Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

 • Thắc mắc:

  • Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội
  • Kim loại nào ko tác dụng với HNO3 đặc nguội
  • Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội
  • Tính chất hóa học của HNO3
  • 1. Axit nitric thể hiện tính axit
  • 2. Tính oxi hóa của HNO3
  • Thắc mắc vận dụng liên quan
  • CÂU HỎI KHÁC
  • Video liên quan

  Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước lúc xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

 • Trang chủ

  Sách ID

  Khóa học miễn phí

  Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  Axit HNO3 đặc nguội tác dụng được với kim loại nào sau đây :

  Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

  Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội

  1 11.011

  Tải về Bài viết đã được lưu

  Kim loại nào ko tác dụng với HNO3 đặc nguội

  Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả, trả lời thắc mắc liên quand tới nội dung tính chất hóa học của dung dịch HNO3 đặc nguội. Cũng như đưa ra những nội dung lí thuyết, bài tập vận dụng liên quan. Giúp củng cố rèn luyện kĩ năng thao tác làm bài tập. Mời những bạn tham khảo.

  Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

  A. Fe, Al

  B. Zn, Pb

  C. Mn, Ni

  D. Cu, Ag

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Al, Fe là những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc nguội

  Đáp án A

  Tính chất hóa học của HNO3

  1. Axit nitric thể hiện tính axit

  Axit nitric với tính chất của một axit thông thường nên nó làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

  Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat tạo thành những muối nitrat

  2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

  2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

  2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

  2. Tính oxi hóa của HNO3

  Axit nitric tác dụng với kim loại

  Tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat và nước .

  Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to)

  Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O

  Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2

  Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

  Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội do lớp oxit kim loại được tạo ra bảo vệ chúng ko bị oxy hóa tiếp.

  Axit nitric Tác dụng với phi kim

  (Những nhân tố á kim, ngoại trừ silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

  C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

  Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

  FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

  FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

  3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

  Tác dụng với hợp chất

  Ag3PO4 tan trong HNO3, HgS ko tác dụng với HNO3.

  Tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ

  Axit nitric với khả năng phá hủy nhiều hợp chất hữu cơ, nên sẽ rất nguy hiểm nếu để axit này xúc tiếp với thân thể người.

  [(C6H7O2(OH)3]n + (3-a)nHNO3 ( đặc) → [(C6H7O2(ONO2)3-a(OH)a]n + (3-a)nH2O

  Thắc mắc vận dụng liên quan

  Câu 1.Chọn nhóm kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội dưới đây

  A. Zn, Mg, Cu

  B. Cu, Fe, Mg

  C. Al, Fe, Cr

  D. Mg, Al, Fe

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Câu 2. Kim loại nào sau đây ko phản ứng với HNO3 đặc nguội?

  A. Cr

  B. Cu

  C. Zn

  D. Ag

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Câu 3. Cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là :

  A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

  B. Khí ko màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

  C. Khí ko màu bay lên, dung dịch với màu nâu

  D. Khí thoát ra ko màu hoá nâu trong ko khí, dung dịch chuyển sang màu xanh

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Câu 4.Cho những phát biểu sau:

  A. Trong phân tử HNO3 nguyên tử N với hoá trị V, số oxi hoá +5

  B. Để làm khô khí NH3 với lẫn khá nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO)

  C. HNO3 tinh khiết là chất lỏng, ko màu, bốc khói mạnh trong ko khí ẩm

  D. Dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu nâu là do dung dịch HNO3 với hoà tan một lượng nhỏ khí NO2

  Số phát biểu đúng:

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 2

  Xem đáp án

  Đáp án D

  Câu 5. Lúc làm thí nghiệm với dung dịch axit nitric thường sinh ra khí độc nito đioxit. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống thử, giải pháp hiệu quả nhất là người ta nút ống thử bằng:

  A. Bông khô

  B. Bông với tẩm nước

  C. Bông với tẩm nước vôi

  D. Bông với tẩm giấm ăn

  Xem đáp án

  Đáp án C

  --------------------------

  Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội. Để với thể tăng kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

  Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để với thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

  • Thắc mắc:

   Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc, nguội?

   Lời giải tham khảo:

   Đáp án đúng: A

   Đáp án A

   Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

   Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

   Đáp án B.

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

   Fe ko phản ứng với HNO3 đặc, nguội

   Đáp án C.

   2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

   Al ko phản ứng với HNO3 đặc, nguội

   Đáp án D.

   Ag ko phản ứng với HCl

   Ag+2HNO3→AgNO3+NO2+H2O

   Chọn A.

  Mã thắc mắc: 135348

  Loại bài: Bài tập

  Chủ đề :

  Môn học: Hóa học

  Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

  CÂU HỎI KHÁC

  • Một loại tro thực vật được sử dụng làm phân kali, với chứa 68,31% K2CO3 về khối lượng (còn lại là những tạp chất khô
  • Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc, nguội?
  • Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:
  • Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là:
  • Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ ?
  • CO là khí ko màu, ko mùi, rất độc. Để phòng nhiễm độc CO người ta sử dụng mặt nạ phòng độc với chứa
  • Công thức CaCO3 tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây?
  • Phản ứng nào sau đây ko xảy ra?
  • Trong dung dịch, muối nào sau đây dễ bị phân hủy lúc đun nóng?                  
  • Một nhóm học trò thực hiện thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc.
  • Đặt P trắng và P đỏ trên lá sắt và đốt bằng đèn cồn theo sơ đồ thí nghiệm dưới đây:Sau một thời kì, ngư�
  • Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối thu được sau phản ứng là
  • 1. Nêu hiện tượng quan sát được lúc nhỏ dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch Na2CO3.
  • 1. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ sâu bọ.
  • Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đ�

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *