Số công thức cấu tạo, mạch hở của C4H6

Cho những công thức phân tử: C4H6, C2H4O2. Hãy viết những công thức cấu tạo mạch hở mang thể mang ứng với những công thức phân tử trên.

 • C4H6 mang bao nhiêu đồng phân
 • C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở
 • Viết và gọi tên đồng phân của C4H6
 • Đồng phân ankin C4H6
 • Ankađien C4H6 mang Hai đồng phân cấu tạo
 • Nghi vấn vận dụng liên quan
 • Video liên quan

A.

C4H6: HC≡C – CH2 – CH3; CH3 - C≡C –CH3 C2H4O2: H – COO – CH3; CH3 – COOH

B.

C4H6: CH2=CH – CH=CH2; CH2=C=CH – CH3 C2H4O2: H – COO – CH3; CH3 – COOH; OH – CH2 – CH=O

C.

C4H6: HC≡C – CH2 – CH3; CH3 - C≡C – CH3; CH2=CH – CH=CH2; CH2=C=CH–CH3 C2H4O2: H – COO – CH3; CH3 – COOH; OH – CH2 – CH=O

D.

C4H6: HC≡C - CH2 – CH3; CH3 - C≡C – CH3; CH2=CH – CH=CH2; CH2=C=CH – CH3 CH4O2: H –COO – CH3; OH – CH – CH=O

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và mang nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đây là những dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của C4H6 nhằm mục đích giúp những em học trò viết đủ số đồng phân của C4H6 và gọi tên đúng những đồng phân của C4H6 tương ứng.

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 - 6) / 2 = 2

Phân tử mang chứa Hai liên kết π hoặc Một vòng + Một liên kết π

ankađien C4H6 mang Hai đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STTĐồng phânTên gọi
1 CH2 = CH – CH = CH2 buta – 1, 3 – đien
2 CH2 = C = CH – CH3 buta – 1, 2 – đien

C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới đồng phân C4H6, cũng như đưa ra những đồng phân ankin C4H6, đồng phân của C4H6 của ankadien. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

C4H6 mang những đồng phân mạch hở dạng ankin hoặc ankadien

HC≡C-CH2-CH3

H3C-C≡C-CH3

CH2=C=CH-CH3

CH2=CH-CH=CH2

Đáp án D

C4H6 mang những đồng phân mạch hở dạng ankin hoặc ankadien

CH3-CH2-C≡CH:  But-1-in

CH3-C≡C-CH3:  But-2-in

(hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

CH2=C=CH-CH3: buta – 1, 2 – đien

CH2=CH-CH=CH2: buta – 1, 3 – đien

Câu 1. C4H6 mang bao nhiêu đp ankadien

A.1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

CH2=C=CH-CH3: buta – 1, 2 – đien

CH2=CH-CH=CH2: buta – 1, 3 – đien

Câu 2. Ankin C4H6 mang bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Xem đáp án

Đáp án C

CH≡C-CH2-CH3

Câu 3. Số đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6 là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Xem đáp án

Đáp án A

Những đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6 là:

CH≡C-CH2-CH3

CH3-C≡C-CH3

Vậy mang tất cả Hai đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6.

Câu 4. Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với cấu tạo nào sau đây?

A. CH≡C-CH(C2H5)-CH(CH3)CH2-CH3.

B. CH≡C-CH(C2H5)CH(CH3)-CH3.

C. CH≡C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3.

D. CH≡C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3.

——————————————

Trên đây Tip.edu.vn vừa giới thiệu tới những bạn C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời những bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, Tip.edu.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Tip.edu.vn. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Anken X mang công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Hợp chất C5H10 mạch hở mang bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Hợp chất C5H10 mang bao nhiêu đồng phân anken ?      

Ứng dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Hiđrat hóa Hai anken chỉ tạo thành Hai ancol (rượu). Hai anken đó là:

Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 là:

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

C4H6 mang bao nhiêu đồng phân

C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới đồng phân C4H6, cũng như đưa ra những đồng phân ankin C4H6, đồng phân của C4H6 của ankadien. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

 • C5H8 mang bao nhiêu đồng phân Ankadien liên hợp
 • Số đồng phân ankin mang công thức phân tử C5H8 là
 • Đồng phân C6H10. Số đồng phân Ankin C6H10
 • Ứng với công thức phân tử C5H8 mang bao nhiêu ankin đồng phân của nhau
 • Hợp chất C5H10 mạch hở mang bao nhiêu đồng phân cấu tạo
 • Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau
 • C8H10 mang bao nhiêu đồng phân

C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

C4H6 mang những đồng phân mạch hở dạng ankin hoặc ankadien

HC≡C-CH2-CH3

H3C-C≡C-CH3

CH2=C=CH-CH3

CH2=CH-CH=CH2

Đáp án D

Viết và gọi tên đồng phân của C4H6

C4H6 mang những đồng phân mạch hở dạng ankin hoặc ankadien

Đồng phân ankin C4H6

CH3-CH2-C≡CH: But-1-in

CH3-C≡C-CH3: But-2-in

Ankađien C4H6 mang Hai đồng phân cấu tạo

(hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

CH2=C=CH-CH3: buta – 1, 2 – đien

CH2=CH-CH=CH2: buta – 1, 3 – đien

Nghi vấn vận dụng liên quan

Câu 1. C4H6 mang bao nhiêu đp ankadien

A.1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

CH2=C=CH-CH3: buta – 1, 2 – đien

CH2=CH-CH=CH2: buta – 1, 3 – đien

Câu 2. Ankin C4H6 mang bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Xem đáp án

Đáp án C

CH≡C-CH2-CH3

Câu 3. Số đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6 là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Xem đáp án

Đáp án A

Những đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6 là:

CH≡C-CH2-CH3

CH3-C≡C-CH3

Vậy mang tất cả Hai đồng phân ankin mang công thức phân tử C4H6.

Câu 4. Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với cấu tạo nào sau đây?

A. CH≡C-CH(C2H5)-CH(CH3)CH2-CH3.

B. CH≡C-CH(C2H5)CH(CH3)-CH3.

C. CH≡C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3.

D. CH≡C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3.

Xem đáp án

Đáp án A

------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn C4H6 mang bao nhiêu đồng phân mạch hở, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời những bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12,Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *