Vật lí lớp 10 Lí thuyết bài tập vận dụng

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Chào mừng bạn tới với chuyên đề Vật lí lớp 10, chương trình giúp những em mang một mẫu nhìn tổng quan về chương trình Vật lí Phổ Thông mới. Đây là bài viết tổng hợp link tới những bài viết mang trên trang.

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 10 – MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG

Chuyển động thẳng đều

 • Những khái niệm cơ bản của chuyển động cơ, chuyển động thẳng
 • Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng
 • Bài tập viết phương trình của chuyển động thẳng đều
 • Bài tập xác định vị trí, thời khắc gặp nhau, khoảng cách của chuyển động thẳng đều
 • Bài tập đồ thị của chuyển động thẳng đều
 • Bài tập qui về chuyển động thẳng đều để giải

Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài tập tính gia tốc và những đại lượng của chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, tính quãng đường trong giây thứ n
 • Giải bài tập chuyển động biến đổi đều bằng phương pháp lập phương trình
 • Bài tập phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài tập đồ thị chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động Rơi tự do

 • Lý thuyết chuyển động rơi tự do
 • Bài tập chuyển động rơi tự do: bài toán thả rơi
 • Bài tập chuyển động rơi tự do: bài toán ném thẳng đứng

Chuyển động Tròn đều

 • Lý thuyết chuyển động tròn đều
 • Bài tập chuyển động tròn đều

Tính tương đối của chuyển động

 • Lý thuyết tính tương đối của chuyển động, công thức cùng vật tốc
 • Bài tập tính tương đối của chuyển động, công thức cùng véc tơ vận tốc tức thời

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 10 – LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG

Lực – tổng hợp lực, phân tích lực

 • Lý thuyết về lực, tổng hợp lực, phân tích lực, cách tính độ to của lực
 • Bài tập tổng hợp lực, phân tích lực, độ to của lực

Ba định luật Newton

 • Lý thuyết về ba định luật Newton
 • Bài tập định luật II Newton: dạng bài cơ bản
 • Bài tập định luật II Newton: dạng bài phân tích lực tìm những đại lượng liên quan
 • Bài tập định luật II Newton: dạng bài chuyển động của hệ vật
 • Bài tập định luật III Newton: dạng bài va chạm cơ bản
 • Lý thuyết về hệ quy chiếu phi quán tính
 • Bài tập lực quán tính, hệ quy chiếu phi quán tính

Lực Quyến rũ

 • Lý thuyết về lực quyến rũ, định luật vạn vật quyến rũ
 • Bài tập lực quyến rũ, trọng lực, gia tốc rơi tự do

Lực đàn hồi

 • Lý thuyết về lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc
 • Bài tập về lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc

Lực Ma sát

 • Lý thuyết về lực ma sát, lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn
 • Bài tập về lực ma sát cho những vật chuyển động trên mặt phẳng ngang
 • Bài tập về lực ma sát vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

Lực hướng tâm

 • Lý thuyết về lực hướng tâm, chuyển động li tâm
 • Bài tập về lực hướng tâm, chuyển động li tâm

Chuyển động ném ngang, ném xiên

 • Lý thuyết về chuyển động ném ngang
 • Bài tập về chuyển động ném ngang
 • Lý thuyết về chuyển động ném xiên
 • Bài tập về chuyển động ném xiên

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 10 – CÂN BẰNG

 • Chuyên đề thăng bằng của vật rắn, vật lí lớp 10
 • Chuyên đề mômen lực, quy tắc mômen lực, vật lí lớp 10
 • Chuyên đề quy tắc hợp lực song song cùng chiều, vật lí lớp 10
 • Bài tập thăng bằng tổng quát của vật rắn

VẬT LÍ LỚP 10 – CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Động lượng, Bảo toàn động lượng

 • Lý thuyết động lượng, biến thiên động lượng, bảo toàn động lượng, vật lí lớp 10
 • Lý thuyết về những bài toán va chạm, va chạm mềm, va chạm đàn hồi
 • Bài tập động lượng, biến thiên động lượng, bảo toàn động lượng hẹ những vật va chạm
 • Bài tập bảo toàn động lượng của hệ vật va chạm đàn hồi, đạn nổ

Công – Công suất

 • Lý thuyết công cơ học, công suất, vật lí lớp 10
 • Bài tập công cơ học, công suất, bảo toàn công

Động năng

 • Lý thuyết động năng, định lý động năng
 • Bài tập động năng, định lý động năng

Thế năng

 • Lý thuyết thế năng quyến rũ, thế năng đàn hồi, vật lí lớp 10
 • Bài tập thế năng quyến rũ, thế năng đàn hồi

Cơ năng – bảo toàn cơ năng

 • Chuyên đề cơ năng, bảo toàn cơ năng, bảo toàn năng lượng, vật lí lớp 10
 • Bảo toàn cơ năng, cơ năng của con lắc đơn chỉ chịu tác dụng của trọng lực
 • Bảo toàn cơ năng, cơ năng của lò xo

VẬT LÍ LỚP 10 – CHẤT KHÍ

 • Thuyết động học phân tử chất khí, vật lí lớp 10
 • Chuyên đề quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ – Mariốt, vật lí lớp 10
 • Chuyên đề quá trình đẳng tích, định luật Sáclơ, vật lí lớp 10
 • Chuyên đề quá trình đẳng áp, phương trình trạng thái, phương trình C-P, vật lí lớp 10
 • Bài tập quá trình đẳng áp, vật lí lớp 10
 • Bài tập liên quan tới đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng

VẬT LÍ LỚP 10 – NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

 • Chuyên đề nội năng, những nguyên lí nhiệt động lực học, vật lí lớp 10
 • Bài tập nhiệt lượng, truyền nhiệt, thăng bằng nhiệt
 • Bài tập nguyên lí I, nguyên lí II nhiệt động lực học

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 10 – CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG, SỰ CHUYỂN THỂ

 • Chuyên đề chất rắn, biến dạng của chất rắn, vật lí lớp 10
 • Bài tập biến dạng cơ, biến dạng nhiệt của vật rắn
 • Chuyên đề chất lỏng, lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn, vật lí lớp 10
 • Bài tập lực căng bề mặt hiện tượng mao dẫn
 • Chuyên đề nhiệt lượng, sự chuyển thể của những chất, vật lí lớp 10
 • Bài tập nhiệt lượng, sự chuyển thể những chất
 • Chuyên đề độ ẩm ko khí
 • Bài tập độ ẩm ko khí

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *