H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl là phương trình phản ứng oxi hóa khử lúc sục H2S vào dung dịch nước Cl2, được THPT Sóc Trăng soạn tổng hợp hướng dẫn những bạn viết và cân đối phản ứng một cách cụ thể. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng H2S tạo ra H2SO4

H2S + 4C l2 + 4H2 O → H2SO4 + 8HC l

S-2 → S+6 + 8e

2. Điều kiện phản ứng H2S ra H2SO4

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành phản ứng H2S tạo ra H2SO4

Sục khí H2S vào dung dịch nước Clo

4. Tính chất hóa học của H2S

a. Tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu ( yếu hơn axit cacbonic ), mang tên là axit sunfuhiđric ( H2S ) .
Axit sunfuhiđric công dụng với kiềm tạo nên Hai loại muối : muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2 – và muối axit như NaHS chứa ion HS − .
H2S + NaOH → NaHS + H2O
H2S + 2N aOH → Na2S + 2H2 O

b. Tính khử mạnh

Là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh mang số oxi hoá thấp nhất ( – 2 ) .
Lúc tham gia phản ứng hóa học, tùy thuộc vào thực chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ, … mà yếu tố lưu huỳnh mang số oxi hóa − 2 ( S-2 ) hoàn toàn mang thể bị oxi hóa thành ( S0 ), ( S + 4 ), ( S + 6 ) .
Tác dụng với oxi hoàn toàn mang thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách triển khai phản ứng .
2H2 S + 3O2 dư → 2H2 O + 2SO2
2H2 S + O2 → 2H2 O + 2S
Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong ko khí với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2 :
Tác dụng với clo hoàn toàn mang thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện kèm theo phản ứng .
H2S + 4C l2 + 4H2 O → 8HC l + H2SO4
H2S + Cl2 → 2HC l + S ( khí clo gặp khí H2S )

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng hoá học sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào dưới đây phát biểu đúng :
A. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử
B. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá
C. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá
D. H2S là chất oxi hoá, H2O là chất khử

Đáp án B

Câu 2. Cho phản ứng: H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tổng thông số cân đối trong phản ứng oxi hóa khử là :
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

Đáp án B

Câu 3. Tiến hành những thí nghiệm sau:

( a ). Sục H2S vào dung dịch nước Clo
( b ). Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
( c ). Cho H2S vào dung dịch Ba ( OH ) 2
( d ). Thêm H2SO4 loãng vào NaClO

(e). Đốt H2S trong oxi ko khí.

( f ). Sục khí Cl2 vào Ca ( OH ) Hai huyền phù
Nhưng thí nghiệm nào xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là
A. ( a ), ( b ), ( e ), ( f )
B. ( a ), ( c ), ( d ), ( e )
C. ( a ), ( c ), ( d ), ( f )
D. ( b ), ( d ), ( e ), ( f )

Đáp án A

( a ). Sục H2S vào dung dịch nước Clo
( b ). Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
( e ). Đốt H2S trong oxi ko khí .
( f ). Sục khí Cl2 vào Ca ( OH ) Hai huyền phù

Câu 4. Dãy chất nào trong những dãy sau đây gồm những chất đều thể hiện tính oxi hóa lúc phản ứng với SO2?

A. H2S, O2, nước brom
B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4
C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
D. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom

Đáp án B

A. H2S, O2, nước brom.

Sai vì H2S biểu lộ tính khử

B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.

Đúng vì SO2 là chất khử ( mang số OXH tăng từ + 4 lên + 6 )

C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

Sai. Vì NaOH ko hề tính tính oxh hoặc khử lúc tính năng với SO2

D. Dung dịch BaCl2, H2S, nước brom.

Sai. Vì mang BaCl2

Câu 5. Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm H2S và CO2 vào lượng dư dung dịch Pb(NO3)2, thu được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H2S trong A là

A. 25 %
B. 50 %
C. 60 %
D. 75 %

Đáp án A

nhh A = 0,4 mol
nPbS = 0,Một mol
Phương trình phản ứng
H2S + Pb ( NO3 ) 2 → PbS + 2HNO3
0,1 ← 0,1
% VH2S = 25 %
… … … … … … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa ra nội dung cụ thể phương trình phản ứng lúc sục khí H2S vào dung dịch Cl2 : H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl tới những bạn. Kỳ vọng những bạn học viên nắm được nội dung từ đó vận dụng giải những dạng bài tập nghi vấn tương tự như .
Để mang hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu những môn Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập cũng như những bài giảng hay về lớp 10 miễn phí trên Facebook, mời độc giả cùng quý thầy cô tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để mang thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục huấn luyện

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *