Top 10 cặp công thức của liti nitrua và canxi nitrua là 2022

Top 1: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com – Nhận 170 lượt giám định

Bạn đang đọc: Top 10 cặp công thức của liti nitrua và canxi nitrua là 2022

Tóm tắt: Chọn đáp án BLi hóa trị I, N hóa trị III nên công thức của liti nitrua là Li3NAl hóa trị III, N hóa trị III nên công thức của nhôm nitrua là AlN CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ A. NH3, N2, NO, N2O, AlNB. NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO C. NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3 D. NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3Xem đáp án »14/09/201937,828

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2 …

Top 2: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Tác giả: vungoi.vn – Nhận 88 lượt giám định

Tóm tắt: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của yếu tố nitơ làNhóm nitơ gồm những yếu tố nào ?Những yếu tố thuộc nhóm nitơ đều thuộc những yếu tố họThứ tự tăng dần tính oxi hóa của những đơn chất O2, F2, N2 làỞ điều kiện thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học là doNitơ thể hiện tính khử lúc phản ứng vớiNhận xét nào đúng về tính oxi hóa khử của N2 ?Nitơ phản ứng với chất nào sau đây ở điều kiện thường ?Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp :Điều chế khí N2 trong phòng thí nghiệm bằng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là ; a. · LiN3 và Al3N ; b. · Li3N và AlN ; c. · Li2N3 và Al2N ; d. · Li3N2 và Al3N … …

Top 3: [LỜI GIẢI] Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: – Tự Học 365

Tác giả: tuhoc365.vn – Nhận 161 lượt giám định

Tóm tắt: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:A. B. C. D.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghi vấn. Nhận diện. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3và Al3N. B. Li2N3 và Al2N3. C. Li3N và AlN. D. Li3N2 và Al3N2 … …

Top 4: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: – hoctapsgk.com

Tác giả: hoctapsgk.com – Nhận 182 lượt giám định

Tóm tắt: . A LiN3và Al3N.  B Li2N3 và Al2N3. C Li3N và AlN.    D Li3N2 và Al3N2.. Nghi vấn trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !Số nghi vấn: 87.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: … LiN3và Al3N. … Li2N3 và Al2N3. … Li3N và AlN. …

Top 5: Bài 3 trang 31 sgk Hóa 11, Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

Tác giả: baitapsgk.com – Nhận 209 lượt giám định

Tóm tắt: Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:. A. LiN3 và Al3N.. B. Li3N và AlN.. C. Li2N3 và Al2N3.. D. Li3N2 và Al3N2.Quảng cáo. b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua lúc cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ? a) Chọn B. b) HS viết phương trình hóa học (pthh). Trong Hai phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì sở hữu số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3..

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2. …

Top 6: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: – Moon.vn

Tác giả: moon.vn – Nhận 146 lượt giám định

Tóm tắt: Trang chủSách IDKhóa học miễn phíLuyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 568774. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N B. Li2N3 và Al2N3 C. Li3N và AlN D. Li3N2 và Al3N2. …

Top 7: Bài 3 trang 31 sgk Hóa 11, Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:…

Tác giả: zaidap.com – Nhận 194 lượt giám định

Tóm tắt: . Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:. A. LiN3 và Al3N.. B. Li3N và AlN.. C. Li2N3 và Al2N3.. D. Li3N2 và Al3N2.. b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua lúc cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?. Bài giải:. a) Chọn B. b) HS viết phương trình hóa học (pthh). Trong Hai phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì sở hữu số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3..

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN 3 và Al 3 N. B. Li 3 N và AlN. …

Top 8: Bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm …

Tác giả: baitap.me – Nhận 188 lượt giám định

Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua lúc cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là … …

Top 9: a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 235 lượt giám định

Tóm tắt: lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2. b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua lúc cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ? Những nghi vấn tương tự Phản ứng giữa 24,71g muối clorua của một yếu tố phân nhóm chính (phân nhóm A) với 10,9g amoniac tạo ra một

Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và… …

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 895 lượt giám định

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 3 (SGK trang 31)a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2. b) Viết … …

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *