Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Hóa Lớp 8
  • Sách giáo khoa hóa học lớp 8
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 8
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8

Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 13: Phản ứng hóa học giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1: a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Lời giải:

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b) Chất ban sơ, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

Bài 2: a) Vì sao nói được: Lúc chất với phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nhân tố với giữ nguyên trước và sau phản ứng ko?

Lời giải:

a) Lúc chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ những chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại với hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nhân tố khác).

b) Trong phản ứng hóa học chỉ với liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c) Hình 2.5 là sơ đồ tương trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nhân tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2.

Bài 3: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra lúc cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên những chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

Lời giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước

Chất phản ứng: parafin và khí oxi

Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

Bài 4: Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp chọn trong sườn:

Trước lúc cháy chất parafin ở thể (1) … còn lúc cháy ở thể (2) … Những (3) … parafin phản ứng với những (4) … khí oxi.

Lời giải:

(1) rắn.

(2) tương đối.

(3) phân tử.

(4) phân tử.

Bài 5: Bỏ qua trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này với trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra tín hiệu nhận diện với phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

Lời giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

Chất tham gia axit clohiđric và canxi cacbonat.

Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.

Tín hiệu nhận diện với phản ứng xảy ra: sủi bọt khí.

Bài 6: Lúc than cháy trong ko khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giảng giải vì sao cần đập vừa nhỏ than trước lúc đưa vào lò đốt sử dụng que lửa châm rồi quạt mạnh tới lúc than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit.

Lời giải:

a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt xúc tiếp của than với khí oxi, sử dụng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi ko khí, thêm đủ khí oxi. Lúc than bén cháy là với phản ứng hóa học xảy ra.

b) Phương trình chữ của phản ứng:

Than + oxi → Cacbon đioxit.

I. Khái niệm

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác.

- Chất ban sơ bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia.

- Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm.

- Phương trình chữ của phản ứng hóa học: Tên những chất tham gia → Tên những sản phẩm

- Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học:

    + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “tác dụng với” hay “phản ứng với”

    + Dấu “+” sau phản ứng đọc là “và”

    + Dấu “→” đọc là “tạo thành” hay “tạo ra” hoặc “phân hủy ra”

- Trong quá trình phản ứng lượng chất tham gia giảm dần còn lượng chất sản phẩm tăng dần.

Ví dụ 1: Hãy đọc những phương trình chữ sau:

a) Sắt + lưu huỳnh → Sắt (II) sunfua.

“Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt hai sunfua”

b) Đường → nước + than

“Đường phân hủy thành nước và than”

c) Than + oxi → khí cacbonic

“Than phản ứng với oxi tạo thành khí cacbonic”

d) Kẽm + axit → Kẽm clorua + khí hiđro

“Kẽm tác dụng với axit tạo ra kẽm clorua và khí hiđro”

Ví dụ 2: Hãy viết phương trình chữ lúc cây nến cháy (biết nến là parafin) tạo ra khí cacbonic và nước

Hướng dẫn: Parafin + oxi → cacbonic + nước

II. Diễn biến của phản ứng hóa học

Kết luận:

- Trong những phản ứng hóa học, chỉ với liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

Lưu ý:

+ Nếu với đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử của nhân tố khác.

+ Nếu đơn chất là kim loại thì nguyên tử kim loại sẽ tham gia phản ứng.

III. Điều kiện để với phản ứng hóa học xảy ra

- Những chất tham phản ứng phải được xúc tiếp với nhau.

- Tùy mỗi phản ứng cụ thể mà cần đun nóng tới một nhiệt độ nào đó

Ví dụ: Phản ứng cháy của than, ban sơ cần phân phối Một nhiệt độ nhất định mới xảy ra phản ứng. Hoặc phản ứng ko cần đun nóng như thả viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric.

- Với những phản ứng cần xúc tác thích hợp, đó là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên ko biến đổi lúc phản ứng kết thúc.

Ví dụ: Trong quá trình nấu rượu, người ta cho men rượu vào gạo để làm chất xúc tác cho quá trình tạo thành rượu được nhanh hơn.

IV. Tín hiệu với thể nhận diện phản ứng hóa học xảy ra

- Với thể thay đổi màu sắc, trạng thái, mùi.

- Tỏa nhiệt, thu nhiệt hoặc phát sáng.

- Tạo ra kết tủa, bay tương đối, hoặc đổi màu

Sơ đồ tư duy: Phản ứng hóa học

17:58:1919/04/2020

Trong thực tế, với nhiều phản ứng hóa học mà những em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, thức ăn bị hôi thiu, hay xem bắn pháo hoa vào những dịp lễ, tết,...

Vậy phản ứng hóa học là gì? lúc nào xảy ra phản ứng hóa học, nhận diện như thế nào và diễn biến của phản ứng hóa học ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Phản ứng hóa học là gì?

• Khái niệm: Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.

- Chất ban sơ, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).

- Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm

• Phương trình chữ của phản ứng hóa học như sau:

 Tên những chất phản ứng → Tên những sản phẩm

Lưu ý cách đọc: 

 Dấu "→" đọc là tạo thành (hay sinh ra)

 Dấu "+" phía trước dấu "→" đọc là tác dụng với (hay phản ứng với, hóa hợp với)

 Dấu "+" phía sau dấu "→" đọc là: và

Ví dụ về phản ứng hóa học:

(1) Lưu huỳnh + Sắt → Sắt(II) sunfua

   (Chất tham gia)        (Sản phẩm)

⇒ Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo thành Sắt(II) sunfua

(2) Canxicacbonat  Canxioxit + khí cacbonic

 (Chất tham gia)        (Sản phẩm)   (Sản phẩm)

⇒ Đọc là: Canxicacbonat sinh ra Canxioxit  và khí cacbonic

• Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

II. Diễn biến của phản ứng hóa học

- Sơ đồ tường trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hidro và khí oxi tạo thành nước như sau:

- Hình a) Trước phản ứng; b) Trong quá trình phản ứng; c) Sau phản ứng.

⇒ Trong phản ứng hóa học chỉ với liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

III. Lúc nào xảy ra phản ứng hóa học

Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra:

- Những chất phản ứng xúc tiếp với nhau thì phản ứng xảy ra.

- Tùy vào từng phản ứng cụ thể cần phải đun nóng tới một nhiệt độ nào đó.

- Một số phản ứng cần tới chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

 IV. Làm thế nào nhận diện với phản ứng hóa học xảy ra?

- Nhận mặt phản ứng hóa học xảy ra dựa vào tín hiệu với chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng,...).

V. Bài tập về phản ứng hóa học

* Bài Một trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

° Lời giải bài Một trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b) Chất ban sơ, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

* Bài Hai trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Vì sao nói được: Lúc chất với phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nhân tố với giữ nguyên trước và sau phản ứng ko?

° Lời giải bài Hai trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Lúc chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ những chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại với hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nhân tố khác).

b) Trong phản ứng hóa học chỉ với liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c) Hình 2.5 là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nhân tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2.

* Bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra lúc cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên những chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

° Lời giải bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8:

- Phương trình chữ của phản ứng:

 Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước

- Chất phản ứng: parafin và khí oxi

- Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

* Bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp chọn trong sườn:

Trước lúc cháy chất parafin ở thể (1) ... còn lúc cháy ở thể (2) ... Những (3) ... parafin phản ứng với những (4) ... khí oxi.

° Lời giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8:

1) rắn.     (2) tương đối.     (3) phân tử.     (4) phân tử.

* Bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8: Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này với trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra tín hiệu nhận diện với phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

° Lời giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8:

- Phương trình chữ của phản ứng:

 Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

- Chất tham gia: Axit clohiđric và canxi cacbonat.

- Sản phẩm: Canxiclorua, nước và khí cacbon đioxit.

- Tín hiệu nhận diện với phản ứng xảy ra: hiện tượng sủi bọt khí.

* Bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8: Lúc than cháy trong ko khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giảng giải vì sao cần đập vừa nhỏ than trước lúc đưa vào lò đốt sử dụng que lửa châm rồi quạt mạnh tới lúc than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit.

° Lời giải bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8:

- Phương trình chữ của phản ứng:

a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt xúc tiếp của than với khí oxi, sử dụng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi ko khí nhằm thêm đủ khí oxi. Lúc than bén cháy là với phản ứng hóa học xảy ra.

b) Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi → Cacbon đioxit.

Kỳ vọng với bài viết về Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại dưới phần nhận xét để hayhochoi ghi nhận và tương trợ, chúc những em học tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *