Các Loại Phản Ứng Hóa Học

Những phản ứng hóa học lớp 8

1. Phản ứng hóa hợp2. Phản ứng phân hủy3. Phản ứng oxi hóa khử4. Phản ứng thế5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

1. Phản ứng hóa hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ sở hữu một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban sơ.

Ví dụ phản ứng hóa hợp

4P + 5O2 2P2O5

3Fe + 2O2 Fe3O4

CaO + H2O Ca(OH)2

Na2O + H2O 2NaOH

N2O5 + 3H2O 2HNO3

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

SO3 + H2O H2SO4

2. Phản ứng phân hủy

Khái niệm: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

Ví dụ phản ứng phân hủy

KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3

KCl + O2

CaCO3

CaO + CO2

2Fe(OH)3

Fe2O3 + H2O

3. Phản ứng oxi hóa khử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

Phản ứng oxi hóa khử ở chương trình lớp 8 được giảm tải: những bạn sở hữu thể tham khảo tài liệu tại: Phương trình oxi hóa khử

4. Phản ứng thế

Khái niệm

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một yếu tố khác trong hợp chất.

Ví dụ phản ứng thế

Zn + 2HCl ZnCl2+ H2

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

Câu 1.Loại phản ứng nào sau đây luôn là ko phải phản ứng oxi hóa khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổiXem đáp ánĐáp án D

Câu 2. Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng:

A. oxi hóa khử.

B. ko oxi hóa khử.

C. oxi hóa khử hoặc ko.

D. thuận nghịch.Xem đáp ánĐáp án C

A. NH4NO2 N2 + 2H2O

B. CaCO3 CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. CuO + HCl CuCl2 + H2O

B. Fe + 2HCl FeCl2 + H2

C. 3Zn + 8HNO3 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + AgXem đáp ánĐáp án B

Câu 5. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa khử?

A. CaO + H2O Ca(OH)2

B. 2NO2 N2O4

C. 2NO2 + 4Zn N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3Xem đáp ánĐáp án D

Câu 6. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa khử?

A. NH4NO2 N2 + 2H2O

B. CaCO3 CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 7. Phản ứng nào dưới đây thuộc phản ứng phân hủy

A. Zn(OH)Hai ZnO + H2O

B. CO2 + 1/2O2 CO3

C. CuO + H2 Cu + H2O

D. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8.Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

A. NaOH + HCl NaCl + H2O

B. 2Mg + O2 2MgO

C. 2KClO3 2KCl + 3O2

D. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2Xem đáp ánĐáp án B

Câu 9.Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học

A. Trong đó chỉ sở hữu một chất mới tạo thành từ 2, hay nhiều chất ban sơ

B. Trong đó chỉ sở hữu một chất mới sinh ra từ Hai chất ban sơ

C. Trong đó chỉ sở hữu Hai chất mới sinh ra từ Một chất ban sơ

D. Trong đó chỉ sở hữu Một hay nhiều chất sinh ra từ Một chất ban sơ.Xem đáp ánĐáp án A

Câu 10.Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy

A. 4P + 5O2 2P2O5

C. Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

C. CO + O2 CO2

D. 2Cu + O2 2CuOXem đáp ánĐáp án C

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Những dạng bài tập Hóa 8 đầy đủ từ cơ bản tới nâng caoCách nhận mặt những chất hóa học lớp 8 và 9Tổng hợp công thức hóa học 8 cần nhớĐề cương hóa 8 học kì Một năm 2020 - 2021 sở hữu đáp ánTóm tắt tri thức Hóa học 8

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn Những loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ. Để sở hữu kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh vật học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp soạn và đăng tải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *