Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Nghi vấn: Xenlulozơ trinitrat? Công thức và điều chế xenlulozo

Câu trả lời:

Xenlulozơ trinitrat còn được gọi là pyroxilin.

Công thức của xenlulozơ trinitrat là [C6H7O2(ONO2)3]N

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc sở hữu xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết Xenlulozo và những bài giải bài tập liên quan

I. Thuyết xenlulozơ

1. Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi màu trắng, ko mùi. Xenlulozơ ko tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen,… nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch thu được lúc hòa tan Cu (OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính của màng tế bào thực vật, tạo nên bộ xương của thực vật.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành chuỗi dài.

Xenlulozơ sở hữu cấu trúc mạch ko phân nhánh, mỗi C6HmườiO5 sở hữu 3 nhóm OH nên sở hữu thể viết: (C6HmườiO5)N đẹp [C6H7O2(OH)3]N.

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

(C)6HmườiO5)N+ nH2O− → −−− H +, tonC6Hthứ mười haiO6(C)6HmườiO5)N+ n2O → H +, tonC6Hthứ mười haiO6

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thì thu được xenlulozơ trinitrat.

[C6H7O2(OH)3]N+ 3nHNO3 (rắn) – → −−−−−−−− H2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (rắn) → FUL2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O

Xenlulozơ trinitrat được sử dụng làm thuốc súng ko khói.

4. Ứng dụng

Thường được sử dụng trực tiếp hoặc xử lý thành giấy.

– Là vật liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, làm thuốc súng ko khói, làm màng.

II. Bài tập về xenlulozơ

Nghi vấn 1: Xenlulozơ trinitrat còn sở hữu tên gọi khác là pyroxilin, lúc nổ ko tạo khói nên được gọi là thuốc nổ ko khói, sản phẩm của quá trình phân hủy này gồm N2CO, CO2 và tương đối nước. Lúc cho nổ 400 gam pyroxilin (25,75% khối lượng là tạp chất trơ), tổng thể tích khí (ở điều hòa) sinh ra là:

A. 168 lít

B. 246,4 lít

C. 224 lít

D. 268,8 lít

Câu trả lời:

Nghi vấn 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc sở hữu xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để sở hữu 594g xenlulozơ trinitrat thì cần sử dụng dd chứa m gam axit nitric (hiệu suất phản ứng là 60%). Trị giá của m là

A. 63

B. 630

C. 378

D. 120

Câu trả lời:

Nghi vấn 3: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng của axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Để điều chế 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần sử dụng là

A. 180 kg

B. 162 kg

C. 200 kg

D. 146 kg

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *