Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hợp chất hữu cơ X sở hữu công thức phân tử C8H8O2 lúc tác dụng dung dịch NaOH tạo ra Hai muối Z, Y và nước. Biết Y sở hữu phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là bao nhiêu?
 • Phát biểu nào sau đây ko chuẩn xác về Z?
 • Cho những nhận định sau: (1). Sử dụng nước brom sở hữu thể phân biệt được glucozơ và fructozơ. (2). Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, xuất hiện kết tủa bạc. (3). Glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)Hai ở điều kiện thường cho phức màu xanh lam. (4). Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu được sản phẩm sở hữu cùng công thức phân tử. (5). Glucozơ và fructozơ đều chứa nhóm chức anđehit. (6). Trong y khoa, glucozơ được tiêu dùng làm thuốc tăng lực. Số nhận định đúng ?
 • Cho những dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, NaHSO4, H2SO4, NaOH. Số dung dịch tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)Hai tạo kết tủa là
 • Tiến hành thí nghiệm phản ứng của glucozơ với Cu(OH)Hai theo những bước sau đây: Bước 1: Cho vào ống thử 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và Một ml dung dịch NaOH 10%. Bước 2: Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. Bước 3: Thêm Hai ml dung dịch glucozơ 10% vào ống thử, lắc nhẹ. Nhận định nào sau đây là đúng?
 • Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, axit axetic, tinh bột bằng lượng oxi dư. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho hấp thụ hết toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)Hai dư, sau phản ứng thấy tách ra 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch còn lại giảm 65,07 gam so với dung dịch ban sơ. Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào
 • Lúc cho 0,15 mol một este X (tạo bởi một axit cacboxylic chứa Hai nhóm -COOH và ancol đơn chức Y) tác dụng hoàn toàn với NaOH đun nóng thu được 13,8 gam Y và một muối sở hữu khối lượng ít hơn khối lượng X là 7,5%. Công thức cấu tạo của X là:
 • Xà phòng hóa 15,8 gam chất hữu cơ Y sở hữu CTPT C7H10O4 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một muối của axit hữu cơ đa chức và 9 gam hỗn hợp Hai ancol mạch hở. CTCT thu gọn của Y là:
 • Hỗn hợp E gồm chất X (CxHyO4N ) và Y (CxNtO5N2 ), trong đó X ko chứa chức este, Y là muối củaα - amino axit no vớ axit nitric. Cho m gam E tác dụng vừa dủ với 100ml dung dịch NaOH 1,2M. Đun nóng nhẹ thấy thoát ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc 3 thể khí điều kiện thường. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với a mol HCl trong dung dịch thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó sở hữu 2,7 gam một axit cacboxylic. Trị giá m và a tuần tự là
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Trị giá của a là
 • Este X mạch hở sở hữu CTPT C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y ko thể là
 • Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M cần V ml NaOH 0,1M. Trị giá của V là
 • Cho những phát biểu sau: (a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô. (b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ. (c) Xenlulozơ là vật liệu để sản xuất một số loại tơ nhân tạo như: tơ visco, tơ axetat. (d) Lúc rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng. (e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa. Số phát biểu đúng?
 • Thuốc thử để nhận diện những dung dịch: glucozơ, anđehit axetic và saccarozơ là gì?
 • Khí nào sau đây được tạo ra từ khí oxi lúc sở hữu sự phóng điện hoặc tia cực tím?
 • Thủy phân hoàn toàn 16,12 gam tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) cần vừa đủ V ml dung dịch KOH 0,5M. Trị giá của V là
 • Khí CO ở nhiệt độ cao ko khử được oxit nào sau đây thành kim loại?
 • Phát biểu nào dưới đây là đúng về KOH?
 • X là este Hai chức sở hữu tỉ khối khá so với H2 bằng 83. X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4 và nếu cho Một mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho tối đa 4 mol Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là
 • Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng keo. Chất X là
 • Lúc đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và khá nước sở hữu tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này sở hữu thể lên men rượu. Chất đó là
 • Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, lúc hệ số của KMnO4 là Hai thì hệ số của SO2 là
 • Nhỏ dung bạc nitrat vào dung dịch nào dưới đây ko tạo ra được chất kết tủa?
 • Nhỏ vài giọt nước brom vào ống thử đựng Hai ml chất X, lắc nhẹ, thấy sở hữu kết tủa trắng. X là chất nào?
 • Cho những este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat. Số este sở hữu thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (sở hữu H2SO4 đặc làm xúc tác)?
 • Chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở sở hữu công thức phân tử là C4H6O2. Cho 12,9 gam X vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 16,Một gam chất rắn khan. Công thức của X là:
 • Chọn đáp án đúng: Este X sở hữu công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 0,Một mol X với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,4 gam chất rắn khan. Vậy công thức của este đó là?
 • Cho 20 gam hỗn hợp Hai este đơn chức là đồng phân của nhau sở hữu tỷ khối khá so với H2 bằng 50 tác dụng với 2,5 lít dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 29,Một gam chất rắn B chứa Hai muối là đồng đẳng liên tục. Nhận định đúng là:
 • Số đồng phân ancol thơm sở hữu công thức phân tử C8H10O lúc tác dụng với CuO, đun nóng tạo anđehit là
 • Cho thăng bằng hóa học: CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+. Lúc thêm HCl vào dung dịch, thì phát biểu nào sau đây đúng?
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng về pH?
 • Glucozơ là chất sở hữu trong hầu hết những phòng ban của cây như hoa, quả, thân, rễ... Công thức phân tử của glucozơ?
 • Cho những phát biểu sau (a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá. (b) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn. (c) Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào xenlulozơ, xuất hiện màu xanh tím. (d) Tơ nitron giữ nhiệt tốt nên được tiêu dùng để dệt vải may quần áo ấm (e) Trong quá trình sản xuất etanol từ tinh bột, xảy ra phản ứng thủy phân và lên men rượu. Số phát biểu đúng?
 • Cho 0,Một mol este X đơn chức tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 8%, phản ứng hoàn toàn thu được 107,4 gam dung dịch Y. Làm khô dung dịch Y thu được 12,Hai gam chất rắn. Công thức của X?
 • Polietilen được điều chế trực tiếp từ hiđrocacbon nào sau đây?
 • Đun nóng hỗn hợp rắn gồm Hai muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,Hai lít khí CO2 (đktc). Thành phần % của NH4HCO3 là:
 • Amin nào sau đây ko là chất khí ở điều kiện thường?
 • Cho 0,Một mol X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,Hai mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh quì tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là
 • Công thức nào sau đây chỉ amin bậc I?
 • Chọn đáp án đúng: Dung dịch nào sau đây sở hữu pH > 7?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *