Bồi dưỡng hsg toán lớp 3 – chuyên đề tính quãng đường – vận tốc – thời gian

Những điều cần biết về chuyên đề tính quãng đường- véc tơ vận tốc tức thời – thời kì

Chuyên đề tính quãng đường – véc tơ vận tốc tức thời – thời kì là chuyên đề cơ bản của Toán 3. Trong chuyên đề này học trò sẽ được biết tới nhiều nội dung tri thức. Đó là mối liên hệ giữa quãng đường , véc tơ vận tốc tức thời và thời kì. Đồng thời sử dụng tri thức này vào những bài toán thực tế.

Đây sở hữu thể coi là chương trình trọng tâm của lớp 3. Nó cũng vững chắc xuất hiện trong đề thi cuối kì Hai lớp 3. Đây là chuyên đề mới nhưng tương đối dễ hiểu.

Còn đối với chương trình tăng thì cũng sở hữu công thức nào mới cả. Chủ yếu là sự tăng về đối tượng và những điều kiện xuất hiện thôi. Nếu nắm chắc cơ bản thì dạng toán này sẽ ko gây khó khăn nữa.

Những điều lưu ý lúc làm dạng toán này

Mặc dù chuyên đề tính quãng đường – véc tơ vận tốc tức thời – thời kì là chuyên đề sắp như chỉ cần ứng dụng công thức. Nhưng trong quá trình làm bài, đặc trưng với những bạn học trò  giỏi cũng mắc khá nhiều sai trái.

Thứ nhất là việc ko vẽ biểu đồ. Bởi quá tự tín vào khả năng tưởng tượng mà ko chịu vẽ hình. Tương tự thì dễ gây nhầm lẫn trong làm bài hơn.

Thứ hai là nhầm đơn vị. Tỷ mỉ giữa m và km nhé. Còn về thời kì là vấn đề thường xuyên gây nhầm lẫn nhất. Những bạn sở hữu thể nhầm lẫn về cùng, trừ, thời kì. Bởi đây là lớp 3 nên những bạn cũng mới xúc tiếp với chuyên đề này. Đây là những lỗi mà những bạn thường mắc phải. Hãy chú ý lúc làm bài nhé!

Bài tập tự luyện: chuyên đề tính quãng đường – thời kì – véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình toán lớp 3

  • Lan học xong bài hết Một giờ 10 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 36 phút. Hỏi cả hai bạn học xong bài hết thời kì bao nhiêu phút?
  • Một người đi xe gắn máy được 120m trong 1/10 phút. Vậy 45 giây người đó đi được là bao nhiêu mét ?
  • Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà tới trường mất bao lâu biết rằng nhà Páo cách trường 3km.
  • Đường từ nhà An tới trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp Hai lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà tới nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An tới trường bao nhiêu mét ?
  • Ô tô chạy 3 chặng đường với thời kì khác nhau. Chặng thứ nhất ô tô chạy hết ¼ giờ. Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết 1/5 giờ. Hỏi ô tô chạy 3 chặng đó trong bao nhiêu phút?
  • Một người đi xe máy trong 9 giờ được 315 km. Hỏi người đó cứ đi tương tự thì 6 giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
  • Một thùng sở hữu thể chứa được 200l nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó. Vòi thứ nhất chảy 4l nước trong Một phút. Vòi thứ hai chảy 6l nước trong Một phút. Vòi thứ ba chảy 10l nước trong Một phút. T ính thời kì cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng ?

Sưu tầm: Trần Thị Nhung


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Công thức tính quãng đường và một số dạng bài tập ứng dụng từ website voh.com.vn cho từ khoá cách giải bài tập tính quãng đường lớp 3.

1. Công thức tính quãng đường

1.1. Công thức

Muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì. Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đường là s, thời kì là t, ta sở hữu:

Lưu ý:

Những đơn vị của quãng đường, véc tơ vận tốc tức thời và thời kì phải tương ứng với nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị đo là km/giờ, thời kì sở hữu đơn vị là giờ thì quãng đường cũng phải sở hữu đơn vị là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời kì phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị là km/giờ, thời kì sở hữu đơn vị là phút thì ta phải đổi thời kì từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới ứng dụng quy tắc để tính quãng đường.

Một dạng bài tập ứng dụng công thức tính quãng đường trong sách giáo khoa.

Ví dụ 1: Một người đi xe đạp trong 3 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong Hai giờ 15 phút.

Cách giải: Véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị km/giờ nên thời kì cũng phải sở hữu thời kì tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời kì sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Đổi Hai giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

1.2. Công thức tính liên quan

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời (km/giờ) là:

Công thức tính thời kì (giờ) là:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đường là s, thời kì là t.

2. Một số dạng bài tập

2.1. Tìm quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời kì

Cách giải là muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Lưu ý: Những đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời, quãng đường và thời kì phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới ứng dụng quy tắc để tính quãng đường.

2.2. Tìm quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời, thời kì xuất phát, tới hoặc nghỉ (nếu sở hữu)

Phương pháp:

  • Tìm thời kì đi = thời kì tới – thời kì phát xuất – thời kì nghỉ (nếu sở hữu).
  • Tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

2.3. So sánh quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời kì

Phương pháp: Ứng dụng quy tắc để tính quãng đường đi được của từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

3. Bài tập ứng dụng công thức tính quãng đường

Câu 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong Một giờ hay véc tơ vận tốc tức thời của ô tô nhân với thời kì đi.

Câu 2: Một ca nô đi với véc tơ vận tốc tức thời 15,Hai km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách giải:

Ta sở hữu thể đổi số đo thời kì sang đơn vị giờ và tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Ta sở hữu 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/ giờ tới B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Cách giải:

Tính thời kì xe máy đi từ A tới B = thời kì lúc tới B - thời kì đi từ A. Tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Thời kì đi của xe máy là:

11 giờ - 8 giờ 20 phút = Hai giờ 40 phút

Hai giờ 40 phút = 8/3 giờ

Độ dài quãng đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112 km

----------------------------

Kỳ vọng bài viết sẽ giúp ích cho những em học trò nắm rõ công thức tính quãng đường và những dạng bài tập để ứng dụng vào bài tập thực tế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *