Viết phương trình phản ứng đã cân bằng CH3COONH4 ra CH3COOH

HCl + CH3COONH4 → CH3COOH + NH4Cl Đây là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học đã thăng bằng lúc cho  HCl (axit clohidric) phản ứng với CH3COONH4 (Amoni axetat) để tạo ra CH3COOH (acid acetic), NH4Cl (amoni clorua). Bài viết này hi vọng giúp những bạn tăng được tri thức để vận dụng làm bài tập cũng như những dạng đề thi khác nhau. Mời những bạn cùng theo dõi.

  • CH3COOH + Ba(OH)2
  • CH3COOH + C2H2 → CH3COOCH=CH2

Viết phương trình phản ứng hóa học đã thăng bằng :

HCl + CH3COONH4 → CH3COOH + NH4Cl

Trong đó :

HCl  là axit clohidric

CH3COONH4 là Muối Amoni axetat

CH3COOH là acid acetic

NH4Cl là amoni clorua

Ko sở hữu điều kiện nào thì phương trình vẫn diễn ra

Thực hiện thí nghiệm :

Cho  HCl (axit clohidric) phản ứng với CH3COONH4 (Amoni axetat) để tạo ra CH3COOH (acid acetic), NH4Cl (amoni clorua ).

Những phương trình điều chế CH3COONH4 :

– CH3COOH + NH4Cl ⟶ HCl + CH3COONH4

– CH3COOH + NH3 ⟶ CH3COONH4

– 2AgNO3 + CH3CHO + H2O + 3NH3 ⟶ 2Ag + 2NH4NO3 + CH3COONH4

– Ag2O + NH3 + CH3CH2OH ⟶ 2Ag + CH3COONH4

Đôi nét về CH3COONH4 :

Ammonium acetate( amoni axetat) là muối amoni của axit acetic, sở hữu công thức hóa học là CH3COONH4.
Nó là một chất rắn màu trắng, hút ẩm và sở hữu thể được tạo ra từ phản ứng của amoniac và axit axetic.
Amoni axetat cũng được sử dụng như một chất phụ gia thực phẩm như một chất điều chỉnh độ chua; INS số 264. Nó được chấp thuận để sử dụng ở Úc và New Zealand

Amoni axetat hoặc C2H7NO2 xuất hiện ở dạng tinh thể rắn màu trắng, sở hữu mùi axet nhẹ. Muối amoni này sở hữu nguồn gốc từ phản ứng của amoniac và axit axetic. Tên hóa học của muối này là Amoni Acetate trong lúc nó thậm chí còn được gọi là ý thức của Mindererus ở dạng nước. Những tên khác của Amoni Acetate bao gồm amoni ethanoate và Azanium Acetate. Muối amoni này được sử dụng rộng rãi trong bảo quản thực phẩm; trong dược phẩm và trật tự phân tích hóa học. Muối axetat này hoạt động hiệu quả nhất lúc được sử dụng dưới dạng chất điều chỉnh độ chua của thực phẩm. Tuy nhiên, nó là một trong những mối đe dọa to đối với bầu khí quyển hay môi trường sống. Những giải pháp tức thời cần được thực hiện để hạn chế sự lây lan của

Nghi vấn trắc nghiệm :

Câu 1. Sở hữu ba ống thử chứa những dung dịch trong suốt: ống Một chứa ancol etylic; ống Hai chứa axit axetic và ống 3 chứa andehit axetic. Nếu cho Cu(OH)Hai tuần tự vào những dung dịch trên và đun nóng thì hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Cả ba ống đều sở hữu phản ứng

B. Ống Một và ống 3 sở hữu phản ứng còn ống Hai thì ko

C. Ống Hai và ống 3 sở hữu phản ứng còn ống Một thì ko

D. Ống Một sở hữu phản ứng còn ống Hai và ống 3 thì ko

Đáp án C

Câu 2. Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau lúc phản ứng là

A. 3,34 gam

B. 2,9 gam

C. 5,8 gam

D. 8,7 gam

Đáp án B
Vận dụng phương pháp bảo toàn khối lượng :

Sơ đồ phản ứng:

X + NaOH → Muối + H2O (1)

mol: 0,02 → 0,02

Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng ta sở hữu :

mmuối = mX + mNaOH- mH2O = 2,46 + 0,02.40 – 0,02.18 = 2,9 gam

Câu 3. Cho 11,52 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 14,56 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CH-COOH.

B. CH3COOH

C. C2H5COOH

D. HCOOH

Đáp án A
Đặt công thức cấu tạo của axit hữu cơ X đơn chức là RCOOH.

2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2Ca + CO2 + H2O (1)

mol : x → 0,5x

Theo (1) và giả thiết, kết hợp với phương pháp tăng giảm khối lượng ta sở hữu :

(2R + 44.2 + 40).0,5x – (R + 45)x = 14,56 -11,52 = 3,04

⇒ x = 0,16 ⇒ R + 45 = 11,52/0,16 = 72 ⇒ R = 27 (C2H3–).

Vậy công thức phân tử của A là C2H3COOH hay CH2=CH-COOH.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *