Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là?

Thắc mắc trắc nghiệm "Cặp chất ko xảy ra phản ứng hóa học là?" được rất nhiều những bạn học trò quan tâm, dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết kèm hạ tầng lý thuyết liên quan để nắm sâu thực chất, tiện lợi trả lời những nghi vấn tương tự  từ lực lượng chuyên gia, mời những em học trò và quý thầy cô tham khảo.

Cặp chất ko xảy ra phản ứng hoá học là?

Đáp án đúng: D

Giải chi tiết:

Cu mang tính khử yếu hơn Fe nên ko đẩy được Fe ra khỏi muối FeCl2.

Những PTHH xảy ra:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Lý thuyết tham khảo:

1. Cặp oxi hóa - khử của kim loại

Nguyên tử kim loại dễ nhường electron để trở thành ion kim loại, trái lại ion kim loại mang thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại.

Dạng oxi hóa và dạng khử của cùng một nhân tố kim loại tạo nên cặp oxi hóa - khử của kim loại.

2. So sánh tính chất của những cặp oxi hóa - khử

Ví dụ: So sánh tính chất của hai cặp oxi hóa - khử Cu2+/Cu và Ag+/Ag.

Thực nghiệm cho thấy Cu tác dụng được với dung dịch muối AgNO3 theo phương trình ion rút gọn:
Cu+2Ag+→Cu2++2AgCu+2Ag+→Cu2++2Ag

Trong lúc đó, ion Cu2+ ko oxi hóa được Ag. Tương tự, ion Cu2+ mang tính oxi hóa yếu hơn ion Ag+ và kim loại Cu mang tính khử mạnh hơn kim loại Ag.

3. Dãy điện hóa của kim loại

Người ta đã so sánh tính chất của nhiều cặp oxi hóa - khử và sắp xếp thành dãy điện hóa của kim loại:

4. Tác dụng với dung dịch axit

- Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng

Nhiều kim loại mang thể khử được ion H+ trong dung dịch HCl, H2SO4 loãng thành hiđro.

- Với dung dịch HN03, H2S04 đặc

Hầu hết kim loại (trừ Pt, Au) khử được N+5N+5 (trong HNO3) và S+6S+6 (trong H2S04) xuống số oxi hóa thấp hơn.

5. Ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa Hai cặp oxi hóa - khử theo quy tắc α: Phản ứng giữa Hai cặp oxi hóa - khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

►Tải câu trả lời chi tiết tại đường link dưới đây!....

Kỳ vọng câu trả lời từ chúng tôi sẽ hữu ích cho những em học trò và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án xác thực.

►Ngoài ra những em học trò và thầy cô mang thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích tương trợ ôn luyện thi môn Hóa như đề rà soát, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *