Kim Loại Kiềm Là Gì? Các Hợp Chất Quan Trọng Và Ứng Dụng Của Kim Loại Kiềm

1. Lý thuyết kim loại kiềm

1.1. Kim loại kiềm là gì?

Để trả lời cho thắc mắc kim loại kiềm là gì, những bạn cần hiểu và nắm rõ những lý thuyết kim loại kiềm. 

Kim loại kiềm là tổng hợp tất cả những kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn hóa học.

Những yếu tố sau là kim loại kiềm 

 • Liti - Li

 • Natri - Na

 • Kali - K

 • Rubiđi - Rb

 • Xesi - Cs

 • Franxi - Fr

1.2. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của những kim loại kiềm 

Trong bảng tuần hoàn hóa học, những kim loại kiềm mang vị trí và những cấu hình electron nguyên tử như sau: 

 • Li: [He] 2s1

 • Na: [Ne] 3s1

 • K: [Ar] 4s1

 • Rb: [Kr] 5s1

 • Cs: [Xe] 6s1

2. Tính chất vật lý của kim loại kiềm

Kim loại kiềm cũng thuộc nhóm kim loại cho nên kim loại kiềm cũng mang những tính chất chung của kim loại:

 • Tính dẻo

 • Ánh kim

 • Dẫn điện tốt

 • Dẫn nhiệt tốt

Kim loại kiềm mang nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với những yếu tố khác 

Do kim loại kiềm mang mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc khá rỗng, trong tinh thế giữa những nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng những liên kết kim loại yếu cho nên độ cứng của kim loại kiềm thấp. 

3. Tính chất hóa học của kim loại kiềm

3.1. ​​Kim loại kiềm tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ thường hoặc cao lúc tác dụng với phi kim sẽ tạo thành oxit bazơ.

Li + O2  → Li2O

Na + O2 → Na2O

K + O2 → K2O

3.2. Kim loại kiềm tác dụng với axit

Kim loại kiềm phóng thích muối và tạo thành khí hiđro lúc tác dụng với axit.

Na + HCl → NaCl + H2

K + H2SO4 → K2SO4 + H2

3.3. Kim loại kiềm tác dụng với nước

Lúc tác dụng với nước, kim loại kiềm tạo thành Hiđroxit tương ứng và phóng thích khí hidro.

K + H2O → KOH + H2

Na + H2O → NaOH + H2

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên của kim loại kiềm

Kim loại kiềm sử dụng để chế tạo những kim loại mang nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim liti - nhôm siêu nhẹ, ứng dụng trong kỹ thuật hàng ko, xesi ứng dụng của tế bào quang đãng điện.

Những kim loại kiềm chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất ko tồn tại dưới dạng đơn chất, muối NaCl mang trong nước biển, tồn tại dưới dạng silicat và aluminat trong Một số hợp chất trong đất.

5. Điều chế kim loại kiềm

Sử dụng phương pháp khử ion lúc muốn điều chế kim loại kiềm.

M+ e → M

Nhưng ko mang chất nào mang thể khử được ion của kim loại kiềm.

Phương pháp thường xuyên sử dụng lúc điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của nó.

6. Một số hợp chất quan yếu của kim loại kiềm

Trong hóa 12 kim loại kiềm sẽ mang Một số loại hợp chất sau đây, hãy cùng tìm hiểu tính chất và những ứng dụng của nó sau đây.

6.1. Natri hiđroxit (NaOH)

 • Tính chất NaOH:

- Natri hiđroxit là chất rắn, ko mang màu, dễ thấm hút, tan nhiều trong dung dịch NaOH.

- Dung dịch NaOH quy tụ đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

+ Trong nước phân li hoàn toàn: NaOH → Na+ + OH-

+ Đổi màu một số chất: làm xanh quỳ tím và hồng phenolphtalein

- Tác dụng với oxit axit, axit tạo thành muối và nước.

2NaOH + H2SO→ Na2SO+ 2H2O

CO+ NaOH → NaHCO3

CO+ 2NaOH → Na2CO+ H2O

- Tác dụng với dung dịch muối:

- Tác dụng với vài kim loại và những oxit, hiđroxit lưỡng tính (những bạn mang thể xem phần tính chất hoá học của những chất Al, Cr, Zn).

 • Ứng dụng: NaOH được ứng dụng nhiều trong những ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ, xà phòng, giấy, tơ nhân tạo, luyện nhôm,...

6.2. Natri hiđrocacbonat (NaHCO3)

 • Tính chất của NaHCO3

a. Bị phân huỷ bởi nhiệt:

b. Tính lưỡng tính:

HCO3- + H→ H2O + CO2

⇒ HCO3- nhận thêm proton (H+), mang tính bazơ.

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH→ CO32- + H2O

⇒ HCO3- nhường đi proton (H+), mang tính axit.

Hoặc: 2NaHCO+ 2KOH → Na2CO+ K2CO+ 2H2O

Dung dịch NaHCO3 làm xanh quỳ tím, làm hồng phenolphtalein (mang tính kiềm yếu):

NaHCO→ Na+ HCO3-

HCO3- + H2O   H2CO+ OH-

 • Ứng dụng NaHCO3:

Natri hiđrocacbonat được ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm (làm bột nở), y khoa (thuốc chữa đau dạ dày), làm nước giải khát

6.3. Natri cacbonat (Na2CO3)

 • Tính chất của Na2CO3 là:

- Là chất mang màu trắng, chất ở thể rắn, dễ tan trong nước, nóng chảy ở nhiệt độ 850°.

- Mang trong nó tính bazơ yếu thể hiện ở những phản ứng

+ Làm đổi màu của chất chỉ thị (làm xanh giấy quỳ tím)

Na2CO→ 2Na+ CO32-

CO32- + H2O  HCO3- + OH-

+ Tác dụng với axit

+ Tác dụng với dung dịch muối

- Lưu ý: Na2CO3 phản ứng với muối Fe3+ hay Al3+ mang phản ứng sau

 • Ứng dụng Na2CO3:

Là vật liệu trong công nghiệp sản xuất xà phòng, thuỷ tinh, phẩm nhuộm, giấy,...

6.4. Kali nitrat (KNO3)

 • Tính chất KNO3:

- Là chất ở thể rắn, tinh thể ko mang màu, dễ tan trong nước

- Dễ bị phân hủy bởi nhiệt: 2KNO3 2KNO+ O2

 • Ứng dụng của KNO3:

- Làm phân bón (phân đạm, kali)

- Thuốc thuốc súng mang thành phần KNO3, C và S.

Trên đây là tổng hợp lại toàn bộ tri thức về kim loại kiềm mà VUIHOC muốn san sớt tới cho những bạn học trò. Kỳ vọng rằng sau bài viết này, những bạn sẽ nắm chắc được tri thức và đạt điểm cao trong những bài rà soát sắp tới. Để có thêm các tri thức có ích khác, những em hãy truy cập ngay nền tảng Vuihoc.vn để nhận thêm nhiều bài giảng hay nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *