Oxit axit: Định nghĩa, cách gọi tên, tính chất và bài tập thực hành

Oxit axit là bài học quan yếu trong chương trình Hóa THCS. Bài viết này Monkey sẽ san sẻ tới những bạn tổng quan về khái niệm, cách gọi tên, tính chất của oxit axit cũng như bài tập thực hiện và gợi ý đáp án. 

Khái niệm oxit axit là gì?

Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit, chúng phản ứng với nước tạo thành axit hoặc tác dụng với kiềm để tạo thành muối hóa học (Theo Wikipedia.org). 

Ví dụ một số oxit axit hay gặp là: Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3)...

Cách gọi tên oxit axit

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ (nếu sở hữu)

1

Mono (ko cần đọc đối với những hợp chất thông thường)

CO: Cacbon oxit

2

Đi

CO2: Cacbondioxit

3

Tri

SO3: Lưu huỳnh trioxit

4

Tetra

 

5

Penta

N2O5: Đinitơ pentaoxit

6

Hexa

 

7

Hepa

 

Tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit sở hữu 3 tính chất hóa học chính gồm: Tác dụng với nước, tác dụng với bazơ và tác dụng oxit bazơ. 

Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit (sách giáo khoa Hóa học 9, NXB Giáo dục Việt Nam).

Ví dụ: Điphotpho pentaoxit P2O5 tác dụng với H2O tạo thành dung dịch axit photphoric (H3PO4).

P2O5 (r) + 3H2O (l) → 2H3PO4 (dd)

Thí nghiệm với nhiều oxit axit khác như lưu huỳnh đioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3), đinitơ pentaoxit (N2O5)… chúng ta cũng thu được những dung dịch axit tương ứng.

Tác dụng bazơ

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

CO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) → CaCO3 (r) + H2O (l)

Những oxit axit khác như lưu huỳnh đioxit (SO2), Điphotpho pentaoxit (P2O5)... cũng cho ra phản ứng tương tự. 

Tác dụng với oxit bazơ

Bằng thực nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng một số oxit bazo (BaO, CaO, Na2O…) tác dụng với oxit axit tạo thành muối. 

BaO (r) + CO2 (k) → BaCO3 (r)

Kết luận: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối.

  • Muối là gì? Tổng hợp tri thức từ A-Z và bài tập thực hiện
  • Nhôm là kim loại gì? Những tính chất, ứng dụng và cách sản xuất nhôm

Bài tập về oxit axit SGK kèm lời giải

Những bài tập về oxit (bao gồm cả oxit axit và oxit bazơ) trong SGK/ SBT Hóa học 9, NXB Giáo dục Việt Nam dưới đây sẽ giúp những bạn ôn tập và nắm chắc hơn tri thức lý thuyết ở trên. 

Bài 1 (Bài tập 1 - SGK Hóa học 9, trang 6)

Mang những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào sở hữu thể tác dụng được với:

a/ Nước.

b/ Axit clohiđric.

c/ Natri hiđroxit.

Viết những phương trình phản ứng.

Gợi ý đáp án: 

a) Những oxit tác dụng với nước là SO3 và CaO. Ta sở hữu phương trình phản ứng: 

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3. Ta sở hữu phương trình phản ứng: 

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Oxit tác dụng với dung dịch natri hiđroxit là SO3. Ta sở hữu phương trình phản ứng: 

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 ( Bài tập 4 - SGK Hóa học 9, trang 6)

Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng với:

a/ nước để tạo thành axit.

b/ nước để tạo thành dung dịch bazơ.

c/ dung dịch axit để tạo thành muối và nước.

d/ dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước.

Viết những phương trình phản ứng hóa học trên.

Gợi ý đáp án:

a/ CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b/ Na2O, CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c/ Na2O, CaO, CuO tác dụng với axit tạo thành muối và nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d/ CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 3 (Bài tập 5 SGK Hóa học 9, trang 6)

Mang hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào sở hữu thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

Gợi ý đáp án: 

Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH… khí CO2 bị giữ lại trong bình, do sở hữu phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Hoặc:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Ngoài những thông tin về oxit axit ở trên, chuyên mục “Tri thức cơ bản” trên website Monkey còn cung ứng rất nhiều thông tin hữu ích xung quanh môn Hóa học, Vật lý, Toán…Những bạn hãy ghé đọc website thường xuyên để tích lũy thêm cho mình nhiều tri thức hữu ích khác nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *