Phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể sinh học Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Trong việc học tập phần di truyền học quần thể sinh vật học lớp 12, việc giải bài tập mang một ý nghĩa rất quan yếu. Sau đây, Download.vn xin giới thiệu tới những bạn tài liệu Phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể sinh vật học.

Tài liệu này giúp những bạn học trò lớp 12 rèn luyện tính tích cực, trí thông minh, thông minh, bồi dưỡng hứng thú trong học tập. Vận dụng được phương pháp và những dạng bài tập này sẽ tạo điều kiện cho quá trình giảng dạy và học tập phần di truyền học quần thể được thuận lợi hơn rất nhiều. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể sinh vật học 12

I. CƠ SỞ CỦA "PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ"

Hạ tầng của phương pháp là những cách xác định tần số những alen ở những loại quần thể, vận dụng định luật Hacđi - Vanbec đối những những gen trên thể nhiễm sắc thường và thể nhiễm sắc nam nữ cũng như xét sự thay đổi tần số những alen của quần thể dưới sức ép của những nhân tố tiến hoá.

II. CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Cách tính tần số những len, tần số kiểu gen và xác định cấu trúc di truyền của những loại quần thể

I. Xét Một gen gồm Hai alen trên NST thường

1. Cách xác định tần số alen, tần số kiểu gen và cấu trúc di truyền của quần thể

Xét Một gen gồm Hai alen, alen trội (A) và alen lặn (a)

Lúc đó, trong QT mang 3 KG khác nhau là AA, Aa, aa.

Gọi N là tổng số cá thể của QT

D là số cá thể mang KG AA

H là số cá thể mang KG Aa

R là số cá thể mang KG aa

Lúc đó N = D + H + R

Gọi d là tần số của KG AA d = D/N

h là tần số của KG Aa ----- h = H/N

r là tần số của KG aa ------- r = R/N

(d + h + r = 1)

------Cấu trúc di truyền của QT là d AA : h Aa : r aa

Gọi p là tần số của alen A

VD1: Một quần thể mang cấu trúc di truyền là 0,7 AA : 0,Hai Aa : 0,Một aa

Tính tần số những alen A, a của quần thể

Giải

Ta mang: Tần số alen A = 0,7 + 0,2/2 = 0,8

Tần số alen a = 0,1 + 0,2/2 = 0,2

VD2: Một quần thể sóc gồm 1050 sóc lông nâu đồng hợp tử, 150 sóc lông nâu dị hợp tử và 300 sóc lông trắng.

Biết tính trạng màu lông do một gen gồm hai alen quy định.

Tính tần số những kiểu gen và tần số những alen trong quần thể.

Giải:

Ta mang tổng số sóc trong quần thể = 1050 + 150 + 300 = 1500

Quy ước: A: lông nâu

A: lông trắng

Tần số những kiểu gen được xác định như sau

1050/1500 AA + 150/1500 Aa + 300/1500 aa = 1

Hay 0,7 AA + 0,Một Aa + 0,Hai aa = 1

Từ đó suy ra: Tần số những kiểu gen AA, Aa và aa tuần tự là 0,7, 0,Một và 0,2

Tần số alen A = 0,7 + 0,1/2 = 0,75

Tần số alen a = 0,2 + 0,1/2 = 0,25

2. Cấu trúc di truyền của những loại quần thể

2.1. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối (nội phối)

QT tự phối là những QT thực vật tự thụ phấn, QT động vật tự thụ tinh, QT động vật giao giao phối sắp.

a. Nếu quần thể khởi đầu chỉ mang Một KG là Aa (P0: 100% Aa)

Số thế hệ tự phốiTỉ lệ thể dị hợp Aa còn lạiTỉ lệ thể đồng hợp (AA+aa) tạo raTỉ lệ mỗi thể đồng hợp AA hoặc aa
0100
1(1/2)11 - (1/2)1[1 - (1/2)1] : 2
2(1/2)21 - (1/2)2[1 - (1/2)2] : 2
3(1/2)31 - (1/2)3[1 - (1/2)3] : 2
n(1/2)n1 - (1/2)n[1 - (1/2)n] : 2

Suy ra:

- Sau mỗi thế hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp Aa giảm một nữa so với thế hệ trước đó

- Lúc n à ∞ thì tỉ lệ thể dị hợp Aa = lim [(1/2)n] = 0

Tỉ lệ mỗi thể đồng hợp AA = aa = lim [1 - (1/2)n] : 2] = 1/2

- Cấu trúc di truyền của QT ở thế hệ xuất phát P0 là : 0 AA : Một Aa : 0 aa

Cấu trúc di truyền của QT ở thế hệ n là Pn:1/Hai AA : 0 Aa : 1/Hai aa

hay 0,5 AA : 0Aa : 0,5aa

b. Nếu quần thể tự phối khởi đầu mang cấu trúc di truyền là

P0: d AA : h Aa : r aa (d + h + r = 1)

Số thế hệ tự phốiTỉ lệ mỗi KG trong QT
AaAAaa
0hdr
1(1/2)1. hd + [h - (1/2)1 . h] : 2r + [h - (1/2)1 . h] : 2
2(1/2)2. hd + [h - (1/2)2 . h] : 2r + [h - (1/2)2 . h] : 2
3(1/2)3. hd + [h - (1/2)3 . h] : 2r + [h - (1/2)3 . h] : 2
n(1/2)n. hd + [h - (1/2)n . h] : 2r + [h - (1/2)n . h] : 2

............

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *