Các Dạng Bài Tập Sóng điện Từ Có Lời Giải – Vật Lí Lớp 12

 • Chuyên đề Vật Lý lớp 12
 • Mục lục Chuyên đề Vật Lý lớp 12
 • Chuyên đề: Dao động cơ
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động cơ
 • Chủ đề: Dao động điều hòa
 • Chủ đề: Con lắc lò xo
 • Chủ đề: Con lắc đơn
 • Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa
 • Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì
 • Chương đề: Sóng cơ và sóng âm
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm
 • Chủ đề: Đại cương về sóng cơ
 • Chủ đề: Giao trâm sóng
 • Chủ đề: Sóng ngừng
 • Chủ đề: Sóng âm
 • Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ mang Một phần tử
 • Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc tiếp nối
 • Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều
 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều mang R, L, C, f, ω thay đổi
 • Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện năng
 • Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
 • Chủ đề: Mạch dao động
 • Chủ đề: Điện từ trường
 • Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc
 • Chuyên đề: Sóng ánh sáng
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng
 • Chủ đề: Tán sắc ánh sáng
 • Chủ đề: Giao trâm ánh sáng
 • Chủ đề: Quang đãng Phổ
 • Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng
 • Chủ đề: Hiện tượng quang đãng điện ngoài
 • Chủ đề: Tia X
 • Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo - Quang đãng phổ vạch của Hidro
 • Chủ đề: Hiện tượng quang đãng - Phát quang đãng - Tia laze
 • Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử
 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên tử
 • Chủ đề: Cấu tạo hạt nhân - Năng lượng liên kết
 • Chủ đề: Phóng xạ
 • Chủ đề: Phản ứng hạt nhân
 • Chủ đề: Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Những dạng bài tập Sóng điện từ mang lời giải

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Trang trước Trang sau

Những dạng bài tập Sóng điện từ mang lời giải

Phần Sóng điện từ, Thông tin liên lạc Vật Lí lớp 12 với những dạng bài tập chọn lựa mang trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 100 bài tập trắc nghiệm mang lời giải. Vào để theo dõi những dạng bài Sóng điện từ, Thông tin liên lạc hay nhất tương ứng.

 • Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học mang giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

 • Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

 • Dạng 3: Tụ xoay mang điện dung thay đổi

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 1)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 2)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ mang lời giải (phần 3)

Cách tìm những đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

- Mỗi trị giá của L hoặc C, cho ta một trị giá tần số, chu kỳ tương ứng.

- Tần số góc, tần số và chu kỳ dao động riêng của mạch LC:

- Véc tơ vận tốc tức thời lan truyền trong ko gian: v = c = 3.108 (m/s)

- Bước sóng của sóng điện từ:

- Bước sóng điện từ: trong chân ko λ = c / f ; trong môi trường: λ = v / f = c / n.f

Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số song điện từ phát ra hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.

Mạch chọn sóng vô tuyến của máy thu mang:

- Từ công thức tính bước sóng ta thấy, bước sóng biến thiên theo L và C. L hay C càng to thì bước sóng càng to.

- Mạch dao động mang L biến đổi từ Lmin tới Lmax và C biến đổi từ Cmin tới Cmax thì bước sóng của sóng điện từ phát (hoặc thu):

λmin tương ứng với Lmin và Cmin

λmax tương ứng với Lmax và Cmax

Nếu mạch chọn sóng mang cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được thay đổi trong giới hạn từ λmin tới

Lưu ý:

- Lúc ghép Hai tụ tiếp nối hoặc Hai cuộn cảm song song:

- Lúc ghép Hai tụ song song hoặc Hai cuộn cảm tiếp nối:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trong mạch chọn sóng, lúc mắc tụ điện mang điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng, λ1 = 90m. Lúc mắc tụ mang điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước song λ2 = 120m. Lúc mắc C1 tiếp nối C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. 100 m

B. 150 m

C. 210 m

D. 72 m

Hướng dẫn:

Ứng dụng công thức bước sóng lúc ghép Hai tụ điện tiếp nối:

Đáp án D

Ví dụ 2: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm mang L = 1mH và tụ mang C = 10pF. Biết tốc độ sóng điện từ 3.108 m/s. Máy thu trên mang thể thu được sóng điện từ mang bước sóng bao nhiêu?

A. 188,4 m

B. 235,Hai m

C. 1635,8m

D. 761,5m

Hướng dẫn:

Đáp án A.

Cách tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

a) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì C sẽ biến thiên:

b) Nếu λ1 ≤ λ ≤ λ2 thì L sẽ biến thiên:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến mang độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cv thay đổi được. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108 m/s và lấy π2 = 10. Biết mạch mang thể bắt được sóng điện từ mang bước sóng 60m tới 144m. Cv mang trị giá nào sau đây?

A. 100pF ≤ Cv ≤ 500pF

B. 200pF ≤ Cv ≤ 1260pF

C. 450pF ≤ Cv ≤ 2880pF

D. 500pF ≤ Cv ≤ 2918pF

Hướng dẫn:

Vận dụng công thức, ta mang:

Đáp án D.

Cách giải bài tập Tụ xoay mang điện dung thay đổi trong mạch chọn sóng

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Thường trong mạch mang tụ xoay:

- Nếu mang n lá thì mang n – Một tụ điện phẳng mắc song song.

- Điện dung của tụ phẳng

- Điện dung của tụ điện sau lúc quay những lá Một góc α :

• Từ trị giá cực đại:

• Từ trị giá cực tiểu:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một tụ điện xoay mang điện dung cực đại Cmax = 490pF , lúc những lá nằm đối diện hoàn toàn và sau lúc quay những lá đi 180ο điện dung giảm tới cực tiểu Cmin = 10pF. Tìm điện dung của tụ điện xoay lúc quay những lá đi một góc 30ο kể từ vựng trí cực đại:

A.490 pF.

B. 10pF.

C. 80pF.

D. 410pF.

Hướng dẫn:

Lúc quay những lá đi điện dung của tụ điện xoay giảm từ Cmax = 490pF tới Cmin = 10pF tức là đã giảm đi một lượng:

Cmax - Cmin = 480pF

Điện dung của tụ xoay sau lúc những lá quay đi một góc α = 30ο là:

 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
 • Chủ đề: Mạch dao động

 • Chủ đề: Điện từ trường

 • Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K Một KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp những video dạy học từ những thầy giáo giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài tương trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

4.5 (243)

799,000đs

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Tiếng Anh - Cô Vũ Thanh Hoa

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung - Mục tiêu 8+

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đs

199,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Toán - Thầy Trần Xuân Trường

4.5 (243)

799,000đ

199,000 VNĐ

xem tất cả Trang trước Trang sau Những loạt bài lớp 12 khác

 • Soạn Văn 12
 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 12
 • Giải bài tập Toán 12
 • Giải BT Toán 12 tăng (250 bài)
 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)
 • Giải bài tập Vật lý 12
 • Giải BT Vật Lí 12 tăng (360 bài)
 • Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 12 (mang đáp án)
 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)
 • Giải bài tập Hóa học 12
 • Giải bài tập Hóa học 12 tăng
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)
 • Giải bài tập Sinh vật học 12
 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)
 • Chuyên đề Sinh vật học 12
 • Đề rà soát Sinh 12 (mang đáp án)(hay nhất)
 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)
 • Giải bài tập Địa Lí 12
 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 12
 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)
 • Giải bài tập Tiếng anh 12
 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm
 • Giải bài tập Lịch sử 12
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12
 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)
 • Giải bài tập Tin học 12
 • Giải bài tập GDCD 12
 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)
 • Giải bài tập Kỹ thuật 12

Trang web san sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh

Chính sách

Chính sách bảo mật

Hình thức trả tiền

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

Tuyển dụng

Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phường Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 45 85

Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Số giấy chứng thực đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phường Hà Nội.

2015 © All Rights Reserved.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *