Sinh 10 Bài 3 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải Sinh học 10
Trọn bộ lời giải Sinh 10 Bài 3 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, chi tiết giúp học trò lớp 10 tiện dụng trả lời thắc mắc và làm bài tập Sinh vật học 10 Bài 3.

Giải Sinh 10 Bài 3 cả ba sách

Giải Sinh 10 Bài 3: Những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống - Kết nối tri thức

Giải Sinh vật học 10 trang 18

 • Mở đầu trang 18 Sinh vật học 10: Vật sống hay ko sống đều được cấu tạo từ những yếu tố hóa học ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 18)

 • Nghi vấn Một trang 18 Sinh vật học 10: Nêu khái niệm cấp độ tổ chức sống ....

 • Nghi vấn Hai trang 18 Sinh vật học 10: Quan sát hình 3.1, hãy cho biết những cấp độ tổ chức ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 19)

Giải Sinh vật học 10 trang 19

 • Nghi vấn Một trang 19 Sinh vật học 10: Giảng giải mối quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 21)

Giải Sinh vật học 10 trang 21

 • Nghi vấn Một trang 21 Sinh vật học 10: Nêu đặc điểm chung của những cấp độ tổ chức sống ....

 • Nghi vấn Hai trang 21 Sinh vật học 10: Phân tích đặc điểm cho thấy thân thể người là một hệ mở ....

 • Nghi vấn 3 trang 21 Sinh vật học 10: Toàn cầu sống liên tục tiến hóa dựa trên cơ sở vật chất nào? ....

Tập luyện và vận dụng (trang 21)

 • Câu Một trang 21 Sinh vật học 10: Phân biệt những cấp độ tổ chức sống ....

 • Câu Hai trang 21 Sinh vật học 10: Một con robot cũng mang khả năng di chuyển, ....

 • Câu 3 trang 21 Sinh vật học 10: Vì sao nói “Nếu Mặt Trời ko còn tồn tại thì Trái Đất sẽ bị hủy ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 4: Những yếu tố hóa học và nước

 • Bài 5: Những phân tử sinh vật học

 • Bài 6: Thực hiện nhận diện một số phân tử sinh vật học


Giải Sinh 10 Bài 3: Giới thiệu chung về những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống - Cánh diều

 • Mở đầu trang 19 Sinh vật học 10: Kể tên những cấp độ tổ chức của thân thể đa bào. Toàn cầu sống mang thể được sắp xếp ....

I. Những cấp độ tổ chức sống

 • Nghi vấn Một trang 19 Sinh vật học 10: Quan sát hình 3.Một và dựa vào tri thức đã học, hãy mô tả những cấp độ tổ chức sống ....

 • Nghi vấn Hai trang 20 Sinh vật học 10: Cấp độ tổ chức sống là gì? Nêu ví dụ cho mỗi cấp độ tổ chức sống? ....

 • Tập luyện Một trang 20 Sinh vật học 10: Cấp độ tổ chức nào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản? Vì sao? ....

 • Nghi vấn 3 trang 20 Sinh vật học 10: Mỗi cấp độ tổ chức sống tuy mang những đặc điểm riêng nhưng tất cả những cấp độ đều mang những đặc điểm chung nào? ....

 • Nghi vấn 4 trang 20 Sinh vật học 10: Thế nào là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? Cho ví dụ? ....

 • Tập luyện Hai trang 20 Sinh vật học 10: Lấy ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của thân thể người? ....

III. Quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống

 • Nghi vấn 5 trang 21 Sinh vật học 10: Trình bày quan hệ phụ thuộc nhau giữa những cấp độ tổ chức sống ....

 • Tập luyện 3 trang 21 Sinh vật học 10: Quan sát hình 3.2, mô tả mối quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống ở thân thể người? ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Ôn tập phần 1 (trang 22)

 • Bài 4: Khái quát về tế bào

 • Bài 5: Những yếu tố hóa học và nước


Giải Sinh 10 Bài 3: Những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống - Chân trời thông minh

 • Mở đầu trang 16 Sinh vật học 10: Trong một tiết học về sự sống, một bạn nói rằng: Một chiếc xe và một con sư tử ....

I. Những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống

 • Nghi vấn Một trang 16 Sinh vật học 10: Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống ....

 • Nghi vấn Hai trang 16 Sinh vật học 10: Quan sát Hình 3.1, hãy: a) Kể tên những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống ....

 • Nghi vấn 3 trang 16 Sinh vật học 10: Vì sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất? ....

 • Nghi vấn 4 trang 17 Sinh vật học 10: Những cấp độ tổ chức sống mang mối quan hệ với nhau như thế nào? ....

 • Tập luyện trang 17 Sinh vật học 10: Ý nghĩa của việc nghiên cứu mối quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống là gì? ....

II. Đặc điểm chung của những cấp độ tổ chức sống

 • Nghi vấn 5 trang 17 Sinh vật học 10: Thế nào là nguyên tắc thứ bậc? ....

 • Nghi vấn 6 trang 17 Sinh vật học 10: Nêu ví dụ một cấp độ tổ chức sống. Hãy giảng giải sự hình thành cấp độ tổ chức ....

 • Nghi vấn 7 trang 17 Sinh vật học 10: Nêu ví dụ về quá trình trao đổi chất giữa thân thể với môi trường ....

 • Nghi vấn 8 trang 17 Sinh vật học 10: Nêu ví dụ về cơ chế tự điều chỉnh ở những cấp độ: thân thể, quần thể, quần xã ....

 • Nghi vấn 9 trang 18 Sinh vật học 10: Quan sát Hình 3.2, em mang nhận xét gì về sự tiến hóa của toàn cầu sống? ....

 • Nghi vấn 10 trang 18 Sinh vật học 10: Những đặc điểm khác biệt giữa những loài sinh vật là do đâu? ....

 • Tập luyện trang 18 Sinh vật học 10: Sự phát sinh biến dị mang vai trò gì trong sự tiến hóa của toàn cầu sống? ....

 • Vận dụng trang 18 Sinh vật học 10: Chứng minh rằng toàn cầu sống vừa mang tính nhiều vừa mang tính thống nhất một cách ....

Bài tập (trang 18)

 • Bài tập trang 18 Sinh vật học 10: Ở một loài chim, ban sơ mang 10 000 cá thể sống ở vùng (A), sau 5 năm, quần thể này đạt số lượng 30 000 cá thể. Với số lượng cá thể tăng nhanh dẫn tới nguồn thức ăn trong môi trường bị khan hiếm. Do điều kiện sống khó khăn nên đã mang 15 000 cá thể thiên di sang vùng B để tìm môi trường sống mới. Sự thiên di của loài chim liên quan tới đặc điểm nào của cấp độ tổ chức sống? ....

 • Bài tập trang 18 Sinh vật học 10: Ở một loài chim, ban sơ mang 10 000 cá thể sống ở vùng (A), sau 5 năm, quần thể này đạt số lượng 30 000 cá thể. Với số lượng cá thể tăng nhanh dẫn tới nguồn thức ăn trong môi trường bị khan hiếm. Do điều kiện sống khó khăn nên đã mang 15 000 cá thể thiên di sang vùng B để tìm môi trường sống mới. Sự thiên di mang vai trò gì với loài chim này? ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Chân trời thông minh hay khác:

 • Bài 4: Khái quát về tế bào

 • Bài 5: Những yếu tố hóa học và nước

 • Bài 6: Những phân tử sinh vật học trong tế bào
Lưu trữ: Giải Sinh vật học lớp 10 Bài 3 sách cũ

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *