CH3CHO + O2 → CH3COOH – CH3CHO ra CH3COOH | Bostonenglish.edu.vn

CH3CHO + O2 → CH3COOH đươc Bostonenglish soạn hướng dẫn những bạn học trò viết phương trình phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn anđehit axetic để tạo ra axit axetic. Mời những bạn tham khảo.

ch3cho ra ch3cooh

Phản ứng CH3CHO ra CH3COOH

Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn anđehit axetic

CH3CHO + O2 CH3COOH

 Điều kiện để phản ứng CH3CHO ra CH3COOH

Nhiệt độ, xúc tác: ion Mn2+

 Mở rộng những phương pháp điều chế Axit axetic CH3COOH

 Cacbonyl hóa methanol

Methanol tác dụng với cacbon monoxit tạo thành axit axetic:

CH3OH + CO → CH3COOH

Quá trình liên quan tới chất trung gian iodometan, xúc tác là phức chất kim loại với 3 bước sau:

CH3OH + HI → CH3I + H2O

CH3I + CO → CH3COI

CH3COI + H2O → CH3COOH + HI

 Oxy hóa axetaldehyt

Trong công nghiệp, Axit axetic CH3COOH được sản xuất từ butan C4H10 với xúc tác và nhiệt độ

2C4H10+ 3O2→ 4CH3COOH + 2H2O

Phương pháp lên men trong điều kiện hiếu khí

Phương pháp lên men chậm

Cho axit axetic CH3COOH vào thùng gỗ sồi thể tích 250- 300l, trống 1/5 thể tích lượng axit axetic rồi đổ thêm nước ép nho vào tới lúc được 1/Hai thùng.

Tiến hành lên men ở nhiệt độ thường. Quá trình kéo dài vài tuần. Rà soát rượu còn 0.3- 0.5% thì lấy giấm ra, bổ sung thêm dinh dưỡng mới vì nếu để lâu, chất lượng giấm sẽ giảm.

Bài tập liên quan

Câu 1: Mang bao nhiêu anđehit Hai chức với công thức đơn thuần nhất là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 2: Mang thể tiêu dùng một chất nào trong những chất dưới đây để nhận mặt được những chất: ancol etylic, glixerol, dung dịch anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

A. Cu(OH)2/OH

B. Quỳ tím

C. Kim loại Na

D. dd AgNO3/NH3.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,Hai mol anđehit A no, mạch hở, đơn chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

A. C2H4O

B. C3H6O2

C. C4H8O

D. C5H10O

Câu 4: Hợp chất A chứa C, H, O với M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và với thể tác dụng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. (CH3)2CHCHO.

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. (CH3)3C-CH2CHO.

D. (CH3)3CCHO.

Câu 5: Hiện nay nguồn vật liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. etanol.

B. etan.

C. axetilen.

D. etilen.

……………

Mời những bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới những bạn CH3CHO + O2 → CH3COOH. Để với thể tăng kết quả trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *