70 Câu trọng âm và bài tập viết phiên âm tiếng Anh có đáp án

Bài tập viết phiên âm tiếng Anh và cách đánh trọng âm thường xuyên xuất hiện trong những bài thi. Vậy nên, bạn cần chú trọng ôn tập dạng bài này để giành điểm tối đa cũng như bổ trợ cho việc luyện nói tiếng Anh. Tham khảo và thực hiện ngay những dạng bài tập dưới đây để nắm chắc tri thức về phiên âm, trọng âm.

Hướng dẫn cách ôn luyện và làm bài tập viết phiên âm tiếng Anh

Để làm tốt bài tập viết phiên âm tiếng Anh, bạn cần chủ động tra tự vị để biết cách đọc chuẩn xác của từ vựng dựa theo nguyên âm. Đặc thù, bạn ko nên ứng dụng thói quen đọc tiếng Việt vào tiếng Anh cũng như tự suy diễn cách đọc của từ mới.

Ngoài ra, cùng một chữ dòng trong tiếng Anh nhưng lại với phiên âm khác nhau lúc đứng trong những từ vựng riêng. Điều này làm cho cách đọc cũng khác nhau. Do đó, bạn hãy dành thời kì tra cứu tự vị, đừng nên dựa hoàn toàn vào những quy tắc đã được học bởi tiếng Anh với rất nhiều ngoại lệ.

Để làm bài tập viết phiên âm tiếng Anh đạt điểm cao, bạn nên chú ý những điểm sau:

  • Ko nên lựa chọn đáp án theo cảm tính.
  • Trong quá trình làm bài, hãy phấn đấu đọc thật kỹ những từ được cho để nhận diện phiên âm, trọng âm đúng.
  • Trường hợp ko thể phân biệt được, bạn với thể đánh dấu bằng bút chì để rà soát lại nếu còn thời kì. 
  • Trong quá trình làm bài, nên phân bổ thời kì thích hợp, tránh tác động tới những phần bài tập khác.

Dạng bài tập viết phiên âm tiếng Anh

Nắm vững bản phiên âm tiếng Anh IPA

Để đạt điểm cao ở dạng bài tập viết phiên âm tiếng Anh, bạn cần nắm vững bảng phiên âm IPA. Đây là bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế với 44 âm cơ bản, giúp độc giả chuẩn xác từ vựng dựa theo phiên âm trong tự vị.

Bài tập phiên âm tiếng Anh

Viết từ đúng dựa theo phiên âm cho trước:

1. [mʌnθ]11. [mʌʧ]21. [kʌm]
2. [wʊd]12. [fuːd]22. [lʊk]
3. [pəʊst]13. [ðəʊ]23. [haʊ]
4. [bɪəd]14. [bɜːd]24. [lɜːn]
5. [fɔːls]15. [lɑːf]25. [glɑːs]
6. [kæmp]16. [læmp]26. [ˈkʌbəd]
7. [ʤɪˈnɛtɪks]17. [ˈʤɛnəreɪt]27. [ˈkɛnl]
8. [klɛnz]18. [pliːz]28. [triːt]
9. [mɪˈkænɪk]19. [məˈʃiːnəri]29. [ˈkɛmɪst]
10. [Θæŋk]20. [bænd]30. [kəmˈpleɪn]

Đáp án:

1. month11. much21. come
2. wood12. food22. look
3. post13. though23. how
4. beard14. bird24. learn
5. false15. laugh25. glass
6. camp16. lamp26. cupboard
7. genetics17. generate27. kennel
8. cleanse18. please28. treat
9. mechanic19. machinery29. chemist
10. thank20. band30. complaint

Dạng bài tập phát âm tiếng Anh

Nắm vững quy tắc phát âm tiếng Anh

Để làm được dạng bài tập này, kế bên bảng phiên âm IPA, bạn cần nắm vững những quy tắc phát âm cơ bản như: Cách phát âm -ed, cách phát âm -s/-es, nguyên âm phụ âm trong tiếng Anh.

Bài tập phát âm tiếng Anh 

Chọn từ với phát âm khác những từ còn lại:

1A. universityB. uniqueC. unitD. undo
2A. divisibleB. designC. diseaseD. decision
3A. superstructureB. apartheidC. virtuallyD. statute
4A. wealthB. clothC. withD. marathon
5A. puzzleB. securityC. skullD. productive
6A. apprenticeB. appreciationC. botanistD. diagram
7A. emblemB. electrificationC. exactD. entire
8A. curriculumB. coincideC. currencyD. conception
9A. locateB. patrioticC. oratorD. poverty
10A. genuineB. geneticistC. guaranteeD. generate
11A. livelyB. kiteC. drivenD. bite
12A. saleB. bandC. sandD. tan
13A. startedB. lookedC. decidedD. coincided
14A. blowB. showC. holeD. cow
15A. sungB. supperC. supplyD. nun
16A. muleB. mugC. mudD. multiply
17A. catsB. tapesC. livesD. cooks
18A. groundB. shouldC. aboutD. amount
19A. weatherB. breadC. aheadD. mean
20A. authorB. otherC. thereD. breathe

Đáp án:

1d, 2d, 3b, 4c, 5b, 6d, 7a, 8c, 9a, 10c, 11c, 12a, 13b, 14d, 15c, 16a, 17c, 18b, 19d, 20a

Dạng bài tập trọng âm tiếng Anh

Quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh

Việc nắm vững quy tắc đánh trọng âm rất quan yếu, giúp bạn phát âm với ngữ điệu và tự nhiên như người bản xứ. Đồng thời, bài tập trọng âm tiếng Anh là một trong những dạng phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong những kỳ thi. 

Bài tập trọng âm tiếng Anh

1A. adorableB. abilityC. impossibleD. entertainment
2A. engineerB. corporateC. difficultD. different
3A. popularB. positionC. horribleD. positive
4A. selfishB. correctC. purposeD. surface
5A. permissionB. computerC. millionD. perfection
6A. scholarshipB. negativeC. developD. purposeful
7A. abilityB. acceptableC. educationD. hilarious
8A. documentB. comedianC. perspectiveD. location
9A. provideB. productC. promoteD. profess
10A. differentB. regularC. achievingD. property
11A. educationB. communityC. developmentD. unbreakable
12A. politicsB. depositC. conceptionD. occasion
13A. prepareB. repeatC. purposeD. police
14A. prefaceB. famousC. forgetD. childish
15A. cartoonB. westernC. teacherD. theater
16A. BrazilB. IraqC. NorwayD. Japan
17A. scientificB. abilityC. experienceD. material
18A. complainB. luggageC. improveD. forgive
19A. offensiveB. deliciousC. dangerousD. religious
20A. developB. adjectiveC. generousD. popular

Đáp án: 

1D, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, 7C, 8A, 9B, 10C, 11A, 12A, 13C, 14C, 15A, 16C, 17A, 18B, 19C, 20A

Trên đây là tổng hợp những bài tập viết phiên âm tiếng Anh, phát âm và trọng âm cơ bản, giúp bạn nắm chắc tri thức và chinh phục những kỳ thi sắp tới. Đồng thời, luyện những thắc mắc này sẽ giúp bạn tăng kỹ năng nói, giao tiếp đúng chuẩn bản xứ. 

Do đó, bạn hãy dành thời kì tập tành thường xuyên, chủ động tra cứu tự vị lúc gặp những từ mới để với thể phân biệt đúng phát âm, trọng âm và phiên âm.

Ngoài ra, để vận dụng hiệu quả những tri thức này vào quá trình giao tiếp, bạn với thể tập tành thường xuyên cùng ELSA Speak. Nhờ trí tuệ nhân tạo, ELSA Speak với thể phát hiện lỗi sai và đưa ra phản hồi ngay tức thì. Đồng thời bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách đọc sao cho đúng, từ cách lấy tương đối, đặt lưỡi… 

Đặc thù, tự vị thông minh của ELSA Speak cũng sẽ tương trợ bạn tra cứu phiên âm một cách nhanh chóng, giúp bạn biết chuẩn xác cách đọc của từng vựng. Từ đó, việc chinh phục bài tập phiên âm, trọng âm sẽ trở nên tiện lợi hơn. 

Chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày để học cùng ELSA Speak, trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được tăng đáng kể. Tải ELSA Speak và trải nghiệm ngay!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *