Cấu hình electron của Ca (Canxi)

Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học của nhân tố dựa vào cấu hình electron của canxi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ phân phối đầy đủ những thông tin về vấn đề này.

Cấu hình electron của Ca (Canxi)

1. Cấu hình electron nguyên tử canxi (Z = 20)

- Canxi sở hữu số hiệu nguyên tử là 20 ⇒ nguyên tử Ca sở hữu 20 electron.

- Cấu hình electron nguyên tử canxi là 1s2s2p3s3p6 4s2.

Viết gọn: [Ar]4s2.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nhân tố

-  Vị trí Ca trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Ca là 1s2s2p3s3p6 4s2 ta xác định được nguyên tử Ca sở hữu 20 electron, phân bố trên 4 lớp electron và số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

⇒ Vậy canxi ở ô thứ 20 (do Z = 20); chu kì 4 (do sở hữu 4 lớp electron), nhóm IIA (do sở hữu Hai electron hóa trị, nhân tố s).

- Tính chất nhân tố:

+ Ca thuộc nhóm IIA nên Ca là kim loại kiềm thổ.

+ Ca sở hữu xu hướng nhường Hai electron lớp ngoài cùng lúc tham gia phản ứng hóa học để đạt cấu hình vững bền của Ar.

Ca ⟶ Ca2+ + 2e

+ Công thức oxit: CaO (là oxit bazơ)

+ Công thức hiđroxit tương ứng: Ca(OH)2 (là bazơ mạnh).

3. Ví dụ

Câu 1: Cation R2+ sở hữu cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của nhân tố R trong bảng tuần hoàn?

A. Ô 16, chu kì 3, nhóm VIA.

B. Ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.

D. Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA.

Lời giải:

Đáp án C

R ⟶ R2+ + 2e

Cation R2+ sở hữu cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6.

⇒ Cấu hình electron của ion R2+ là 1s2s2p3s3p6.

⇒ Cấu hình electron của R là 1s2s2p3s3p6 4s2.

⇒ Nguyên tử R sở hữu 20 electron phân bố trên 4 lớp electron và sở hữu Hai electron lớp ngoài cùng.

⇒ Nhân tố R thuộc ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 2: Nguyên tử của nhân tố X sở hữu tổng số hạt electron và hạt nơtron là 40. Trong hạt nhân nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng với số hạt ko mang điện. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s2s2p3s3p6 4s2.

B. 1s2s2p3s3p6 4s1.

C. 1s2s2p3s3p6.

D. 1s2s2p3s3p.

Lời giải:

Đáp án A

Gọi số hạt electron, proton, nơtron của nhân tố X là e, p, n.

Nguyên tử trung hòa về điện nên e = p.

X sở hữu tổng số hạt electron và hạt nơtron là 40 ⇒ e + n = 40          (1)

Trong hạt nhân nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng với số hạt ko mang điện.

⇒ p = n hay e = n                           (2)

Từ (1) và (2) ⇒ e = p = n = 20

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2s2p3s3p6 4s2.

  • Cấu hình electron của Cl

  • Cấu hình electron của Cr

  • Cấu hình electron của Ag

  • Cấu hình electron của Ba

  • Cấu hình electron của Co

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *