cơ
 • Sóng cơ và Sóng âm
 • Dòng điện xoay chiều
 • Sóng ánh sáng
 • Lượng tử ánh sáng
 • Hạt nhân nguyên tử

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Phương pháp giải bài tập dao động và sóng điện từ ( đầy đủ) từ website vatly247.com cho từ khoá những dạng bài tập sóng điện từ mang lời giải.

Tất cả những dạng bài tập chương dao động và sóng điện từ được tringf bày cụ thể trong bài viết này.Mỗi dạng mang phương pháp, ví dụ và bài tập tự luyện.

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dao động điện từ.

a. Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động

+ Mạch dao động là một mạch điện kín gồm một tụ điện mang điện dung C và

   một cuộn dây mang độ tự cảm L, mang điện trở thuần ko đáng kể nối với nhau.

+ Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động: q = Q0 cos(ωt + φ).

+ Điện áp giữa hai bản tụ điện:   u = (frac{q}{C}) = U0 cos(ωt + φ). Với Uo = (frac{q_{0}}{C})

  Nhận xét: Điện áp giữa hai bản tụ điện CÙNG PHA với  điện tích trên tụ điện

+ Cường độ dòng điện trong cuộn dây:

i = q' = - ωq0sin(ωt + φ) =  I0cos(ωt +φ + (frac{pi }{2}) ); với  I0 = q0.ω.

  Nhận xét : Cường độ dòng điện NHANH PHA hơn Điện tích trên tụ điện góc

+ Hệ thức liên hệ : ((frac{q}{q_{0}})^{2}+(frac{i}{I_{0}})^{2}=1)  Hay:((frac{qomega }{Io})^{2}+(frac{i}{Io})^{2}=1)  Hay: ((frac{q}{q_{0}})^{2}+(frac{i}{omega .q_{0}})^{2}=1)

 + Tần số góc : (omega =frac{1}{sqrt{LC}}) Những liên hệ ; (Io=omega Qo=frac{Qo}{sqrt{LC}}) (;Uo=frac{Qo}{C}=frac{Io}{omega C}=Iosqrt{frac{L}{C}})        

+ Chu kì và tần số riêng của mạch dao động: T = (2pi sqrt{LC})  và f = (frac{1}{2pi sqrt{LC}})

+ Liên hệ giữa trị giá biên độ và hiệu dụng: U0 = U(sqrt{2});   I0 = I (sqrt{2})A

b. Năng lượng điện từ trong mạch dao động

+Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện:     

            

+Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm:

 

+Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số góc:

   ω’ = 2ω ; f’=2f và chu kì T’ = (frac{T}{2}) .

+Năng lượng điện từ trong mạch:

   

Hay: W = WC + WL = (frac{1}{2}.frac{{Q_{0}}^{2}}{C})cos2(ωt + φ) + (frac{1}{2}.frac{{Q_{0}}^{2}}{C})sin2(ωt + φ)

+ Liên hệ giữa q0, I0 và U0 trong mạch dao động: Q0 = CU0 = (frac{Io}{omega }=Iosqrt{LC}) = I0.

Chú ý

 + Trong một chu kì dao động điện từ, mang 4 lần năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường.

 + Khoảng thời kì giữa hai lần bằng nhau liên tục của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là (frac{T}{4})

 + Mạch dao động mang điện trở thuần R ≠ 0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần sản xuất cho  mạch một năng lượng mang công suất:

 + Lúc tụ phóng điện thì q và u giảm và trái lại lúc tụ nạp điện thì q và u tăng .

 + Khoảng thời kì giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện mang độ to cực đại là (Delta t=frac{T}{2})

 + Khoảng thời kì ngắn nhất Dt để điện tích trên bản tụ này tích điện bằng một nửa trị giá cực đại là (frac{T}{6}).

 

2. Điện từ trường.

* Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

+ Nếu tại một nơi mang một từ trường biến thiên theo thời kì thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.   

    Điện trường xoáy là điện trường mang những đường sức là đường cong kín.

+ Nếu tại một nơi mang điện trường biến thiên theo thời kì thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

    Đường sức của từ trường luôn khép kín.

* Điện từ trường :Mỗi biến thiên theo thời kì của từ trường thọ ra trong ko gian xung quanh một điện trường xoáy biến thiên theo thời kì, trái lại mỗi biến thiên theo thời kì của điện trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời kì trong ko gian xung quanh.

    Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên cùng tồn tại trong ko gian. Chúng mang thể chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất được gọi là điện từ trường.

3. Sóng điện từ - Thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

    Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong ko gian.

a. Đặc điểm của sóng điện từ

+ Sóng điện từ lan truyền được trong chân ko với véc tơ vận tốc tức thời bằng véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng (c ≈ 3.108m/s). Sóng điện từ lan truyền được trong những điện môi. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong những điện môi nhỏ hơn trong chân ko và phụ thuộc vào hằng số điện môi.

+ Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình lan truyền (vec{E}) và (vec{B}) xoành xoạch vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường  luôn cùng pha với nhau.

+ Lúc sóng điện từ họp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. Ngoài ra cũng mang hiện tượng giao xoa, nhiễu xạ... sóng điện từ.

+ Sóng điện từ mang năng lượng. Lúc sóng điện từ truyền tới một anten, làm cho những electron tự do trong anten dao động .

 +Nguồn phát sóng điện từ rất phổ thông, như tia lửa điện, cầu dao đóng, ngắt mạch điện, trời sấm sét ... .

b. Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

+ Sóng vô tuyến là những sóng điện từ tiêu dùng trong vô tuyến, mang bước sóng từ vài m tới vài km. Theo bước sóng, người ta chia sóng vô tuyến thành những loại: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài.

+ Tầng điện li là lớp khí quyển bị ion hóa mạnh bởi ánh sáng Mặt Trời và nằm từ độ cao từ 80 km đếm 800 km, mang tác động rất to tới sự truyền sóng vô tuyến điện.

+ Những phân tử ko khí trong khí quyển hấp thụ rất mạnh những sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn nhưng ít hấp thụ những vùng sóng ngắn. Những sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li và mặt đất.

+ Nguyên tắc chung của thông tin liên lạc  bằng sóng vô tuyến điện:

  - Biến điệu sóng mang:

        *Biến âm thanh (hoặc hình ảnh) muốn truyền đi thành những dao động điện từ mang tần số thấp gọi là tín hiệu âm tần (hoặc tín hiệu thị tần).

        *Trộn sóng: Tiêu dùng sóng điện từ tần số cao (cao tần) để mang (sóng mang) những tín hiệu âm tần hoặc thị tần đi xa . Muốn vậy phải trộn sóng điện từ âm tần hoặc thị tần với sóng điện từ cao tần (biến điệu). Qua anten phát, sóng điện từ cao tần đã biến điệu được truyền đi trong ko gian.

    -Thu sóng :  Tiêu dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần muốn thu.

    -Tách sóng: Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần (tách sóng) rồi tiêu dùng loa để nghe âm thanh truyền tới hoặc tiêu dùng màn hình để xem hình ảnh.

    -Khuếch đại:Để tăng cường độ của sóng truyền đi và tăng cường độ của tín hiệu thu được người ta tiêu dùng những mạch khuếch đại.

c. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến thuần tuý

Ăng ten phát: là khuông dao động hở (những vòng dây của cuộn L hoặc Hai bản tụ C xa nhau), mang cuộn dây mắc xen sắp cuộn dây của máy phát. Nhờ cảm ứng, bức xạ sóng điện từ cùng tần số máy phát sẽ phát ra ngoài ko gian.

d. Sơ đồ khối của một máy thu thanh thuần tuý

Ăng ten thu: là Một khuông dao động hở, nó thu được nhiều sóng, mang tụ C thay đổi. Nhờ sự cùng hưởng với tần số sóng cần thu ta thu được sóng điện từ mang  f = f0

4.Sự tương tự giữa dao động cơ và dao động điện

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

DẠNG 1:  Xác định những đại lượng :T, f, ω, bước sóng λ mà máy thu sóng thu được.

a. Những công thức:

-Chu kì, tần số, tần số góc của mạch dao động:

(T=2pi sqrt{LC};f=frac{1}{2pi sqrt{LC}}=frac{1}{2pi }.frac{Io}{Qo};omega =frac{1}{sqrt{LC}})

- Bước sóng điện từ: trong chân ko:

 -Trong môi trường: (lambda =frac{v}{f}=frac{c}{nf})   (c = 3.108 m/s)

 -Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến thu được sóng điện từ mang bước sóng:

(lambda=frac{c}{f}=2pi csqrt{LC})

-Nếu mạch chọn sóng mang cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ:    

 λmin =  2πc(sqrt{L_{min}C_{min}}) tới λmax =  2πc(sqrt{L_{max}C_{max}}).

+ Ghép cuộn cảm.

  - mang hai cuộn cảm  mang độ tự cảm  tuần tự là L1 và L2 được ghép thành bộ tụ mang điện dung Lbộ = Lb

-Nếu Hai cuộn dây ghép song song:

  (frac{1}{L_{//}}=frac{1}{L_{1}}+frac{1}{L_{2}}Rightarrow L_{//}=frac{L_{1}.L_{2}}{L_{1}+L_{2}})giảm độ tự cảm

  (frac{1}{Z_{L_{b}}}=frac{1}{Z_{L_{1}}}+frac{1}{Z_{L_{2}}})giảm cảm kháng

 

Nếu Hai cuộn dây ghép tiếp nối:  

(L_{nt}=L_{1}+L_{2})   tăng  độ tự cảm

ZLb     =   ZL1    +   ZL2   tăng cảm kháng

 

+ Ghép tụ:

- Mang hai tụ điện mang điện dung tuần tự là C1 và C2 được ghép thành bộ tụ mang điện dung Cbộ = Cb

-Nếu Hai tụ ghép song song:

 (C_{//}=C_{1}+C_{2})     tăng điện dung

 (frac{1}{Z_{C_{b}}}=frac{1}{Z_{C_{1}}}+frac{1}{Z_{C_{2}}}) giảm dung kháng

 

Nếu Hai tụ ghép tiếp nối:  

(frac{1}{{C_{nt}}}=frac{1}{{C_{1}}}+frac{1}{{C_{2}}}Rightarrow C_{nt}=frac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}})  giảm  điện dung

ZCb     =  ZC1    +   ZC2     tăng dung kháng

 

+Bộ tụ xoay:

 

Tụ xoay: (C_{x}//C_{0}: (frac{lambda _{1}}{lambda _{0}})^{2}=frac{C_{x1}+C_{0}}{C_{0}})

 Công thức  Tụ xoay

b. Bài tập tự luận:

Bài  1: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm mang độ tự cảm L = Hai mH và tụ điện mang điện dung  C = 0,Hai μF. Biết dây dẫn mang điện trở thuần ko đáng kể và trong mạch mang dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.

Giải:  Ta mang: T = 2π(sqrt{LC})= 4π.10-5 = 12,57.10-5 s; f = (frac{1}{T}) = 8.103 Hz.

Bài  2:  Mạch dao động của một máy thu thanh với cuộn dây mang độ tự cảm L = 5.10-6 H, tụ điện mang điện dung    2.10-8 F; điện trở thuần R = 0. Hãy cho biết máy đó thu được sóng điện từ mang bước sóng bằng bao nhiêu?

Giải:  Ta mang: λ= 2πc(sqrt{LC})= 600 m.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Các Dạng Bài Tập Sóng điện Từ Có Lời Giải - Vật Lí Lớp 12 từ website truyenhinhcapsongthu.net cho từ khoá những dạng bài tập sóng điện từ mang lời giải.

 • Chuyên đề Vật Lý lớp 12
 • Mục lục Chuyên đề Vật Lý lớp 12
 • Chuyên đề: Dao động cơ
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động cơ
 • Chủ đề: Dao động điều hòa
 • Chủ đề: Con lắc lò xo
 • Chủ đề: Con lắc đơn
 • Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa
 • Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì
 • Chương đề: Sóng cơ và sóng âm
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm
 • Chủ đề: Đại cương về sóng cơ
 • Chủ đề: Giao xoa sóng
 • Chủ đề: Sóng ngừng
 • Chủ đề: Sóng âm
 • Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ mang Một phần tử
 • Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc tiếp nối
 • Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều
 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều mang R, L, C, f, ω thay đổi
 • Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện năng
 • Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
 • Chủ đề: Mạch dao động
 • Chủ đề: Điện từ trường
 • Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc
 • Chuyên đề: Sóng ánh sáng
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng
 • Chủ đề: Tán sắc ánh sáng
 • Chủ đề: Giao xoa ánh sáng
 • Chủ đề: Quang quẻ Phổ
 • Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng
 • Chủ đề: Hiện tượng quang đãng điện ngoài
 • Chủ đề: Tia X
 • Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo - Quang quẻ phổ vạch của Hidro
 • Chủ đề: Hiện tượng quang đãng - Phát quang đãng - Tia laze
 • Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên tử
 • Chủ đề: Cấu tạo hạt nhân - Năng lượng liên kết
 • Chủ đề: Phóng xạ
 • Chủ đề: Phản ứng hạt nhân
 • Chủ đề: Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Những dạng bài tập Sóng điện từ mang lời giải

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Trang trước Trang sau

Những dạng bài tập Sóng điện từ mang lời giải

Phần Sóng điện từ, Thông tin liên lạc Vật Lí lớp 12 với những dạng bài tập tuyển lựa mang trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 100 bài tập trắc nghiệm mang lời giải. Vào để theo dõi những dạng bài Sóng điện từ, Thông tin liên lạc hay nhất tương ứng.

 • Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học mang giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

 • Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

 • Dạng 3: Tụ xoay mang điện dung thay đổi

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 1)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 2)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 3)

Cách tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

- Mỗi trị giá của L hoặc C, cho ta một trị giá tần số, chu kỳ tương ứng.

- Tần số góc, tần số và chu kỳ dao động riêng của mạch LC:

- Véc tơ vận tốc tức thời lan truyền trong ko gian: v = c = 3.108 (m/s)

- Bước sóng của sóng điện từ:

- Bước sóng điện từ: trong chân ko λ = c / f ; trong môi trường: λ = v / f = c / n.f

Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số song điện từ phát ra hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.

Mạch chọn sóng vô tuyến của máy thu mang:

- Từ công thức tính bước sóng ta thấy, bước sóng biến thiên theo L và C. L hay C càng to thì bước sóng càng to.

- Mạch dao động mang L biến đổi từ Lmin tới Lmax và C biến đổi từ Cmin tới Cmax thì bước sóng của sóng điện từ phát (hoặc thu):

λmin tương ứng với Lmin và Cmin

λmax tương ứng với Lmax và Cmax

Nếu mạch chọn sóng mang cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được thay đổi trong giới hạn từ λmin tới

Lưu ý:

- Lúc ghép Hai tụ tiếp nối hoặc Hai cuộn cảm song song:

- Lúc ghép Hai tụ song song hoặc Hai cuộn cảm tiếp nối:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trong mạch chọn sóng, lúc mắc tụ điện mang điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng, λ1 = 90m. Lúc mắc tụ mang điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước song λ2 = 120m. Lúc mắc C1 tiếp nối C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. 100 m

B. 150 m

C. 210 m

D. 72 m

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức bước sóng lúc ghép Hai tụ điện tiếp nối:

Đáp án D

Ví dụ 2: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm mang L = 1mH và tụ mang C = 10pF. Biết tốc độ sóng điện từ 3.108 m/s. Máy thu trên mang thể thu được sóng điện từ mang bước sóng bao nhiêu?

A. 188,4 m

B. 235,Hai m

C. 1635,8m

D. 761,5m

Hướng dẫn:

Đáp án A.

Cách tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

a) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì C sẽ biến thiên:

b) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì L sẽ biến thiên:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến mang độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cv thay đổi được. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108 m/s và lấy π2 = 10. Biết mạch mang thể bắt được sóng điện từ mang bước sóng 60m tới 144m. Cv mang trị giá nào sau đây?

A. 100pF ≤ Cv ≤ 500pF

B. 200pF ≤ Cv ≤ 1260pF

C. 450pF ≤ Cv ≤ 2880pF

D. 500pF ≤ Cv ≤ 2918pF

Hướng dẫn:

Vận dụng công thức, ta mang:

Đáp án D.

Cách giải bài tập Tụ xoay mang điện dung thay đổi trong mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Thường trong mạch mang tụ xoay:

- Nếu mang n lá thì mang n – Một tụ điện phẳng mắc song song.

- Điện dung của tụ phẳng

- Điện dung của tụ điện sau lúc quay những lá Một góc α :

• Từ trị giá cực đại:

• Từ trị giá cực tiểu:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một tụ điện xoay mang điện dung cực đại Cmax = 490pF , lúc những lá nằm đối diện hoàn toàn và sau lúc quay những lá đi 180ο điện dung giảm tới cực tiểu Cmin = 10pF. Tìm điện dung của tụ điện xoay lúc quay những lá đi một góc 30ο kể từ vựng trí cực đại:

A.490 pF.

B. 10pF.

C. 80pF.

D. 410pF.

Hướng dẫn:

Lúc quay những lá đi điện dung của tụ điện xoay giảm từ Cmax = 490pF tới Cmin = 10pF tức là đã giảm đi một lượng:

Cmax - Cmin = 480pF

Điện dung của tụ xoay sau lúc những lá quay đi một góc α = 30ο là:

 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
 • Chủ đề: Mạch dao động

 • Chủ đề: Điện từ trường

 • Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K Một KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp những video dạy học từ những thầy giáo giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài tương trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

4.5 (243)

799,000đs

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Tiếng Anh - Cô Vũ Thanh Hoa

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung - Mục tiêu 8+

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đs

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Toán - Thầy Trần Xuân Trường

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

xem tất cả Trang trước Trang sau Những loạt bài lớp 12 khác

 • Soạn Văn 12
 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 12
 • Giải bài tập Toán 12
 • Giải BT Toán 12 tăng (250 bài)
 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)
 • Giải bài tập Vật lý 12
 • Giải BT Vật Lí 12 tăng (360 bài)
 • Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 12 (mang đáp án)
 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)
 • Giải bài tập Hóa học 12
 • Giải bài tập Hóa học 12 tăng
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)
 • Giải bài tập Sinh vật học 12
 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)
 • Chuyên đề Sinh vật học 12
 • Đề rà soát Sinh 12 (mang đáp án)(hay nhất)
 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)
 • Giải bài tập Địa Lí 12
 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 12
 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)
 • Giải bài tập Tiếng anh 12
 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm
 • Giải bài tập Lịch sử 12
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12
 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)
 • Giải bài tập Tin học 12
 • Giải bài tập GDCD 12
 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)
 • Giải bài tập Kỹ thuật 12

Trang web san sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh

Chính sách

Chính sách bảo mật

Hình thức trả tiền

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

Tuyển dụng

Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành thị trấn Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 45 85

Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Số giấy chứng thực đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành thị trấn Hà Nội.

2015 © All Rights Reserved.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *