Ch3cho có tác dụng với naoh không

Chất nào sau đây tác dụng được với NaOH?

 • Andehit axetic là gì?
 • Lịch sử phát hiện andehit axetic
 • Đặc điểm tính chất của andehit axetic
 • 1. Tính chất vật lý của anđehit axetic
 • 2. Tính chất hóa học
 • Cách điều chế andehit axetic
 • Công dụng của andehit axetic
 • Bài tập vận dụng liên quan tới andehit axetic
 • Video liên quan

A. CH3CHO 

B. C2H5OH  

C. C6H5OH (thơm)          

D. C2H2

Nghi vấn nóng cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Andehit axetic là gì? Nó được tìm thấy như thế nào và mang cách điều chế, tính chất ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng cũng như những đặc điểm đặc trưng của chúng, hãy cùng theo dõi ngay nhé.

Andehit axetic là gì?

Andehit axetic hay axetandehit (ethanal) là một trong những aldehyde quan yếu nhất, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và được sản xuất ở quy mô to trong công nghiệp.

Andehit axetic mang công thức là CH3CHO, thỉnh thoảng cũng thường được viết thành MeCHO (Me tương ứng với methyl).

Andehit axetic là gì?

Lịch sử phát hiện andehit axetic

 • Nó được phát hiện bởi Carl Wilhelm Scheele – nhà hóa học, dược khoa người Thụy Điển vào năm 1774. Lúc ông thực hiện phản ứng giữa mangan đioxit mang màu đen với axit sunfuric cùng rượu.
 • Vào năm 1835 cấu tạo của hợp chất này đã được Liebig giảng giải, ông cũng tạo ra anđehit axetic tinh khiết bằng cách cho oxi hóa rượu etylic với cromic. Nhờ vào khả năng phản ứng hóa học cao nên axetandehit là một trong những sản phẩm hóa học trung gian vô cùng quan yếu trong kỹ thuật hữu cơ.

Đặc điểm tính chất của andehit axetic

1. Tính chất vật lý của anđehit axetic

 • Là loại chất lỏng ko màu với mùi trái cây, hăng, dễ bay tương đối và mang nhiệt độ sôi ở 20 độ C
 • Khả năng hòa tan vô hạn ở trong nước
 • Tương đối độc, mang thể tạo ra hỗn hợp nổ với ko khí trong giới hạn nồng độ tử 4 – 57% thể tích

Andehit axetic mang công thức hóa học CH3CHO hoặc C2H4O

2. Tính chất hóa học

 • Phản ứng tráng gương, tráng bạc: Đây là một trong những phản ứng đặc trưng nhất của andehit
 • Phản ứng với bạc nitrat và amoniac

Tạo ra bạc, amoni nitrat và amoni axetat lúc cho tác dụng với bạc nitrat và amoniac

4AgnO3 + CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3CH3COONH4 + 3NH4NO3

 • Phản ứng cùng với đồng (II) hidroxit

Phản ứng với CuOH2 thu được axit axetic và nước, đồng (I) oxit

2CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH + Cu2O + 2H2O

Lúc phản ứng với đồng (II) oxit và natri hidroxit cho ra natri axetat, nước và đồng (I) oxit

CH3CHO + NaOH + 2Cu(OH)2 → CH3COONa + 3H2O + Cu2O

 • Tác dụng với H2 cho ra etanol

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

Cách điều chế andehit axetic

Andehit axetic mang thể được điều chế từ axetilen, ancol etylic,…

C2H4 + O2 → CH3CHO + H2O (mang sự tham gia của chất xúc tác HgCl2 và nhiệt độ)

C2H2 + H2O → CH3CHO (nhiệt độ, HgSO4)

C2H5OH + CuO → CH3CHO + H2O + Cu (nhiệt độ)

CH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O (chất xúc tác và nhiệt độ)

CH3COOC2H3 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O (điều kiện nhiệt độ)

Ngoài ra còn mang thể thông qua quá trình lên men sữa chua để tạo thành CH3CHO

Điều chế andehit axetic như thế nào?

Công dụng của andehit axetic

 • Nó mang liên quan nhiều tới những quá trình sinh vật học, Đây là chất quan yếu trong những quá trình lên men rượu. Với thể được tách ra từ nước ép trái cây hay dầu ăn, cà phê khô,…
 • Nhiều quá trình sản xuất andehit axetic mang tính thương nghiệp như dehydro hóa và oxy hóa rượu etylic hay quá trình hợp nước của axetylen, oxy hóa từng phần của hiđrocacbon và oxy hóa trực tiếp từ etylen.
 • Ví dụ như tiêu dùng trong sản xuất axit axetic, n-butylandehit, anhidrit axetic, n-butanol, 2-etylhexanol, clorat, etylaxetat, pyridin,… Tuy nhiên, những sản phẩm này thường được điều chế bằng những phương pháp khác thuận tiện hơn như sản xuất axit axetic bằng cacbonyl hóa methanol, sử dụng hidrofomyl hóa propilen để tạo ra n-butyl andehit/ n-butanol.
 • Cách điều chế axit axetic từ andehit: Cho CH3CHO tác dụng cùng đồng hidroxit theo phản ứng

2CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH + 2H2O + Cu2O

Bài tập vận dụng liên quan tới andehit axetic

Bài tập vận dụng về andehit axetic 

Bài tập 1: Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt những dung dịch: anđehit axetic, glixerol, axetic, ancol etylic

Lời giải:

Cách phân biệt

CH3CHO:  Cu(OH)Hai nhiệt độ thường sau đó tiến hành đun nóng

CH3COOH: Sử dụng Cu(OH)Hai ban sơ ko mang hiện tượng nhưng sau lúc đun nóng sẽ xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch

C3H5(OH)2: hóa hồng quỳ tím

C2H5OH: tạo ra dung dịch màu xanh lam lúc tác dụng với cu9OH)Hai ở nhiệt độ thường

Bài tập 2: Sau lúc dẫn hỗn hợp khí X bao gồm axetilen cùng andehit axetic vào dung dịch AgNO2 trong amoniac ta được kết tủa gồm hai chất. Lấy kết tủa này cho vào dung dịch axit HCl dư thấy mang hiện tượng khí bay lên và còn một phần ko tan Y. Tiến hành hòa tan Y vào trong dung dịch HNO3 đặc thấy mang khí màu nâu bay lên. Giảng giải quá trình thí nghiệm trên bằng cách viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

Những phương trình phản ứng trong thí nghiệm trên:

CH≡CH + 2AgNHO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + H2O + 2NH3 → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Lọc kết tủa AgC≡CAg và Ag cho vào dung dịch HCl thì chỉ mang AgC≡CAg phản ứng

AgC≡CAg + 2HCl → HC≡CH + 2AgCl

Phần ko tan chính là Ag và AgCl, hòa tan vào trong HNO3 thì chỉ mang Ag phản ứng

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Bài tập 3: Cho hỗn hợp A với khối lượng 10 gam bao gồm axit axetic và anđehit axetic. Tiến hành cho A tác dụng với lượng dư AgN3 trong dung dịch amoniac thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần tới V ml dung dịch NaOH 0,20M

a)       Viết những phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra trên

b)     Hãy tính phần trăm khối lượng của mỗi chất mang trong A và thể tích dung dịch NaOH đã sử dụng.

Lời giải:

a)       Những PTPƯ:

CH3CHO + 3NH3 + 2AgNO3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag (1)

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa  (2)

b)     Từ bài ra, ta mang: nAg = 21,6/108 = 0,Hai mol

Theo phương trình phản ứng (1) thì nCH3CHO = 1/2nAg = 0,2/2 = 0,Một ml

Vậy khối lượng của CH3CHO là mCH3CHO = 0,Một x 44 = 4,4 gam

Theo phương trình phản ứng (2), ta được: nNaOH = nCH3COOH = 0,0933 mol

Vậy VnaOH = 0,0933/0,2 = 4,665 lít

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *