Giải bài tập Toán hình lớp 8 trang 75, 76, 77 SGK tập 2 chi tiết nhất

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 75, 76, 77 tập Hai bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai đầy đủ, chi tiết nhất. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn học trò tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời thắc mắc SGK Toán hình lớp 8 trang 75 tập 2

Cho hai tam giác ABC và DEF sở hữu kích thước như trong hình 36.

- So sánh những tỉ số .

- Đo những đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số , so sánh với những tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

Lời giải:

Đo những cạnh ta sở hữu: BC ≈ 6 cm; EF ≈ 12 cm

Dự đoán: ΔABC ∼ ΔDEF

Trả lời thắc mắc SGK Toán hình 8 trang 76 tập 2

Hãy chỉ ra những cặp tam giác đồng dạng với nhau từ những tam giác sau đây (h.38):

Lời giải

ΔABC và ΔDEF sở hữu

∠A = ∠D = 70o

⇒ ΔABC ∼ ΔDEF (c.g.c)

Trả lời thắc mắc SGK trang 77 Toán 8 tập 2

a) Vẽ tam giác ABC sở hữu ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

b) Lấy trên những cạnh AB, AC tuần tự hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC sở hữu đồng dạng với nhau ko? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài 32 trang 77 SGK Toán hình tập Hai lớp 8

Trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠180o), đặt những đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt những đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của những cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD sở hữu những góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:

Giải bài 33 SGK Toán hình lớp 8 trang 77 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k.

Lời giải:

Giả sử ΔA’B’C’  ΔABC theo tỉ số k

Gọi D, D’ tuần tự là trung điểm BC và B’C’

⇒ ΔA’B’D’  ΔABD theo tỉ số k.

Giải bài 34 trang 77 tập Hai SGK Toán hình lớp 8

Dựng tam giác ABC, biết …

Lời giải:

* Cách dựng:

+ Dựng góc 

+ Trên tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 4; trên tia Ay lấy điểm N sao cho AN = 5.

+ Kẻ tia At vuông góc với MN

+ Trên tia At lấy điểm H sao cho AH = 6cm.

+ Kẻ đường thẳng d qua H và vuông góc với At cắt Ax và Ay tuần tự tại B và C.

Ta được tam giác ABC cần dựng.

* Chứng minh :

ΔABC dựng được sở hữu AH ⊥ BC ; AH = 6 và Â = 60º;

Lại sở hữu AH ⊥ BC, MN ⊥ AH ⇒ MN // BC

⇒ ΔAMN  ΔABC

Vậy tam giác ABC dựng được thỏa mãn yêu cầu đề bài.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán hình lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 75, 76, 77 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *