CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O được THPT Sóc Trăng soạn là phản ứng thể hiện tính chất hóa học của axit axetic là axit yếu sở hữu thể tác dụng với bazo NaOH. Kỳ vọng tài liệu sẽ giúp những bạn học trò thuận tiện làm bài tập cũng như hoàn thành tốt những dạng bài liên quan.

1. Phương trình CH3COOH tác dụng với NaOH

2. Điều kiện đề phản ứng xảy ra 

Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau?

A. Axit axetic là chất lỏng, ko màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

B. Axit axetic là vật liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo.

C. Giấm ăn là dung dịch axit axetic sở hữu nồng độ từ Hai tới 5%.

D. Bằng cách oxi hóa etan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic

Câu 2. Đun nóng axit axetic với rượu etylic sở hữu axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng ko màu, mùi thơm, ko tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

A. đimetyl ete

B. etyl axetat

C. rượu etylic

D. metan

Câu 3. Dãy chất phản ứng với axit axetic là

A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH

B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag

C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH

D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

Câu 4. Phương pháp được xem là hiện đại để điều chế axit axetic là:

A. Tổng hợp từ CH3OH và CO

B. Phương pháp oxi hóa CH3CHO

C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic

D. Điều chế từ muối axetat

Câu 5. Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol ko sở hữu liên kết hidro, axit sở hữu liên kết hidro

B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit to hơn

D. Vì axit sở hữu Hai nguyên tử oxi

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần tiêu dùng là

A. 360 gam

B. 180 gam

C. 340 gam

D. 120 gam

Câu 7. Với 3 chất hữu cơ sở hữu công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B và C. Biết:

Chất A và B tác dụng với K.

Chất C ko tan trong nước.

Chất A phản ứng được với Na2CO3.

Vậy A, B, C tuần tự sở hữu công thức phân tử là

A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.

B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.

C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.

D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.

Câu 8. Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính trị giá của m?

A. 6 gam

B. 12 gam

C. 18 gam

D. 24 gam

Câu 9. Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3COOH và CH3COOC2H5 tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu etylic tạo ra rồi cho tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trên.

A. 6 gam; 17,6 gam

B. 12 gam; 35,Hai gam

C. 3 gam; 8,8 gam

D. 8 gam; 23,5 gam

——————————–

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu tới độc giả tài liệu: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O. Để sở hữu kết quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *