Bài giảng dãy điện hóa của kim loại đầy đủ, ứng dụng làm bài tập

Dãy điện hóa của kim loại là phần lý thuyết quan yếu xuất hiện nhiều trong những đề thi học kỳ, đại học và học trò giỏi. Bài viết ngày hôm nay VIETCHEM sẽ san sớt bài giảng dãy điện hóa của kim loại đầy đủ, dễ thuộc, dễ nhớ để ứng dụng vào làm bài thi chuẩn xác nhất.

1. Dãy điện hóa của kim loại là gì?

Dãy điện hóa là gì? Lý thuyết bài tập vận dụng

Nắm vững những lý thuyết dãy điện hóa kim loại sẽ giúp những bạn học trò hoàn thành tốt những bài tập hóa vô sinh. Trong hóa học, cation kim loại sở hữu thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại, trái lại, những nguyên tử kim loại sở hữu thể nhường electron để tạo thành những cation kim loại, ví dụ như:

Cu2+ + 2e ↔ Cu

Ag+ + 1e ↔ Ag

Khái niệm dãy điện hóa của kim loại là những cặp oxi hóa – khử của kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại và giảm dần của tính khử kim loại.

2. Dãy điện hóa kim loại đầy đủ nhất

Sắp xếp theo tính oxi hóa của kim loại tăng:

KNa+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Ag+ Au3+

Săp xếp theo tính khử của kim loại tăng: K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Au

Bảng dãy điện hóa đầy đủ

3. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

Dựa vào dãy điện hóa kim loại ta sở hữu thể biết được những cặp chất nào sẽ tác dụng được với nhau, qua đó sẽ dự đoán được những yếu tố sau đây:

  • So sánh tính oxi hóa – khử: Tính oxi hóa của ion kim loại Mn+càng mạnh thì tính khử càng yếu và trái lại
  • Xác định được chiều phản ứng của oxi hóa – khử: Dự đoán được chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hóa – khử theo quy tắc alpha.
  • Xét một cặp phản ứng oxi hóa khử: Chất khử mạnh + chất oxi hóa mạnh ; Chất oxi hóa yếu hơn + chất khử yếu hơn.

Ý nghĩa của dãy điện hóa kim loại

4. Tính chất của kim loại trong dãy điện hóa

Dựa vào dãy điện hóa đầy đủ, chúng ta sở hữu thể xác định được những tính chất hóa học của những kim loại, đặc thù là xác định được tính oxi hóa và tính khử.

Tính chất dãy điện hóa của kim loại đầy đủ

4.1. Phản ứng với phi kim

Một số kim loại trong dãy điện hóa sở hữu tham gia phản ứng với phi kim để tạp ra những muối tương ứng. Một số phi kim hay gặp đó là oxi, clo, lưu huỳnh .

Ví dụ:

  • Kim loại + Clo: 2Fe + Cl2 -> 2FeCl3
  • Kim loại + oxi: 4Al + O2 -> 2Al2O3
  • Kim loại + lưu huỳnh: Hg + S -> HgS

4.2. Phản ứng với axit

Khá nhiều kim loại tham gia phản ứng với những dung dịch axit tạo ra muối kết hợp với việc phóng thích khí hoặc nước.

Ví dụ:

4.3. Phản ứng với nước

Những kim loại thuộc nhóm IA, IIA tham gia phản ứng với nước tạo ra dung dịch kiềm và khí hidro.

Ví dụ:

4.4. Phản ứng với muối

Kim loại tác dụng với muối tạo muối mới và kim loại mới

Ví dụ:

5. Cách đọc dãy điện hóa dễ thuộc

VIETCHEM san sớt một số cách nhớ dãy điện hóa bằng những vần thơ. Những kim loại đứng trước sở hữu tính khử mạnh hơn những kim loại xếp sau nó. Những cation phí sau sở hữu tính oxi hóa mạn hơn những cation phía trước.

6. Bài tập về dãy điện hóa của kim loại

Bài tập dãy điện hóa kim loại

Bài tập 1: Hãy xác đính tính oxi hóa  giảm dần tính của những ion kim loại sau: Mg2+, Fe3+, Fe2+

Lời Giải: Dựa vào dãy điện hóa đầy đủ, ta xác định được tính oxi hóa giảm dần của những kim loại như sau: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

Bài tập 2: Xác định chiều phản ứng giữa hai cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Lời Giải:

Theo trật tự ta sở hữu cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu. Ứng dụng quy tắc alpha tác sở hữu chiều phản ứng sau:

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Tương tự, phản ứng xảy ra theo chiều ion Cu2+ oxi hóa Fe để tạo thành Cu và Fe2+

Bài tập 3: Hãy tìm xem phản ứng nào dưới đây ko thể xảy ra.

A. Cu2++ Mg → Cu + Mg2+

B. Cu + Zn2+→ Cu2++ Zn

C. Cu2++ Fe → Cu + Fe2+

D. Cu + 2Ag+→ Cu2++ 2Ag

Lời Giải: Đáp án B ko xảu ra do tính oxi hóa của  Zn2+ yếu hơn Cu2+, do đó Zn2+ ko thể oxi hóa được Cu thành Cu2+.

Bài tập 4: Hãy xác định tính oxi hóa giảm dần của những ion kim loại sau đây: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+

Lời Giải:

Dựa vào dãy điện hóa ta xác định được tính oxi hóa giảm dần của những ion kim loại: Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Bài tập 5: Hãy xác định tính khử giảm dần của những kim loại sau: Fe, Al, Cu, Ag, Zn

Lời Giải:

Trong dãy điện hóa của kim loại, những chất được sắp xếp theo thứ tự sau: Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Vậy tính khử giảm dần sẽ lè: Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Bài tập 6: Cho những kim loại Zn, Cu, Mg, Al. Hãy xác định tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần.

Lời Giải:

Dựa vào dãy điện hóa đầy đủ nhất ta sở hữu chiều giảm dần của tính khử là: Mg, Al, Zn, Cu.

Vậy chiều tăng dần tính oxi hóa của kim loại sẽ là: Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+

Bài tập 7: Tiến hành ngâm đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4, sau lúc xảy ra phản ứng ta lấy đinh sắt ra rửa và làm khô thấy mFe tăng 0,8 gam. Hãy xác định nồng độ CuSO4.

Lời Giải:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ta sở hữu: mđinh sắt tăng = mCu sinh ra (bám vào) – mFe pư

CM(CuSO4) = 0,1/0,2 = 0,5M

Kỳ vọng với bài giảng dãy điện hóa của kim loại trên đây sẽ giúp độc giả sở hữu thêm tri thức hóa học ứng dụng vào làm bài tập một cách chuẩn xác nhất. Tham khảo thêm những dạng bài hóa học tại wevsite vietchem.com.vn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *