Cô Cạn Là Gì? Cô Cạn Dung Dịch Có Nghĩa Là Gì?

Cô cạn là gì?

Cô cạn dung dịch mang tức là sao vậy.?? Vậy cô cạn được axit ko.?? Cô cạn được những chất nào.??..Mong những bạn trả lời rõ.! Cám ơn trước.!!!

-mình ko hợp lí thuyết rõ ràng nhưng mà cô cạn dung dịch cứ hiểu nôm na là làm khô đi đó, làm bay tương đối hết nước trong dung dịch, giống như nước biển đem đi cô cạn thì còn lại muối đó.

  • axit cô cạn được nha bạn vd như:

-HCl , HNO3 bay tương đối HNO3 khả năng bị phân hủy thành khí NO2 và H2O-H2SO4 ko bay tương đối, là chất lỏng sánh như dầu Muốn biết chi tiết hơn thì phải đọc thêm sách, sgk lớp 11 12 mang đấy

-cô cạn thì mình nghĩ là chiếc nào là dung dịch (lỏng) thì đều cô cạn được

ko biết mang đúng ko nữa!!!

– Cô cạn dung dịch là làm bay tương đối hết NƯỚC xuất hiện trong dung dịch

+) Đối với dung dịch muối, lúc cô cạn sẽ còn lại MUỐI KHAN hoặc MUỐI NGẬM NƯỚC ở dạng cặn trắng

+) Đối với dung dịch kiềm và H2SO4 lúc cô cạn sẽ còn lại dung dịch lỏng sánh (đặc) , ko bay tương đối hết

+) Đối với dung dịch axit HCl lúc cô cạn bay tương đối hết

+) Đối với HNO3 lúc cô cạn sẽ song song đó bị nhiệt phân ( 4HNO3 -to (
ightarrow) 4NO2 + O2 + 2H2O )

Hộ mình với Giải bài : Nung 150g đá vôi (CaCO3) chứa 20% tạp chất thu được chất rắn A và khí B Chất rắn A vào dung dịch HCL dư thu được dung dịch C và khí 4,48l khí D (đktc)Hấp thụ toàn bộ khí D vào 120g dd NaOH 10% thu được dd E cô cạn dd E cô cạn dd E thu được m gam muối khan

Tính m muối khan sau lúc cô cạn dd E

Hỗn hợp X gồm kim loại A và B cho 11,Hai gam X vào dung dịch HCl, X tan hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 39,6 g muối. Mặt khác, nếu cho 22,4 g X vào dung dịch HCl thuđược 16,8 l khí. Cô cạn dung dich sau phảnứng thuđược chất rắn khan Y. tính khối lượng Y và mol HCl phảnứng

Cho 40g CuO công dụng hết với 500ml dung dịch HCl mang nồng đọ Cm rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan. Tính m và Cm

hòa tan hoàn toàn 2,81 g hỗn hợp gồm fe2o3, mgo, zno, trong 500ml h2so4 0,1M (lượng axit vứa đủ phản ứng) . cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là bao nhiêu.

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2022: cô cạn là gì, cô cạn dung dịch là gì, cô cạn, cô cạn dung dịch, cô cạn dung dịch sau phản ứng, cô cạn là j, phương pháp cô cạn là gì, khô cạn dung dịch là gì, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan la gì, phương trình cô cạn la gì, cô cạn là sao, cô cạn muối, cô cạn ancol mang bay tương đối ko, cô cạn dung dịch thu được muối khan la gì, lúc cô cạn ancol mang bay tương đối ko, cô cạn hcl, cô cạn ancol, cô cạn dd là gì, co can, cô cạn tức là gì, cô cạn koh, cô cạn dd, cô cạn dung dịch x, cô cạn hno3, phương trình cô cạn, cô cạn naoh thu được gì, phương trình cô cạn dung dịch, ancol mang cô cạn được ko, cô cạn dung dịch hcl, phản ứng cô cạn, cô cạn dung dịch la gì, coô cạn, cô cạn dung dịch thu được muối khan, muối khan là gì, cô cạn dung dịch naoh, ancol mang bay tương đối ko, cô cạn naoh, cô cạn andehit mang bay tương đối ko, cô cạn h2so4, phương pháp cô cạn, công thức cô cạn dung dịch, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan, cô cạn nacl, cô cạn dung dịch thu được muối khan là gì, cô cạn mgcl2, chất rắn khan là gì, cô cạn dd x thu được muối khan, cô cạn dung dịch nacl, naoh cô cạn, cách tính cô cạn dung dịch

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *