Bảng nhận biết các chất hóa học lớp 10

Phương pháp nhận mặt những chất hóa học lớp 10

A. Nhận mặt nhóm Halogen

I. Lý thuyết nhận mặt nhóm Halogen

Sử dụng Ag+(AgNO3) để nhận mặt những gốc halogenua.

Ag+ + Cl- → AgCl ↓ (trắng) (2AgCl) 2Ag ↓ + Cl2↑)

Ag+ + Br- → AgBr ↓ (vàng nhạt)

Ag+ + I- → AgI ↓ (vàng đậm)

I2 + hồ tinh bột → xanh lam

*NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ

1/ Nhận mặt một số anion (ion âm)

CHẤT THỬTHỬ THUỐCTHỬ DẤU HIỆUPHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Cl-Br-I-PO43-Dung dịch AgNO3Kết tủa trắngKết tủa vàng nhạtKết tủa vàngKết tủa vàngAg++ X- → AgX↓(hoá đen ngoài ánh sáng do phản ứng 2AgX → 2Ag + X2)3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓
SO42-BaCl2- Kết tủa trắngBa2++ SO42- → BaSO4↓
SO32- HSO3- CO32- HCO3- S2-Dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng↑ Phai màu dd KMnO4↑ Phai màu dd KMnO4↑ Ko mùi↑ Ko mùi↑ Mùi trứng thốiSO32-+ 2H+ → H2O + SO2↑HSO3- + H+ → H2O + SO2↑CO32-+ 2H+ → H2O + CO2↑HCO3-+ H+ → H2O + CO2↑S2-+ 2H+ → H2S↑
NO3-H2SO4 và vụn Cu↑ Khí ko màu hoá nâu trong ko khí.NO3- + H2SO4 → HNO3 + HSO4-3Cu+8HNO3 → 3Cu(NO3)3 +2NO + 4H2O2NO + O2 → 2NO2
SiO32-Axít mạnh- kết tủa keo trắngSiO32-+ 2H+ → H2SiO3↓ (kết tủa)

2/ Nhận mặt một số chất khí .

CHẤT KHÍKHÍ THUỐCTHỬ DẤU HIỆUPHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Cl2- dd KI + hồ tinh bột- hoá xanh đậmCl2 + 2I- → 2Cl- + I2 (I2 + hồ tinh bột → màu xanh đậm)
SO2- dd KMnO4 (tím)- dd Br2 (nâu đỏ)- mất màu tím- mất màu nâu đỏ5SO2+ 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 SO2 + Br2 + 4H2O → H2SO4 + 2HBr
H2S- dd CuCl2- ngửi mùi- kết tủa đen- mùi trứng thối- H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl Màu đen
O2- tàn que diêm- bùng cháy 
O3- dd KI + hồ tinh bột- kim loại Ag- hoá xanh đậm- hoá xám đen2KI + O3+ H2O → I2 + 2KOH + O2(I2 + hồ tinh bột → màu xanh đậm)2Ag + O3 → Ag2O + O2
H2- đốt, làm lạnh- sở hữu khá nước Ngưng tụ2H2 + O2 → 2H2O
CO2- dd Ca(OH) 2- dd bị đụcCOv + Ca(OH) 2 → CaCO3↓ + HvO
CO- dd PdCl2- dd bị sẫm màuCO + PdCl2 + H2O → CO2 + Pd + Hai HCl Màu đen
NH3- quì ẩm - HCl đặc- hoá xanh- khói trắngNH3 + HCl → NH4Cl
- ko khí- ko khí- hoá nâu2NO + O2 → Hai NO2↑ (màu nâu)
NO2- H2O, quì ẩm- dd sở hữu tính axitNO2 + H2O → HNO3 + NO

3/ Nhận mặt một số chất khí .

CHẤT KHÍTHUỐC THỬDẤU HIỆUPHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
SO2- dd KMnO4 (tím)- dd Br2 (nâu đỏ)- mất màu tím- mất màu nâu đỏ5SO2+ 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 .SO2 + Br2 + 4H2O → H2SO4 + 2HBr
H2S- dd CuCl2- ngửi mùi- kết tủa đen- mùi trứng thối- H2S + CuCl2 → CuS ↓+ 2HClMàu đen
O2- tàn que diêm- bùng cháy 
O3- dd KI + HTB- kim loại Ag- hoá xanh đậm- hoá xám đen2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2(I 2 + hồ tinh bột → màu xanh đậm)2Ag + O3 → Ag2O + O2

II. Bài tập nhận mặt, tách chất Nhóm Halogen lớp 10

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ sử dụng một hóa chất, trình bày phương pháp nhận mặt những dung dịch sau: KI, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử:

Cho dung dịch HCl tuần tự vào những mẫu thử trên.

Mẫu thử tạo hiện tượng sùi bọt khí là Na2CO3

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Mẫu thử tọa kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho dung dịch AgNO3 tuần tự vào hai mẫu thử còn lại

Mẫu thử nào kết tủa trắng là dung dịch BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3)2

Mẫu thử tạo kết tủa vàng là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

Mẫu thử ko sở hữu hiện tượng gì là dung dịch Zn(NO3)2

Ví dụ 2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt những ung dịch đựng trong những lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, và NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử:

Cho dung dịch AgNO3 tuần tự vào những mẫu thử trên.Mẫu thử nào trong suốt là NaF. Vì AgF tan tốt.

Mẫu thử tạo kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Mẫu thử tạo kết tủa vàng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

Mẫu thử tọa kết tủa vàng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: Bằng phương pháp hóa học. Hãy nhận mặt những dung dịch đựng trong những lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử:

Cho quỳ tím tuần tự vào những mẫu thử. Ta chia thành 3 nhóm hóa chất sau:

Nhóm I: Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2SO4.

Nhóm III: Dung dịch ko đổi màu quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho dung dịch AgNO3 tuần tự vào những mẫu thử ở nhóm (III)

Mẫu thử tạo kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Mẫu thử tạo kết tủa vàng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

Mẫu thử tọa kết tủa vàng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho dung dịch AgNO3 tuần tự vào những mẫu thử ở nhóm (II)

Mẫu thử nào kết tủa trắng là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Còn lại là H2SO4

Ví dụ 4. Brom sở hữu lẫn một ít tạp chất là clo. Làm thế nào để thu được brom tinh khiết. Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một ít NaBr vào hỗn hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng chứa hỗn hợp để lấy Br

Ví dụ 5. Tinh luyện N2 trong hỗn hợp khí N2, CO2, H2S

Hướng dẫn:

Cho hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước vôi trong sở hữu dư, chỉ sở hữu khí N2 ko tác dụng đi ra khỏi dung dịch, hai khí còn lại phản ứng với nước vôi theo phương trình phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

H2S + Ca(OH)2 → CaS ↓ + 2H2O

Câu 1. Với 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ sử dụng chất nào dưới đây là nhận mặt ngay được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2.

D. Dung dịch I2.

Đáp án: D

Cho Iot và dung dịch hồ tinh bột ⇒ dung dịch ko màu chuyển thành màu xanh

Câu 2. Để phân biệt 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta sở hữu thể sử dụng

A. Dung dịch AgNO3.

B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím và dung dịch AgNO3.

Đáp án: C

Sử dụng quỳ tím nhận mặt được Hai nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm quỳ chuyển đỏ và KCl, KNO3 (nhóm 2) ko làm quỳ chuyển màu.

Cho dung dịch AgNO3 tuần tự vào Hai ống thử của mỗi nhóm ⇒ tạo kết tủa trắng là HCl (nhóm 1) và KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. Với thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bằng thuốc thử

A. Dung dịch AgNO3.

B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein.

D. Ko phân biệt được.

Đáp án: B

HCl làm quỳ tím chuyển đỏ

Cl2 làm mất màu quỳ tím

H2 ko làm quỳ tím chuyển màu

Câu 4. Chỉ sử dụng hóa chất nào sau đây để nhận mặt những dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl

B. AgNO3

C. Br2

D. Ko nhận mặt được

Đáp án: A

Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.

Tuần tự nhỏ dung dịch HCl vào những mẫu thử đựng trong 5 ống thử riêng biệt.

Mẫu thử sở hữu sủi bọt khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Mẫu thử tạo kết tủa trắng, ra ngoài ánh sáng hóa đen là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

Mẫu thử còn lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr ko thấy hiện tượng

Sử dụng AgNO3 vừa nhận mặt để nhìn thấy ba mẫu thử còn lại

Mẫu thử tạo kết tủa trắng là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

Mẫu thử tạo kết tủa vàng nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

Mẫu thử ko hiện tượng là Zn(NO3)2

B. Nhận mặt oxi, ozon, lưu huỳnh

1. Lý thuyết và phương pháp giải

Những bước làm một bài nhận mặt:

Trích mẫu thử.

Sử dụng thuốc thử.

Nêu hiện tượng.

Viết phương trình phản ứng.

Lưu ý: Nếu hai mẫu thử sở hữu cùng tính chất, lúc cho thuốc thử vào nhận mặt thì hiện tượng sẽ trùng nhau, lúc đó ta tách chúng thành một nhóm, những mẫu thử khác ko giống hiện tượng tách thành nhóm khác và tiếp tục sử dụng bảng nhận mặt theo thứ tự sau

2. Bảng: Nhận mặt O2, O3, S và những hợp chất

Hợp chất ionNhững nhận mặt và thuốc thửHiện tượng xảy ra và những phản ứng
O3 Dùn

Tạo hợp chất màu xanh đặc trưng: 

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH 

O2Que đóm

Bùng cháy: 

C + O2 CO2 

SO2Sử dụng dung dịch Brom màu nâu

Dung dịch chuyển sang ko màu: 

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 

Sử dụng dung dịch KMnO4 màu tím

Dung dịch chuyển sang ko màu: 

5SO2 + KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 

H2SDung dịch muối chì như Pb(NO3)2 (hoặc muối đồng)

Tạo tủa màu đen:

Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3 

SO42- Dung dịch BaCl2

Tạo kết tủa BaSO4 (ko tan trong H2O, axit, bazo và ko bị nhiệt phân)

SO42- + BaCl2 → BaSO4 + 2Cl- 

 Sử dụng dung dịch HCl

Với khí mùi hắc bay lên, khí này làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4

SO32- + 2H+ → H2O + SO2

SO32-Sử dụng dung dịch muối bari như BaCl2 

Tạo kết tủa BaSO3 (tan trong axit)

SO32- + Ba2+ → BaSO3

(BaSO3 + 2H+ → Ba2+ + H2O + SO3

S2-Dung dịch muối chì như Pb(NO3)2 (hoặc muối đồng)

Tạo kết tủa đen

Pb2+ + S2- → PbS

3. Bài tập nhận mặt chương oxi, lưu huỳnh

Ví dụ 1: Với hai bình riêng biệt hai khí oxi và ozon. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt hai khí đó.

Hướng dẫn:

Dẫn tuần tự hai khí vào Hai dung dịch KI (chứa sẵn một ít tinh bột) nếu dung dịch sở hữu màu xanh xuất hiện thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ tinh bột → xanh

Khí còn lại ko làm đổi màu là oxi.

Ví dụ 2: Với 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch ko màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận mặt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra (nếu sở hữu).

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử, cho quỳ tím tuần tự vào những mẫu thử, mẫu thử nào quỳ tím hóa đỏ là HCl.

Cho vài giọt dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu thử cón lại, mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là ống thử đựng Na2SO4.

Na2SO4 + BaCl2 → NaCl + BaSO4↓

Cho vài giọt dung dịch Na2SO4 (đã biết) vào Hai mẫu thử còn lại, mẫu nào sở hữu kết tủa trắng là dung dịch Ba(NO3)2

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓

Còn lại dung dịch NaCl, sở hữu thể khẳng định bằng dung dịch AgNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Ví dụ 3: Trình bày phương pháp hóa học nhận mặt những dung dịch sau: Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử

Cho dung dịch H2SO4 tuần tự vào những mẫu thử trên

Mẫu thử tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Mẫu thử ko sở hữu hiện tượng gì là NaCl

Mẫu thử tạo khí sở hữu mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

Mẫu thử tạo khí mùi hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

Mẫu thử tạo khí ko màu, ko mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑+ H2O

Để xem và tải toàn bộ nội dung tài liệu mời những bạn ấn link TẢI VỀ bên dưới

Trên đây smarthack.vn đã giới thiệu tới những bạn Cách nhận mặt những chất hóa học lớp 10. Để sở hữu kết quả cao hơn trong học tập, smarthack.vn xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh vật học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà smarthack.vn tổng hợp và đăng tải.

Chuyên mục:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *