Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất – Hóa học lớp 12

Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất

Với loạt bài Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất Hóa học lớp 12 sẽ giúp học trò nắm vững công thức, từ đó sở hữu kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Hóa học 12.

Bài viết Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất gồm 4 phần: Công thức, Bạn nên biết, Tri thức mở rộng và Bài tập minh họa ứng dụng công thức trong bài sở hữu lời giải chi tiết giúp học trò dễ học, dễ nhớ Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất Hóa học 12.

Dạng bài tập xác định số đồng phân là dạng bài thân thuộc, xuất hiện thường xuyên trong những đề rà soát, đề thi. Bài viết dưới đây tổng hợp những công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit giúp em xử lý nhanh, hiệu quả những bài tập trắc nghiệm hóa học.

1. Công thức tính

a) Công thức tính nhanh số đồng phân amin 

- Công thức tính nhanh số đồng phân amin no, đơn chức CnH2n+3N (n ≥ 1)

Số đồng phân = 2n-1 (n < 5)

- Công thức tính nhanh số đồng phân amin bậc 1, đơn chức, no CnH2n+3N (n ≥ 1)

Số đồng phân = 2n-2 (1 < n < 5)

- Công thức tính nhanh số đồng phân amin thơm, đơn chức CnH2n-5N (n ≥ 6)

Số đồng phân = 5n-6 (5 < n < 8)

b) Công thức tính nhanh số đồng phân aminno axit

Số đồng phân amino axit no, đơn chức CnH2n+1O2N (sở hữu Một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH)

Số đồng phân = (n – 1)!     (n < 5)

Ví dụ: Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 5                                B. 3                                C. 6                                D. 4

Hướng dẫn giải

Số đồng phân = 2n-1 = 23-1 = 4

Gồm:

CH3-CH2-CH2-NH2: propan-1-amin

CH3-CH2-NH-CH3: n-metyl-etan-1-amin

CH3-CH(CH3)-NH2: propan – 2- amin

(CH3)3-N: trimetyl amin

→ Đáp án D

2. Tri thức mở rộng

Công thức tính số đi, tri, tetra...n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Số n peptit tối đa = xn

3. Bài tập minh họa

Câu 1C4H11N sở hữu số đồng phân amin bậc một là

A. 3                                B. 4                                C. 7                                D.

Hướng dẫn giải

Số đồng phân = 2n-2  = 24-2 = 4

→ Đáp án D

Câu 2Số đồng phân amino axit của C3H7O2N là

A. 2                                B. 1                                C. 3                      D. 4

Hướng dẫn giải

Số đồng phân = (n – 1)! = (3 – 1)! = 2

→ Với hai đồng phân amino axit là H2NCH2CH2COOH và  CH3CH(NH2)COOH

→ Đáp án A

Câu 3: Với tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm Hai amino axit là glyxin và alanin?

A. Hai đipeptit, 4 tripeptit                               B. Hai đipeptit, 3 tripeptit   

C. 4 đipeptit, 8 tripeptit                               D. 3 đipeptit, 7 tripeptit

Hướng dẫn giải:

+ Số đipeptit tối đa = 22 = 4

Gly-ala; ala-gly; ala-ala; gly-gly

+ Số tripeptit tối đa = 23 = 8

Gly-gly-ala; gly-ala-gly; ala-gly-gly; ala-ala-gly; ala-gly-ala; gly-ala-ala; gly-gly-gly; 

ala-ala-ala.

→ Đáp án C

  • Công thức giải bài toán đốt cháy amin

  • Công thức bài toán đốt cháy amino axit

  • Công thức thủy phân peptit

  • Công thức đốt cháy peptit

  • Công thức tính số mol OH- trong bài toán thủy phân peptit

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *