Cách làm bài nhận biết dung dịch mất nhãn lớp 10

Bảng nhận diện những chất trong dung dịch, những khí vô sinh

Bảng nhận diện những chất mang trong dung dịch, nhận diện những khí vô sinh. Dựa vào bảng này học trò mang thể nhận diện được những chất đã học.

Bảng nhận diện những chất hóa học thường gặp

* Download (click vào để tải về): Bảng nhận diện những chất hóa học để in ra giấy học thuộc.

Bảng nhận diện những chất Hóa học 9

Dựa vào bảng trên ta thấy để nhận diện những chất trong dung dịch thì cần tiêu dùng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
Axit

Bazơ kiềm

Quỳ tím Quỳ tím hoá đỏ

Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí ko màu, để ngoài ko khí hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2Tạo kết tủa trắng ko tan trong axit
Gốc sunfit BaCl2

Axit

Tạo kết tủa trắng ko tan trong axit.

Tạo khí ko màu.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí ko màu, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa màu vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfuaAxit,

Pb(NO3)2

Tạo khí mùi trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ngoài ko khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, tan trong NaOH dư

Để nhận diện những khí vô sinh ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi trong.

Mất màu vàng nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl Quỳ tím ẩm ướt

AgNO3

Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
Axit HNO3Bột CuMang khí màu nâu xuất hiện

Bài tập thực hiện

1) Nhận diện bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: Mang 4 ống thử, mỗi ống chứa Một dung dịch muối (ko trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của những kim loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống thử chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống thử đó?.
Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm Hai lá (NH4NO3), và supephotphat kép Ca(H2PO4)2.

Câu 5: Mang 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu những thuốc thử và trình bày những phương án phân biệt những dung dịch nói trên.

Câu 6: Mang 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận diện những hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: Mang 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Sử dụng phương pháp hoá học để nhận diện chúng. Viết những phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận diện chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận diện những dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Câu 2: Nhận diện bằng Một hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được tiêu dùng thêm quỳ tím và những ống thử, hãy chỉ rõ phương pháp nhìn thấy những dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: Cho những hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ tiêu dùng thêm nước hãy nhận diện chúng.

3) Nhận diện ko mang thuốc thử khác

Câu 1: Mang 4 ống thử được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

Lúc đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

Lúc đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy mang khí bay lên.

Hỏi dung dịch nào được chứa trong từng ống thử.

Câu 2: Trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

Đổ A vào B mang kết tủa.

Đổ A vào C mang khí bay ra.

Đổ B vào D mang kết tủa.

Xác định những chất mang những kí hiệu trên và giảng giải.

Câu 3: Mang 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ Cho chất trong lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy mang kết tủa.

+ Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với Một trong 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo Một kết tủa và Một khí bay ra với Hai trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giảng giải?

Câu 4: Hãy phân biệt những chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây mà ko tiêu dùng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: Ko được tiêu dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận diện những chất đựng trong những lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Câu 6: Ko được tiêu dùng thêm hoá chất nào khác, hãy nhận diện 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.

Hóa học 9 - Tags: chất hóa học, hóa 9, khí vô sinh, nhận diện những chất, thuốc thử

  • Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 9 môn Hóa học

  • Bảng hệ thống hóa những loại hợp chất vô sinh Hóa học 9

  • Cách nhận diện một số chất hóa học bằng thuốc thử Hóa học 9

  • Đề cương HK1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020 2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *