Bài 22: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 22: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ giúp HS giải bài tập, tăng khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Bài 22.1. Nhiệt kế nào dưới đây mang thể tiêu dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. nhiệt kế rượu

B. nhiệt kế y tế

C. nhiệt kế thủy ngân

D. cả ba nhiệt kế trên đều ko tiêu dùng được

Lời giải:

Chọn C

Vì băng phiến nóng chảy ở 80oC mà nhiệt kế thủy ngân mang giới hạn đo là 100oC.

Bài 22.2. Ko thể tiêu dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của khá nước đang sôi vì :

A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100oC

B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

D. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

Lời giải:

Chọn B

Vì rượu sôi ở 80oC thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là 100oC nên ko thể tiêu dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của khá nước.

Bài 22.3. Lúc nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Vì sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

Lời giải:

Do thủy ngân (là chất lỏng) nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh (là chất rắn).

Bài 22.4. Hai nhiệt kế cùng mang bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh mang tiết diện khác nhau. Lúc đặt cả hai nhiệt kế này vào khá nước đang sôi thì mực thủy ngân trong hai ống mang dâng cao như nhau ko ? Vì sao ?

Lời giải:

Ko. Vì thể tích thủy ngân trong hai thiết kế tăng lên như nhau, nên trong ống thủy tinh mang tiết diện nhỏ mực thủy ngân sẽ dâng cao hơn

Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học trò theo dõi nhiệt độ ko khí trong nhà và lập được bảng bên. Hãy tiêu dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời kì này để chọn câu trả lời đúng cho những nghi vấn sau đây :

Bảng theo dõi nhiệt độ

Thời kìNhiệt độ

7 giờ

9 giờ

25oC

27oC

10 giờ

12 giờ

29oC

31oC

16 giờ

18 giờ

30oC

29oC

Lời giải:

1. Chọn B

2. Chọn D

3. Chọn B

4. Chọn C

Bài 22.6. Vì sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại ko mang nhiệt độ dưới 34oC và trên 42oC

Lời giải:

Vì nhiệt kế y tế thường tiêu dùng để đo nhiệt độ thân thể người mà nhiệt độ thân thể người chỉ vào khoảng từ 35oC tới 42oC

Bài 22.7. Bảng dưới đây ghi tên những loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng?

Loại nhiệt kếThang nhiệt độ
Thủy ngânTừ -10oC tới 110oC
RượuTừ -30oC tới 60oC
Kim loạiTừ 0oC tới 400oC
Y tếTừ 34oC tới 42oC

Phải tiêu dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, thân thể người, nước đang sôi, ko khí trong phòng?

Lời giải:

Loại nhiệt kếThang nhiệt độVật cần đo
Thủy ngânTừ -10oC tới 110oCNước đang sôi
RượuTừ -30oC tới 60oCKo khí trong phòng
Kim loạiTừ 0oC tới 400oCBàn là
Y tếTừ 34oC tới 42oCThân thể người

Bài 22.8. Chọn câu sai. Nhiệt kế thủy ngân tiêu dùng để đo

A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động

B. nhiệt độ của nước đá đang tan

C. nhiệt độ khí quyển

D. nhiệt độ thân thể

Lời giải:

Chọn A

Vì nhiệt kế thủy ngân mang giới hạn đo là 110oC mà nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động mang nhiệt độ rất to lên tới hàng nghìn độ C.

Bài 22.9. Hình vẽ nào trong hình 22.Một thích hợp với trường hợp nhiệt kế Một được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế Hai được đặt vào một cốc nước lạnh ?

Lời giải:

Chọn D

Vì lúc đặt nhiệt kế Một vào cốc đựng nước nóng thì độ chỉ của nhiệt kế sẽ cao hơn so với nhiệt kế Hai đựng vào cốc nước lạnh.

Bài 22.10. Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính làm cho người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà ko chế tạo nhiệt kế nước ?

A. vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu

B. vì nhiệt kế nước ko đo được những nhiệt độ trên 100oC

C. vì nhiệt kế nước ko đo được những nhiệt độ 100oC

D. vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc trưng, ko đều

Lời giải:

Chọn D

Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách rất đặc trưng. Lúc tăng nhiệt độ từ 0oC tới 4oC thì nước co lại chứ ko nở ra. Chỉ lúc nhiệt độ tăng từ 4oC trở lên nước mới nở ra. Chính sự dãn nở ko đều đó nên người ta ko chế tạo nhiệt kế nước.

Bài 22.11. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế ở hình 22.Hai là

A. 50oC và 1oC

B. 50oC và 2oC

C. từ 20oC tới 50oC và 1oC

D. từ -20oC tới 50oC và 1oC

Lời giải:

Chọn B

Vì GHĐ là nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế là 50oC còn ĐCNN là khoảng cách hai vạch sắp nhất là 2oC.

Bài 22.12. Sử dụng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, ko thể đo được nhiệt độ của

A. nước sông đang chảy

B. nước uống

C. nước đang sôi

D. nước đá đang tan

Lời giải:

Chọn C

Vì GHĐ của nhiệt kế là 50oC mà nước đang sôi mang nhiệt độ 100oC nên nhiệt kế vẽ ở hình 22.Hai ko thể đo được.

Bài 22.13. Lúc tiêu dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính thân thể mình, người ta phải thực hiện những thao tác sau ( chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự) :

a. Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế

b. Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt kế

c. Sử dụng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế

d. Rà soát xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống

Hãy sắp xếp những thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất :

A. a, b, c, d

B. d, c, a, b

C. d, c, b, d

D. b, a, c, d

Lời giải:

Chọn B

Bài 22.14*. Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của ko khí theo thời kì dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào nột ngày mùa đông

Thời kì (giờ)1471013161922
Nhiệt độ (oC)1313131818 201712

a. Hãy vẽ đường trình diễn sự thay đổi nhiệt độ của ko khí theo thời kì ghi ở bảng trên. Lấy gốc trục nằm ngang (trục hoành) là 0 giờ và 1cm ứng với Hai giờ. Lấy gốc trục thẳng đúng (trục tung) là 10oC và 1cm ứng với 2oC

b. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất trong ngày là vào lúc nào? Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu?

Lời giải:

a. Vẽ sơ đồ

b. Nhiệt độ thấp nhất lúc 22 giờ, Nhiệt độ cao nhất lúc 16 giờ

Độ chênh lệch nhiệt độ: 7oC

Bài 22.15. Trong một phòng thí nghiệm, người ta tiêu dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ở ngoài trời, trong phòng và trong tủ mang đặt đèn sấy. Hình 22.4 vẽ đường biểu diền sự biến thiên của nhiệt độ trong ngày.

a. Hãy dựa vào đường trình diễn để xác định xem nhiệt độ ở đâu biến thiên nhiều nhất

b. Nếu coi nhiệt độ của tủ sấy và nhiệt độ cao hơn là thích hợp cho công việc thì trong ngày lúc nào mang thể tắt đèn sấy?

Lời giải:

a. Nhiệt độ ngoài trời biến thiên nhiều nhất.

b. Từ 12 giờ tới 18 giờ trong ngày mang thể tắt đèn sấy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *