Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm hai là

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

 • Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 2A
 • Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là
 • Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất của những yếu tố
 • 1. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim
 • 2. Sự biến đổi một số đại lượng vật lý
 • 3. Sự biến đổi độ âm điện
 • 4. Sự biến đổi hóa trị của những yếu tố
 • 5. Sự biến đổi tính axit – bazo của oxit và hidroxit tương ứng
 • Nghi vấn vận dụng liên quan
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • A. R2O3. 
 • B. RO2.
 • C. R2O. 
 • D. RO.

Loga Hóa Học lớp 12

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 2A

 • Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là
 • Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất của những yếu tố
  • 1. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim
  • 2. Sự biến đổi một số đại lượng vật lý
  • 3. Sự biến đổi độ âm điện
  • 4. Sự biến đổi hóa trị của những yếu tố
  • 5. Sự biến đổi tính axit – bazo của oxit và hidroxit tương ứng
 • Nghi vấn vận dụng liên quan

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới nội dung công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 2a, chính là nhóm kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn hóa học. Cũng như đưa ra những dạng nghi vấn bài tập liên quan. Giúp độc giả củng cố tri thức, rèn luyện kĩ năng giải bài tập. Mời những bạn tham khảo.

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O.

B. RO2.

C. RO.

D. R2O3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Công thức chung của những oxit kim loại nhóm IIA là RO

Đáp án C

Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất của những yếu tố

1. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim

 • Trong cùng chu kỳ, lúc điện tích hạt nhân tăng: Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.
 • Trong cùng nhóm A, lúc điện tích hạt nhân tăng: Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm dần.

2. Sự biến đổi một số đại lượng vật lý

 • Sự biến đổi bán kính nguyên tử lúc điện tích hạt nhân tăng:

+ Trong cùng chu kỳ : bán kính giảm.

+ Trong cùng nhóm A: bán kính tăng.

 • Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của những yếu tố nhóm A: Lúc điện tích hạt nhân tăng:

+ Trong cùng chu kỳ năng lượng ion hóa tăng.

+ Trong cùng nhóm, năng lượng ion hóa giảm.

3. Sự biến đổi độ âm điện

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:

+ Trong cùng chu kỳ, độ âm điện tăng.

+ Trong cùng nhóm, độ âm điện giảm.

4. Sự biến đổi hóa trị của những yếu tố

Trong cùng chu kỳ, lúc điện tích hạt nhân tăng, hóa trị cao nhất với oxi tăng từ Một tới 7, hóa trị đối với hidro giảm từ 4 tới 1.

Hóa trị đối với hidro= số thứ tự nhóm –hóa trị đối với oxi

Công thức phân tử ứng với những nhóm yếu tố (R: là yếu tố)

R2On: n là số thứ tự của nhóm.

RH8-n: n là số thứ tự của nhóm.

NhómIAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA
OxitR2OROR2O3RO2R2O5RO3R2O7
HiđruaRH4RH3RH2RH

5. Sự biến đổi tính axit – bazo của oxit và hidroxit tương ứng

a. Trong cùng chu kỳ , lúc điện tích hạt nhân tăng: tính bazo giảm, tính axit tăng.

b. Trong cùng nhóm A, lúc điện tích hạt nhân tăng: tính bazo tăng, tính axit giảm.

Nghi vấn vận dụng liên quan

Câu 1: Những yếu tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

A. những yếu tố s.

B. những yếu tố p.

C. những yếu tố s và yếu tố p.

D. những yếu tố d.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2: Dãy kim loại xếp theo tính kim loại tăng dần là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3.Dãy yếu tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tang dần tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K

B. Al, Na, K, Ca

C. Mg, K, Rb, Cs

D. Mg, Na, Rb, Sr

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O.

B. RO2.

C. RO.

D. R2O3

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Ca, Ba

B. Sr, K

C. Na,Ba

D. Be, Al

Xem đáp án

Đáp án A

Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là Ca, Ba

Câu 6. Những yếu tố của nhóm IIA trong bảng tuần hoàn mang đặc điểm chung nào về cấu hình electron nguyên tử, mà quyết định tính chất hóa học của nhóm?

A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

B. Số electron lớp K = 2.

C. Số lớp electron như nhau.

D. Số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Những yếu tố của nhóm IIA trong bảng tuần hoàn mang đặc điểm chung về cấu hình electron nguyên tử quyết định tính chất hóa học của nhóm là số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

--------------------------------

Tương tự VnDoc đã giới thiệu những bạn tài liệu Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là. Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh vật học 10, Giải bài tập Sinh vật học lớp 10, Giải Vở BT Sinh Học 10, Giải bài tập Sinh vật học 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập những môn học lớp 10, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học trò truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Công thức chung của oxit kim loại nhóm IIA là :

A.

B.

C.

D.

Đáp án D.

Kim loại nhóm IIA mang hóa trị II→Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là RO.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của những yếu tố:

Theo quy luật biến đổi tính chất của những yếu tố trong bảng tuần hoàn thì

Trong một chu kỳ, lúc điện tích hạt nhân tăng dần thì

Trong một nhóm A, lúc đi từ trên xuống thì

Công thức chung của những oxit kim loại nhóm IIA là

Thứ tự tăng dần tính phi kim của những yếu tố trong nhóm VIIA là

Cho Hai yếu tố X (Z=12) và Y (Z=15). Nhận định nào sau đây là đúng

Hiđroxit nào sau đây mang tính axit mạnh nhất?

Sắp xếp những chất sau theo trật tự tính bazơ tăng dần là:

Vị trí của Al trong chu kì và nhóm thể hiện như sau:

Cho những nhận xét sau:

(a) Từ Mg tới Si, bán kính nguyên tử tăng.

(b) Al là kim loại lưỡng tính vì Mg là kim loại còn Si là phi kim.

(c) Tổng số electron hóa trị của Mg, Al, Si bằng 9.

(d) Tính axit của những hidroxit giảm dần theo trật tự: H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2.

(e) Yếu tố Mg, Al, Si ko tạo được hợp chất khí với hidro.

(f) Độ âm điện giảm dần theo trật tự: Si, Al, Mg, B.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Trong bảng tuần hoàn những yếu tố, yếu tố mang tính phi kim mạnh nhất là

Phát biểu nào sau đây là ko đúng?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *