Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Đáp án D

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Cấu hình e lớp ngoài cùng của kim loại kiềm
  • Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
  • Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm
  • Thắc mắc vận dụng liên quan
  • Đáp án A Từ giả thiết suy ra X với cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Suy ra X với 12 electron, số hiệu nguyên tử của X là 12. 
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Đáp án A X: ...3s1 => Cấu hình này đầy đủ là: 1s22s22p63s1 => Z = 11.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Theo cấu hình e: kim loại là những nhân tố thường với 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình e lớp ngoài cùng của kim loại kiềm

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới vị trí cấu tạo của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn hóa học. Cũng như đưa ra những nội dung, lý thuyết bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1

B. ns2

C. ns2np1

D. (n-1)dxnsy

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1

Đáp án A

Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Kim loại kiềm là những nhân tố s, với một electron lớp ngoài cùng, ở phân lớp ns1 . Đây là electron hóa trị nằm ngoài cấu hình electron bền của những khí trơ, nên những nguyên tử kim loại kiềm rất dễ mất đi một electron hóa trị biến thành ion dương M+. Vì thế những kim loại kiềm là những kim loại rất hoạt động.

Những cation M+ của kim loại kiềm với cấu hình electron của nguyên tử khí trơ đứng trước.

Những nguyên tử kim loại kiềm với năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất so với những kim loại khác cùng chu kì. Điều này cũng chứng tỏ độ hoạt động hóa học mạnh của những kim loại kiềm. Tuy vậy, năng lượng ion hóa thứ hai của chúng lại rất to so với năng lượng ion hóa thứ nhất, do đó trong những phản ứng hóa học, những nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường đi Một electron.

Những kim loại kiềm chủ yếu tạo nên những hợp chất ion, trong đó số oxi hóa duy nhất là +1. Tuy nhiên chúng cũng với thể tạo nên liên kết cùng hóa trị trong những phân tử M2 tồn tại ở trạng thái khí.

Những ion của kim loại kiềm ko với màu. Những hợp chất của chúng dễ tan trong nước trừ một số hợp chất của liti

Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1. Trong hợp chất những kim loại kiềm với số oxi hóa là

A. +1.

B. +2.

C. +3.

D. +4.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Để bảo quản những kim loại kiềm cần

A. Ngâm chúng trong dầu hoả.

B. Ngâm chúng trong rượu thuần chất.

C. Ngâm chúng vào nước.

D. Giữ chúng trong lọ với đậy nắp kín.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3. Trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học thì nhóm kim loại kiềm ở

A. Nhóm IA

B. Nhóm IIA

C. Nhóm VIIA

D. Nhóm VIA

Xem đáp án

Đáp án A

-------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là. Để với kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để với thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đáp án A Từ giả thiết suy ra X với cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Suy ra X với 12 electron, số hiệu nguyên tử của X là 12. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Crom với số hiệu nguyên tử Z=24. Cấu hình electron nào sau đây ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,319

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,388

Cho dãy những kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,036

Vị trí của nhân tố 13Al trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 18/06/2021 909

Biết Fe với Z = 26. Cấu hình electron nào là của ion Fe2+?

Xem đáp án » 18/06/2021 833

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 18/06/2021 731

Cấu hình electron của nguyên tử nhân tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 585

Nhân tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ?

Xem đáp án » 18/06/2021 504

Cho số hiệu nguyên tử của: Al (Z = 13); Be (Z = 4); Ca (Z = 20); Cr (Z = 24); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29). Số nhân tố kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp) trong dãy trên là

Xem đáp án » 18/06/2021 497

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s1. Số hiệu nguyên tử của nhân tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 354

Phát biểu nào sau đây sai ? Trong nhóm kim loại kiềm, theo chiều từ Li tới Cs:

Xem đáp án » 18/06/2021 342

Nguyên tử X với cấu hình electron 1s22s22p63s1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là:

Xem đáp án » 18/06/2021 334

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2021 334

Nhân tố hóa học thuộc khối nhân tố p là

Xem đáp án » 18/06/2021 310

Ion Xn+ với cấu hình electron là 1s22s22p6, X là nhân tố thuộc nhóm A. Số nhân tố hóa học thỏa mãn với điều kiện trên là:

Xem đáp án » 18/06/2021 304


Page 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Crom với số hiệu nguyên tử Z=24. Cấu hình electron nào sau đây ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,319

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,388

Cho dãy những kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,036

Vị trí của nhân tố 13Al trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 18/06/2021 909

Biết Fe với Z = 26. Cấu hình electron nào là của ion Fe2+?

Xem đáp án » 18/06/2021 833

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 18/06/2021 731

Cấu hình electron của nguyên tử nhân tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 585

Nhân tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ?

Xem đáp án » 18/06/2021 504

Cho số hiệu nguyên tử của: Al (Z = 13); Be (Z = 4); Ca (Z = 20); Cr (Z = 24); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29). Số nhân tố kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp) trong dãy trên là

Xem đáp án » 18/06/2021 497

Phát biểu nào sau đây sai ? Trong nhóm kim loại kiềm, theo chiều từ Li tới Cs:

Xem đáp án » 18/06/2021 342

Nguyên tử X với cấu hình electron 1s22s22p63s1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là:

Xem đáp án » 18/06/2021 334

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2021 334

Nhân tố hóa học thuộc khối nhân tố p là

Xem đáp án » 18/06/2021 310

Ion Xn+ với cấu hình electron là 1s22s22p6, X là nhân tố thuộc nhóm A. Số nhân tố hóa học thỏa mãn với điều kiện trên là:

Xem đáp án » 18/06/2021 304

Ion R3+ với cấu hình electron là [Ar]3d5. R là nhân tố

Xem đáp án » 18/06/2021 292

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *