Viết công thức e và công thức cấu tạo của SO3

  • Công thức cấu tạo của SO3
  • I. Cấu tạo của SO3
  • II. Tính chất vật lí Lưu huỳnh trioxit
  • III. Tính chất hóa học
  • IV. Ứng dụng và sản xuất
  • Video liên quan

Những nghi vấn liên quan

Viết công thức electron và công thức cấu tạo những phân tửsau:

a) Cl2, O2, N2, H2(2) CH4, C2H4, C2H2(3) NH3, CO2, H2O(4) HNO3, NaNO3.

b)Cho dãy những chất: Cl2, N2, NH3, CO2, HCl, H2CO3, C2H6, C2H2. Viết công thức cấu tạo và cho biết loại liên kết (liên kết cùng hoá trị sở hữu cực, liên kết cùng hoá trị ko cực) trong mỗi chất

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của những phân tử sau: Br 2 ,  CH 4 ,  H Hai O ,  NH 3 ,  C Hai H 6

Cho những gốc axit : =SO3 , =CO3 , -Cl công thức hóa học của những axit sở hữu gốc axit ở trên là :

A. H2SO3 , HNO3 , HCl

B. H2SO4 , H2CO3 , HCl

C. H2SO3 , H2CO3 , HCl

D. H2CO3 , HNO3 , HCl 

Một nguyên tử sở hữu cấu hình electron 1s22s22p3.Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

Viết công thức electron , công thức cấu tạo của SiF4 , CO2 , N2 , H2O , C2H6 , HCN , HNO3 , H2SO4 , C2H4 , C2H6O , C3H4 , Na2SO4 , MgCO3 , K2CO3 , HP3

Tính nồng độ mol của dung dịch thu được (Hóa học - Lớp 9)

Một trả lời

Xác định nồng độ mol của dd bạc nitrat đã sử dụng (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

 Cho 16,9 gam hỗn hợp gồm Magie (Hóa học - Lớp 9)

5 trả lời

Tính : (Hóa học - Lớp 11)

Một trả lời

Công thức của hợp chất là (Hóa học - Lớp 10)

3 trả lời

Chất nào tác dụng với chất nào (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

Tính nồng độ mol của dung dịch thu được (Hóa học - Lớp 9)

Một trả lời

Xác định nồng độ mol của dd bạc nitrat đã sử dụng (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

 Cho 16,9 gam hỗn hợp gồm Magie (Hóa học - Lớp 9)

5 trả lời

Tính : (Hóa học - Lớp 11)

Một trả lời

Công thức của hợp chất là (Hóa học - Lớp 10)

3 trả lời

Chất nào tác dụng với chất nào (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an tài khoản

Công thức cấu tạo của SO3

Nghi vấn: Công thức cấu tạo của SO3 là gì?

Trả lời:

Công thức cấu tạo SO3

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về SO3 nhé.

I. Cấu tạo của SO3

- Do nguyên tử S ở trạng thái kích thích sở hữu 6 e đơn thân → những e đơn thân này của nguyên tử S sẽ kết hợp với 6 e độc than của Hai nguyên tử O → tạo 6 liên kết cùng hóa trị sở hữu cực.

- Trong SO3: S sở hữu số oxi hóa cực đại là  +6.

II. Tính chất vật lí Lưu huỳnh trioxit

- SO3 là chất lỏng, hút nước rất mạnh và chuyển thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

III. Tính chất hóa học

1. Là Một oxit axit.

2. Tác dụng với nước → dung dịch axit

SO3 + H2O → H2SO4

  • Chú ý: H2SO4 là Một axit mạnh và sở hữu tính oxi hóa mạnh.

3. Tác dụng với dung dịch bazơ (sở hữu thể tạo thành Hai loại muối sunfat và hiđrosunfat)

SO3 + KOH → KHSO4

SO3 + 2KOH → K­2SO4 + H2O

SO3 + NaOH → sở hữu thể tạo Hai muối: muối axit hiđrosunfat (chứa ion HSO4-); muối trung hòa sunfat (chứa ion SO42-) tùy tỉ lệ.

4. Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO3 + BaO → BaSO4

IV. Ứng dụng và sản xuất

- Lưu huỳnh trioxit ít sở hữu ứng dụng trong thực tế, nhưng lại là sản phẩm trung gian để sản xuất axit sunfuaric.

- Trong công nghiệp người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng cách oxi hóa lưu huynh đioxit

4FeS2 + 11O2→ 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2→ 2SO3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *