TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý LỜI GIẢI MÔN HÓA 9 TRANG 112 DỄ HIỂU CHO HỌC SINH

Nhằm giúp bạn mang thể tiện dụng ghi nhớ những lý thuyết về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài viết sau đây sẽ tổng hợp chi tiết tri thức và hướng dẫn giải cụ thể những bài tập hóa 9 trang 112 cũng những bài toán mang liên quan.

Mời những bạn cùng theo dõi!

1. KIẾN THỨC TRONG GIẢI BÀI TẬP HÓA 9 TRANG 112

Trong chương trình toán hóa 9, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ là một phần ko thể thiếu. Vì vậy, hôm nay Kiến Guru xin tổng hợp lý thuyết về chuyên đề cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ và đưa ra những dạng bài tập vận dụng một cách rõ ràng dễ hiểu. Đây cũng là một tri thức khá nền tảng giúp những bạn chinh phục những đề thi học kì, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cùng nhau tìm hiểu nhé.

1.1. Thuyết cấu tạo hóa học

1.1.1. Nội dung thuyết cấu tạo hóa học

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

Ví dụ: Công thức phân tử C2H6O mang hai công thức cấu tạo (thứ tự liên kết khác nhau) ứng với Hai hợp chất sau:

H3C−O−CH3: đimetyl ete, chất khí, ko tác dụng với Na.

H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na phóng thích hiđro.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon mang hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những mang thể liên kết với nguyên tử những nhân tố khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon.

Ví dụ:

– Tính chất của những chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (thực chất, số lượng những nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết những nguyên tử).

Ví dụ:

– Phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí ko mang tác dụng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng mang tác dụng gây mê.

– Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3 khác nhau cả về tính chất hóa học.

1.1.2. Đồng đẳng đồng phân

a. Đồng đẳng

– Đồng đẳng là hiện tượng những chất hữu cơ mang cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2.

– Những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng hợp thành một dãy đồng đẳng mang công thức chung.

b. Đồng phân

– Đồng phân là những chất hữu cơ mang cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

– Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

1.2. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ

1.2.1. Những loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ

– Liên kết thường gặp trong hợp chất hữu cơ là liên kết CHT, gồm liên kết σ và liên kết π.

– Sự tổ hợp của liên kết σ và π tạo thành liên kết đôi hoặc ba (liên kết bội).

a. Liên kết đơn (σ)

– Do Một cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng Một gạch nối giữa Hai nguyên tử.

– Liên kết σ bền.

b. Liên kết đôi (Một σ và Một π)

– Do Hai cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng Hai gạch nối giữa Hai nguyên tử.

– Gồm 1σ bền và Một π kém bền.

c. Liên kết ba (Một σ và Hai π)

– Do 3 cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng 3 gạch nối giữa Hai nguyên tử.

– Gồm 1σ bền và Hai π kém bền.

* Những liên kết đôi và ba gọi là liên kết bội.

– Lúc nguyên tử cacbon tham gia liên kết đơn, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp3 (lai hóa tứ diện đều). Góc lai 109’28”.

– Lúc nguyên tử cacbon tham gia liên kết đôi, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp2 (lai hóa đều). Góc lai hóa 120º. Ví dụ: Phân tử C2H4.

– Lúc nguyên tử cacbon tham gia liên kết 3, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp (lai hóa đường thẳng). Góc lai hóa 180º. Ví dụ: Phân tử C2H2.

1.2.2. Những loại công thức cấu tạo

Cho biết trật tự liên kết của những nguyên tử trong phân tử. Lúc viết CTCT phải nhất thiết đảm bảo đúng hóa trị của những nhân tố. Với thể viết CTCT dưới dạng đầy đủ và rút gọn.

– Công thức triển khai: Trình diễn trên mặt phẳng giấy tất cả những liên kết giữa những nguyên tử.

– Công thức CT thu gọn:

* Những nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử C được viết thành Một nhóm.

* Hoặc chỉ trình diễn liên kết giữa những nguyên tử C và với nhóm chức (mỗi đầu đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc là Một cacbon, ko biếu thị số nguyên tử H liên kết với cacbon).

Ví dụ: Viết công thức cấu tạo của axit axetic.

1.3. Đồng phân cấu tạo

1.3.1. Khái niệm đồng phân cấu tạo

Butan−1−ol và đimetyl ete mang cùng công thức phân tử C4H10O nhưng do khác nhau về cấu tạo hóa học nên khác nhau về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

Vậy những hợp chất mang cùng công thức phân tử nhưng mang cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những đồng phân cấu tạo.

1.3.2. Phân loại đồng phân cấu tạo

Những đồng phân khác nhau về thực chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức. Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. Những đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân vị trí nhóm chức.

1.4. Cách trình diễn cấu trúc ko gian phân tử hữu cơ

1.4.1. Công thức phối cảnh

Công thức phối cảnh là một loại công thức lập thể.

Đường nét liền trình diễn liên kết nằm trên mặt trang giấy.

Đường nét đậm trình diễn liên kết hướng về mắt ta (ra phía trước trang giấy).

Đường nét đứt trình diễn liên kết hướng ra xa mắt ta (ra phía sau trang giấy).

1.4.2. Mô phỏng phân tử

a. Mô phỏng rỗng

Những quả cầu tượng trưng cho những nguyên tử, những thanh nối tượng trưng cho những liên kết giữa chúng. Góc giữa hai những thanh nối bằng góc lai hóa.

b. Mô phỏng đặc

Những quả cầu cắt vát tượng trưng cho những nguyên tử được ghép với nhau theo đúng vị trí ko gian của chúng.

1.5. Đồng phân lập thể

1.5.1. Khái niệm về đồng phân lập thể

– Ứng với công thức cấu tạo CHCl=CHCl mang hai cách sắp xếp ko gian khác nhau dẫn tới hai chất đồng phân:

– Kết luận:

– Đồng phân lập thể là những đồng phân mang cấu tạo hóa học như sau (cùng công thức cấu tạo) nhưng khác nhau về sự phân bố ko gian của những nguyên tử trong phân tử (tức khác nhau về cấu trúc ko gian của phân tử).

1.5.2. Quan hệ giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể

1.5.3. Cấu tạo hóa học và cấu trúc hóa học

Cấu tạo hóa học cho ta biết những nguyên tử liên kết với nhau theo thứ tự nào, bằng liên kết đơn hay liên kết bội, nhưng ko cho biết sự phân bố trong ko gian của chúng. Cấu tạo hóa học được trình diễn bởi công thức cấu tạo.

– Cấu tạo hóa học và cấu trúc ko gian của phân tử hợp thành cấu trúc hóa học.

– Cấu trúc hóa học vừa cho biết cấu tạo hóa học vừa cho biết sự phân bố trong ko gian của những nguyên tử trong phân tử. Cấu trúc hóa học thường được trình diễn bởi công thức lập thể.

2. HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP BÀI TẬP MÔN HÓA 9 TRANG 112 SGK

Qua phần hệ thống tri thức trên, chắc hẳn những bạn đã nhớ hơn về tri thức của cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ rồi nhỉ? Vậy, ngày nay,chúng ta hãy cùng bắt tay vào giải cụ thể những bài tập hóa 9 trang 112 cùng nhau nhé!

2.1. Bài 1

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong những công thức sau và viết lại cho đúng.

Lời giải:

2.2. Bài 2

Hãy viết công thức cấu tạo của những chất mang công mang công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom mang hóa trị I.

Lời giải:

2.3. Bài 3

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với những công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Lời giải:

Công thức cấu tạo mạch vòng của C3H6, C4H8 và C5H10

2.4. Bài 4

Những công thức cấu tạo nào sau đây trình diễn cùng một chất?

Lời giải:

Những công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH (CH3CH2OH).

Những công thức b), e) là công thức phân tử của ete: CH3OCH3.

2.5. Bài 5

Phân tử hợp chất hữu cơ A, mang hai nhân tố. Lúc đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

Lời giải:

Gọi CT tổng quát của hợp chất hữu cơ A, mang Hai nhân tố là CxHy

PTHH:

Từ PT(1) ta mang tỉ lệ: ⇒ y = 6.

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta mang x = 2. Vậy công thức của A là C2H6

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là tổng hợp của Kiến Guru về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Kỳ vọng qua bài viết, những bạn sẽ tự ôn tập củng cố lại tri thức bản thân, vừa rèn luyện tư duy tìm tòi, phát triển lời giải cho từng bài tập hóa 9 trang 112. Học tập là một quá trình ko ngừng tích lũy và nỗ lực.

Để bổ sung thêm nhiều điều hay, mời những bạn tham khảo thêm những bài viết khác trên trang của Kiến Guru.

Chúc những bạn học tập tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *