Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới) – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì Một sở hữu đáp án (sách mới) - Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh

Với Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì Một sở hữu đáp án (sách mới)những bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh được tổng hợp chọn lựa từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học trò sở hữu kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  • [Năm 2021] Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 sở hữu đáp án - KNTT (3 đề)

  • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì Một năm 2021 tải nhiều nhất - KNTT

  • Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 năm 2021 sở hữu ma trận - KNTT (4 đề)

- Bộ sách Cánh diều

  • [Năm 2021] Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 sở hữu đáp án - Cánh diều (3 đề)

  • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì Một năm 2021 tải nhiều nhất - Cánh diều

  • Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 năm 2021 sở hữu ma trận - Cánh diều (4 đề)

- Bộ sách Chân trời thông minh

  • [Năm 2021] Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 sở hữu đáp án - CTST (3 đề)

  • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Học kì Một năm 2021 tải nhiều nhất - CTST

  • Đề thi Học kì Một Toán lớp 6 năm 2021 sở hữu ma trận - CTST (4 đề)
Phòng Giáo dục và Huấn luyện ...

Đề thi Học kì Một Toán 6

Niên học 2022 - 2023

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (Hai điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, trị giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây sở hữu hình trạng gì:

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) Hình vuông ABCD sở hữu bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) Hình vuông ABCD sở hữu bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) Hình vuông ABCD sở hữu hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) Hình vuông ABCD sở hữu hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và 20 là:

A) {1; 2; 4; 5}

B) {2; 4; 5}

C) {1; 2; 4}

D) {1; 4; 5; 15}

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới sở hữu chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: Với bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 < x < 3.

A) 7

B) 6

C) 5

D) 8

Câu 8: Thay x, y bằng những số nào để sốchia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?

A) x = 3; y = 0

B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

II. Tự luận

Bài 1 (Hai điểm): Thực hiện phép tính

a) 22.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + [65 - (9 - 4)2]

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) [43 - (56 - x)].12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (Hai điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình sở hữu hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông sở hữu cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa ko đáng kể).

Bài 4 (Hai điểm): Bạn Hà sở hữu 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà sở hữu thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi sao cho số bi đỏ và bi vàng được chia đều vào những túi? Lúc đó mỗi túi sở hữu bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (Hai điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, trị giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giảng giải:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây sở hữu hình trạng gì:

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giảng giải: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình sở hữu 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) Hình vuông ABCD sở hữu bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) Hình vuông ABCD sở hữu bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) Hình vuông ABCD sở hữu hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) Hình vuông ABCD sở hữu hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD và AD.

Giảng giải:

A) đúng vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng vì bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì sở hữu hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai vì AB và BC; CD và AD ko phải những cạnh đối nên nó ko song song.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và 20 là:

A) {1; 2; 4; 5}

B) {2; 4; 5}

C) {1; 2; 4}

D) {1; 4; 5; 15}

Giảng giải:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = {1; 2; 4}

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giảng giải: Số đối của số 20 là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới sở hữu chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giảng giải: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: Với bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 < x < 3.

A) 7

B) 6

C) 5

D) 8

Giảng giải: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 < x < 3 là {-3; -2; -1; 0; 1; 2}

Vậy sở hữu 6 số nguyên x thỏa mãn

Câu 8: Thay x, y bằng những số nào để sốchia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?

A) x = 3; y = 0

B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giảng giải: Đểvừa chia hết cho Hai vừa chia hết cho 5 thì y phải sở hữu trị giá là 0

chia hết cho 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó phải chia hết cho 3 và 9.

Ta sở hữu: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 nên ta sở hữu x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết cho 3 và chia hết cho 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (Hai điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + [65 - (9 - 4)2]

= 50 +

= 50 + [65 – 25]

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) [43 - (56 - x)].12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (Hai điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần sử dụng để lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (Hai điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là đều nhau nên 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Do đó x là ước chung của 42 và 30.

Mặt khác x to nhất (chia vào nhiều túi nhất) nên x là ước chung to nhất của 42 và 30.

Ta sở hữu:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Lúc đó:

Số bi màu vàng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hợp 1: Với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: Với x + 5 = 15 thì x = 10

Lúc đó: y – 3 = Một thì y = 4

Trường hợp 3: Với x + 5 = 3 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 4: Với x + 5 = 5 thì x = 0

Lúc đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

Phòng Giáo dục và Huấn luyện ...

Đề thi Học kì Một Toán 6

Niên học 2022 - 2023

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = B = {0; 1; 2; ...; 100} sở hữu số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong những khẳng định sau:

A) Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết cho Hai là số sở hữu chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình ko sở hữu tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào sau đây được gọi là phân tích số 80 ra thừa số nhân tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi sở hữu hai đường chéo bằng nhau.

B) Hình vuông sở hữu bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật sở hữu hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang sở hữu hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cùng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép cùng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (Hai điểm): Thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.[(2.33 + 44 : 32) - 52]

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (Hai điểm): Tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): Một đội y tế gồm sở hữu 220 nữ và 280 nam dự kiến chia thành những nhóm sao cho số nữ và số nam ở mỗi nhóm đều nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn Một nhóm và ko to hơn 5 nhóm. Hỏi sở hữu thể chia thành mấy nhóm? Lúc đó mỗi nhóm sở hữu bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (Một điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều dài là 27cm và chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = sở hữu số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giảng giải:

Số phần tử của tập hợp ta sẽ tính theo công thức tính số số hạng.

Số phần tử của tập hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong những khẳng định sau:

A) Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết cho Hai là số sở hữu chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giảng giải:

A) đúng vì số chia hết cho 9 sở hữu dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết cho 3

B) sai vì 6 và 9 chia hết cho 3 nhưng tổng của 6 và ư9 là 15 lại ko chia hết cho 9.

C) sai vì 42 là số chẵn nhưng ko chia hết cho 5.

D) Sai vì số sở hữu tận cùng là 3 ko chia hết cho Hai ví dụ 33 ko chia hết cho 2.

Câu 3: Hình ko sở hữu tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giảng giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều được trình diễn dưới hình sau

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của ba đường chéo.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của ba đường chéo chính.

Câu 4: Cách viết nào sau đây được gọi là phân tích số 80 ra thừa số nhân tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Giảng giải

80 = 24.5

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi sở hữu hai đường chéo bằng nhau.

B) Hình vuông sở hữu bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật sở hữu hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang sở hữu hai đường chéo bằng nhau.

Giảng giải

A) Hình thoi chỉ sở hữu hai đường chéo vuông góc chứ ko bằng nhau.

B) Hình vuông sở hữu bốn cạn bằng nhau.

C) Hình chữ nhật chỉ sở hữu hai đường chéo bằng nhau chứ ko vuông góc.

D) Trong những hình thang, chỉ sở hữu hình thang cân mới sở hữu hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia

C) Lũy thừa – phép cùng – phép chia

D) Lũy thừa – phép chia – phép cùng.

Giảng giải:

Trước tiên ta ưu tiên thực hiện những phép toán trong ngoặc trước. Ta thấy trong ngoặc sở hữu hai phép toán là phép lũy thừa và phép cùng ta ưu tiên thực hiện phép toán lũy thừa trước sau đó tới phép cùng. Sau lúc thực hiện xong phép toán trong ngoặc, ta sẽ thực hiện phép toán ngoài ngoặc đó là phép chia.

Thứ tự là: Lũy thừa – phép cùng – phép chia.

II. Phần tự luận

Bài 1 (Hai điểm): Thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

= 667 – 18135:465 + 372

= 667 – 39 + 372

= 628 + 372 = 1000.

b) 350.12.173 + 12.27

= 1.12.173 + 12.27

= 12.(173 + 27)

= 12.200 = 2400

c) 321 - 21.[(2.33 + 44 : 32) - 52]

= 321 – 21.[(2.27 + 256 : 32) - 52]

= 321 – 21.[(54 + 8) - 52]

= 321 – 21.[62 - 52]

= 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

= 71.2.32 – 32.7 – 13.32

= 32.(71.2 - 7 - 13)

= 32.(142 - 7 - 13)

= 32.122 = 3904

Bài 2 (Hai điểm): Tìm x

a) x + 72 = 0

x = 0 – 72

x = -72

b) 3x + 10 = 42

3x + 10 = 16

3x = 16 – 10

3x = 6

x = 6:3

x = 2

c) (3x - 1)3 = 125

(3x - 1)3 = 53

3x – 1= 5

3x = 5 + 1

3x = 6

x = 6:3

x = 2

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Trường hợp 1:

38 – x = 0

x = 38

Trường hợp 2:

x + 25 = 0

x = 0 – 25

x = -25

Bài 3 (1,5 điểm):

Gọi số nhóm chia được là x (x ∈ ℕ*, 1 < x ≤ 5).

Vì số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều như nhau nên 220 ⋮ x và 280 ⋮ x. Do đó, x là ước chung của 220 và 280

Ta sở hữu: 220 = 22.5.11

280 = 23.5.7

ƯCLN (220; 280) = 22.5 = 4.5 = 20

ƯC (220; 280) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Vì số nhóm to hơn Một và quá 5 nên số nhóm sở hữu thể là 2; 4 hoặc 5.

+) Với số nhóm là 2

Số nam mỗi nhóm là: 280 : 2 = 140 (nam)

Số nữ mỗi nhóm là: 220 : 2 = 110 (nữ)

+) Với số nhóm là 4

Số nam mỗi nhóm là: 280 : 4 = 70 (nam)

Số nữ mỗi nhóm là: 220 : 4 = 55 (nữ)

+) Với số nhóm là 5

Số nam mỗi nhóm là: 280 : 5 = 56 (nam)

Số nữ mỗi nhóm là: 220 : 5 = 44 (nữ).

Bài 4 (Một điểm): Chu vi hình chữ nhật là

(27 + 15).2 = 42.2 = 84 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là

27.15 = 405 (cm2)

Bài 5 (0,5 điểm): Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết cho 13.

Vì 13 chia hết cho 13 nên 13.(1 + 33 + ... + 399) chia hết cho 13 hay A chia hết cho 13.

Phòng Giáo dục và Huấn luyện ...

Đề thi Học kì Một Toán 6

Niên học 2022 - 2023

(Đề 1)

(Chân trời thông minh)

I. Phần trắc nghiệm (Hai điểm)

Câu 1: Số tự nhiên x là bội của 4 và thỏa mãn 24 < x < 30. Số x là:

A) 28

B) 26

C) 24

D) 27

Câu 2: Xếp 9 mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau tạo thành hình vuông MNPQ. Biết MN = 9cm. Diện tích của hình vuông nhỏ là:

A) 9cm2

B) 1cm2

C) 12cm2

D) 81cm2

Câu 3: Bảng sau biểu thị điểm rà soát một tiết môn Toán của tổ 1

Khẳng định nào sau đây sai:

A) Tổ Một sở hữu 10 học trò

B) Điểm cao nhất mà những bạn trong tổ đạt được là 10

C) Điểm thấp nhất mà những bạn trong tổ đạt được là 4

D) Hai bạn đạt điểm 10 là Hà và Việt

Câu 4: Biển báo nào sau đây là hình vuông.

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

II. Phần tự luận

Bài 1 (Hai điểm): Thực hiện phép tính

a) (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

b) 2023 – 252 : 53 - 27

c) 60:[7.(112 – 20.6) + 5]

d) 750:{ 130 – [(5.14 – 65)3 + 3]}

Bài 2 (Hai điểm): Tìm x

a) (7x – 15): 3 = 9

b) 71 + (x – 16:22) = 75

c) [43 - (56 - x)].12 = 384

d) (5 + x)2 - 36 = 0

Bài 3 (Hai điểm): Học trò khối 6 của một trường A xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 đều thừa Một người. Biết số học trò nằm từ từ 200 tới 300 bạn, tìm số học trò.

Bài 4 (Hai điểm): Tính chu vi và diện tích hình sau

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (Hai điểm)

Câu 1: Số tự nhiên x là bội của 4 và thỏa mãn 24 < x < 30. Số x là:

A) 28

B) 26

C) 24

D) 27

Giảng giải:

Vì 24 < x < 30 nên x ∈ {25; 26; 27; 28; 29}

Mặt khác x là bội của 4 nên x = 28.

Câu 2: Xếp 9 mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau tạo thành hình vuông MNPQ. Biết MN = 9cm. Diện tích của hình vuông nhỏ là:

A) 9cm2

B) 1cm2

C) 12cm2

D) 81cm2

Giảng giải: Vì MN = 9cm nên độ dài cạnh mỗi ô vuông nhỏ là 3cm.

Diện tích một ô vuông nhỏ là: 3.3 = 9cm2

Câu 3: Bảng sau biểu thị điểm rà soát một tiết môn Toán của tổ 1

Khẳng định nào sau đây sai:

A) Tổ Một sở hữu 10 học trò

B) Điểm cao nhất mà những bạn trong tổ đạt được là 10

C) Điểm thấp nhất mà những bạn trong tổ đạt được là 4

D) Hai bạn đạt điểm 10 là Hà và Việt

Giảng giải: Quan sát bảng ta thấy:

Tổ Một sở hữu 10 học trò

Điểm cao nhất mà những bạn đạt được là 10 điểm đó là hai bạn Hà và Linh.

Điểm thấp nhất mà những bạn đạt được là 4 điểm đó là bạn Lộc.

Nên khẳng định “Hai bạn đạt điểm 10 là Hà và Việt” là sai.

Câu 4: Biển báo nào sau đây là hình vuông.

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

Giảng giải:

Hình Một là hình tròn

Hình Hai là hình tam giác đều

Hình 3 là hình chữ nhật

Hình 4 là hình vuông

II. Tự luận

Bài 1 (Hai điểm):

a) (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30)

= (-2).[29 + (-99) + (-30)]

= (-2).[(-70) + (-30)]

= (-2).(-100)

= 2.100

= 200

b) 2023 – 252 : 53 - 27

= 2023 - (52)2 : 53 -27

= 2023 - 54 : 53 - 27

= 2023 - 5 - 27 = 2018 - 27 = 1991

c) 60 : [7.(112 – 20.6) + 5]

= 60 : [7.(121 – 120) + 5]

= 60 : [7.1 + 5] = 60 : 12 = 5

d) 750 : { 130 – [(5.14 – 65)3 + 3]}

= 750 :

= 750 :

= 750 : 2 = 375

Bài 2 (Hai điểm):

a) (7x – 15) : 3 = 9

7x – 15 = 9.3

7x – 15 = 27

7x = 27 + 15

7x = 42

x = 42 : 7

x = 6

b) 71 + (x – 16 : 22) = 75

x – 16 : 4 = 75 – 71

x – 4 = 4

x = 4 + 4

x = 8

c) [43 - (56 - x)].12 = 384

43 – (56 – x) = 384 : 12

43 – (56 – x) = 32

-(56 – x) = 32 – 43

-(56 – x) = -11

56 – x = 11

-x = 11 – 56

-x = -45

x = 45

d) (5 + x)2 - 36 = 0

(5 + x)2 = 36

(5 + x)2 = 62 = (-6)2

Trường hợp 1:

5 + x = 6

x = 6 – 5

x = 1

Trường hợp 2:

5 + x = -6

x = -6 – 5

x = -11

Bài 3 (Hai điểm):

Gọi số học trò khối 6 của trường A là x (x ∈ ℕ*, 200 < x < 300)

Vì số học trò xếp thành 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng đều thừa Một người nên

x : 4 dư 1

x : 5 dư 1

x : 6 dư 1

hay (x - 1) ⋮ 4; (x - 1) ⋮ 4; (x - 1) ⋮ 6

Do đó (x – 1) là bội chung của 4; 5; 6

Ta sở hữu:

4 = 2.2 = 22

5 = 5

6 = 2.3

BCNN (4; 5; 6) = 22.3.5 = 60

BC (4; 5; 6) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; ...}

Nên (x - 1) ∈ {0; 60; 120; 180; 240; 300; ...}

Do đó, x ∈ {1; 61; 121; 181; 241; 301; ...}

Vì 200 < x < 300 nên x = 241

Vậy số học trò khối 6 trường đó là 241 (học trò).

Bài 4 (Hai điểm):

Chu vi của hình đã cho là: 8 + 6 + 5 + 7 + (8 + 5) +1 = 40 (cm).

Chia hình ban sơ thành hai hình như hình vẽ. Lúc đó ta sở hữu:

Diện tích hình chữ nhật to là: 5.7 = 35 (cm2 )

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là: 8.(7 – 6) = 8 (cm2 )

Diện tích hình ban sơ là: 35 + 8 = 43 (cm2)

Vậy diện tích hình được tô màu là 43 cm2 và chu vi hình được tô màu là 40 cm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *