Toàn bộ công thức hóa học lớp 8 cần phải ghi nhớ

Lúc chúng ta khởi đầu niên học lớp 8 cũng là lúc chúng ta sẽ phải thêm một môn học mới mang tên gọi là Hóa Học. Hóa học là một môn học được xếp vào nhóm những môn học khoa học tự nhiên và trong quá trình học nó cũng giống như Toán học, Vật lý thậm chí cả sinh vật học là đều mang công thức và để phân biệt môn Hóa Học với môn học khác thì chúng ta thường gọi là công thức Hóa Học.
Trong chương trình hóa học lớp 8, học trò khởi đầu với Hai chương cũng rất đơn thuần hầu hết là những khái niệm tuy cơ bản nhưng khá là trừu tượng và chúng ta phải lưu ý ở trong phần này đã xuất hiện một vài công thức và chúng tôi tổng hợp lại thành công thức hóa học lớp 8 cần nhớ.

1. Quy tắc hóa trị

Quy tắc hóa trị được dịch từ phát biểu thành công thức như sau:
Trong công thức hóa học, tích của chỉ số yếu tố mang trong hợp chất và hóa trị của yếu tố này bằng tích của chỉ số yếu tố mang trong hợp chất và hóa trị của yếu tố còn lại.
Công thức của quy tắc hóa trị như sau:
Giả sử ta mang một hợp chất hóa học là AxBy
Trong đó:
- A là một yếu tố hóa học mang số hóa trị là a và mang chỉ số yếu tố trong hợp chất là x
- B là một yếu tố hóa học mang số hóa trị là b và mang chỉ số yếu tố trong hợp chất là y
Vận dụng quy tắc hóa trị ta được:
x.a=y.b→x.y=b.a
Lấy a và b sao cho b/a tối giản nhất thì ta chọn được x, y từ đó ta xác định được công thức hóa học của một hợp chất.
Lưu ý: Trong chương trình học chúng ta sẽ thường xuyên phải gặp một số nhóm mang hóa trị được xác định từ trước mà chúng ta mang thể tham khảo thêm ở bảng SGK hóa học lớp 8 trang 42.
- Hóa trị của một số nhóm thường gặp: OH mang hóa trị I, NO3 mang hóa trị I, SO4 mang hóa trị II, PO4 mang hóa trị III . . .

2. Công thức tính số mol

Trong mỗi bài toán hóa học tính theo phương trình hóa học thì đại lượng chúng ta muốn tìm trước hết xoành xoạch là số mol. Vậy những đại lượng nào liên quan tới số mol và số mol mang quan hệ với những đại lượng nào xin mời những bạn theo dõi những công thức hóa học sau đây.
Chúng ta quy ước rằng:
- n là số mol.
- m là khối lượng.
- M là khối lượng mol.
- CM là nồng độ phần trăm.
- Vdd là thể tích của dung dịch.
Công thức để tính được số mol chất sẽ mang nhiều cách khác nhau dựa trên đề bài cho những gì mà chúng ta sẽ ứng dụng vào từng công thức cụ thể. Ví dụ bài toán cho thể tích thì mang thể ứng dụng công thức mang thể tích và số mol để tính.
Một trong những công thức thường được chúng ta sử dụng để tính toán số mol liên quan tới khối lượng.
n=m.M
Trong đó:
- n là số mol.
- m là khối lượng chất.
- M là khối lượng mol / Khối lượng phân tử.
Ví dụ tính số mol qua khối lượng chất
Ví dụ 1: Thực hiện phản ứng đốt cháy Oxi và Hidro. Sau lúc phản ứng kết thúc thu được 1,8 gam nước. Tính số mol nước thu được ?
- Phân tích:
Nước bao gồm Hai nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử oxi mang công thức hóa học là H2O và mang khối lượng mol (M) là 18.
Theo bài ra, ta mang khối lượng nước thu được là 1,8 gam.
Vậy số mol của nước được tính như sau:
n=mM=1,818=0,1
Ví dụ 2: Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính V ?
Bài giải:
Theo bài ra ta mang:
mMg = 2,4 gam.
MMg = 24.
Vậy số mol của Mg được tính như sau:
nMg=mMgMMg=2,4240,1
Viết phương trình phản ứng: Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
Theo phương trình ra mang: nMg=nH2=0,1
Vậy thể tích của H2 thu được là: V=n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít
Công thức trên sẽ được ứng dụng trong nhiều bài toán, những em nên vận dụng công thức trên một cách nhuần nhuyễn để ứng dụng giải những bài tập sau này nhé.

3. Công thức tính nồng độ phần trăm

Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất và chỉ mang Một pha. Trong một hỗn hợp mà chúng ta gọi là dung dịch thì chất tan là chất được hòa tan trong một chất khác thì chất khác đó được gọi là dung môi. Khái niệm nó tương đối trừu tượng một tẹo nếu như ko mang ví dụ minh họa và trong chương trình hóa học phổ thông những em thường gặp dung dịch nhiều nhất ở trạng thái lỏng và chủ yếu xét những chất mang tan được trong nước (H2O) hay ko mà thôi.
Ví dụ về dung dịch:
Thực hiện hòa tan hoàn toàn Một gam đường vào Một lít nước. Sau lúc quan sát đường tan hết chúng ta thu được một hỗn hợp gồm mang nước và đường. Hỗn hợp đó được gọi là nước đường thì:
- Chất tan là đường, mang khối lượng là Một gam.
- Dung môi là nước và mang thể tích là Một lít.
Tương tự, nồng độ phần trăm thể hiện tỷ lệ về khối lượng giữa chất tan và tổng khối lượng của một dung dịch hòa tan chất tan đó.
Lưu ý: Dung dịch = Chất tan + Dung môi nên Mdung dịch = Mchất tan+Mdung môi

Nồng độ phần trăm là gì?

Nồng độ phần trăm của Một dung dịch là Một đại lượng cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ mang bao nhiêu gam chất tan

Nồng độ phần trăm kí hiệu là C%

Công thức tính nồng độ phần trăm

C%=mctmdd100
Trong đó:
C% là nồng độ % của chất tan mang trong dung dịch.
mct là khối lượng của chất tan cần tính được hòa vào trong dung môi.
mdd là khối lượng của toàn bộ dung dịch mà dung dịch đó mang chứa dung môi và chất được hòa tan.

4. Công thức tính nồng độ mol

CM=nVdd

5. Công thức tính khối lượng.

m=n.M

Chúng tôi thường xuyên cập nhật công thức hóa học lớp 8 tại bài viết này và những dạng bài toán vận dụng những công thức đã nêu. Hãy san sớt tới nhiều bạn bè của mình nhé.!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *